Havisevan koulun oppilaiden turvallinen koulumatka on taattava

4

Kangasalan Suinulan aseman alueella oleva alikulku, jonka kautta koululaiset ovat vuosikymmeniä alittaneet junaradan turvallisesti koulumatkallaan, on suljettu maaoikeuden päätöksen myötä. Alikulun poistumisen takia alikulkuun johtavaa yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää ei saa enää käyttää.

Paikallisille yllätyksenä ja äkillisesti tullut päätös on johtanut jopa siihen, että lyhimmän reitin perässä lapset ovat lähteneet ylittämään vilkasliikenteistä junarataa pyrkiessään koulun suuntaan. Toinen vaihtoehto koulumatkaksi on kulkea merkittävästi pidempi kiertoreitti tai mennä jo valmiiksi vaaralliseksi todettua Siitamantietä pitkin.

Kangasalan kaupunki on ikävässä pattitilanteessa alikulun suhteen, sillä Kanta-Hämeen käräjäoikeudesta saadulla maaoikeude n päätöksellä yksityisomistuksessa kaupungille perustettu kulkuoikeus alikulkuun kumottiin. Ylen (29.12.) tietojenmukaan alikulun ja sitä ympäröivän alueen omistava yksityisomistaja on kertonut hänen maillaan tehdystä ilkivallasta, josta syystä alikulun sulkeminen on ollut hänelle ainut mahdollisuus rauhoittaa yksityisiä maitaan.

Tällä hetkellä alikulkua koulumatkanaan käyttäville oppilaille ei ole keksittävissä helppoa ratkaisua turvalliseksi koulumatkaksi. Siitamantietä ei voi kulkea jalan turvallisuussyistä nytkään ja toisena mahdollisena reittinä Korvenperäntien ylitys on vähintään yhtä vaarallinen, jos ei vaarallisempi, kuin Siitamantie.

Turvallisia ylityspaikkoja ei ole näköpiirissä ja tähän tulee löytää ratkaisu mahdollisimman pian ennen kuin oppilaat palaavat kouluun loppiaisen jälkeen.

Mikäli kunta ei lukukauden alkuun mennessä onnistu neuvottelemaan yksityisen maanomistajan kanssa toimivia pelisääntöjä alikulun hyödyntämiseen, on koulukyyditys taattava kaikille vaarallisten kulkuyhteyksien varsilla oleville koululaisille.

Alueen asukkaiden kannalta parhaaseen ratkaisuun, eli alikulun avaamiseen, tähtäävät neuvottelut on käynnistettävä ja niitä on jatkettava, kunnes ratkaisu turvallisesta kulkemisesta löytyy. Uskomme vakaasti, että tähänkin vaikeaan asiaan ratkaisu löytyy, kun se yhdessä haetaan.

Hanna Laine, kaupunginvaltuuston pj. (SDP)

Irina Tuokko, erityisopettaja (SDP)

4 kommenttia

  1. Kuka on se viranhaltija joka virheellisesti myynyt kiinteistön ilman tierasitetta? Virheestään vastuuseen!

    • Se ei ollut kukaan Kangasalan viranhaltija. Kiinteistön myyjä oli Senaattikiinteistöt, eli valtion firma. Kangasala ei ole koskaan omistanut kyseistä kiinteistöä, se on aina ennen tätä ollut valtion omaisuutta.

  2. Minun tietääkseni VR Ratahallintokeskus omistaa kaistaleen maata rautatien molemmin puolin, eikö siis heiltä saisi lupaa rakentaa tarvittavat kulkureitit heidän maa-alueelleen?

    • Se kaistale on niin kapea, että ei siihen mahdu. Rautatie vaatii määrätyn turvaetäisyyden kiskoista. Nyt yksityiselle myyty tontti on lisäksi rautatien suunnassa niin pitkä, että järkevää reittiä sitä kiertämään ei saisi.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.