Elinvoimainen ja yritysmyönteinen Kangasala

0

Kangasalan Kokoomuksen tavoitteet tulevalle vaalikaudelle sisältävät ajankohtaisia asioita.

Kokoomus haluaa lisätä kaupungin hankinnoissa oman alueen yritysten hyödyntämistä ja painotusta paikalli­suuteen. Otamme käyttöön yritysvai­kutusten arvioinnin ja suhtaudumme myönteisesti rohkeisiinkin työllisyyttä ja kiertotaloutta edistäviin hankkei­siin. Monipuolinen yritystonttitarjonta on varmistettava, sillä se parantaa Kan­gasalan työpaikkojen omavaraisuutta ja edistää kuntatalouden tukevaa perus­taa.

Kangasalla tehdään paljon hienoja asioita niin globaalin ympäristönsuo­jelun kuin paikallisenkin ympäristön eteen. Haluamme luoda uuden kilpai­lun: Vuoden ympäristöteko Kangasal­la. Vuosittain jaettavan ympäristöpal­kinnon jakamiseen voidaan kaupungin lisäksi osallistaa paikallista kolmatta sektoria.

Maaseudun monimuotoisuudesta ja elinvoimaisuudesta pitää huolehtia. Kokoomus varmistaa, että maaseudun elinvoimaisuutta vahvistetaan ja elin­keinonharjoittamisen edellytykset säily­tetään vahvoina. Tavoitteena on luoda aktiivinen yhteistyöverkosto matkai­lutoimijoiden välille. Haluamme mah­dollistaa maatila- ja elämysmatkailun kasvu merkittäväksi teollisuuden alak­si. Luomme työkalut matkailun kasvun mittaamiseksi ja laadimme Kisarannan kehittämisen yleissuunnitelman.

Tutustu tavoiteohjelmaamme tarkemmin täällä: https://kangasalansanomat.fi/wp-content/uploads/KangasalanKokoomus_Tavoiteohjelma_2021-2024-2.pdf

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.