Mielen päältä – Hyvä taloudenhoito turvaa palvelut

0

Kangasalan Kokoomus julkaisee kevään aikana Mielen päältä -nostoissa kapunginvaltuutettujensa sekä kuntavaaliehdokkaidensa kirjoituksia ja keskustelunavauksia ajankohtaisista aiheista.

HYVÄ TALOUDENHOITO TURVAA PALVELUT


Kestävä ja vahva talous turvaa peruspalvelut ja koko hyvinvointiyhteiskunnan aseman. Talouden hyvä hoito
on kaiken toiminnan perusta. Kasvavan kaupungin tarpeet ovat laaja-alaiset ja siitä johtuvat sekä pitkään
jatkuvat investoinnit rasittavat talouttamme vielä vuosia.
Kasvu on sekä kaupunkiseudulla että Kangasalla ollut vahvaa ja luotamme omaan vetovoimaamme uusien
asukkaiden ja yritysten houkuttelemiseksi asumaan ja yrittämään kotikaupungissamme. Toiminnan
tehokkuus, hyvät ja kattavat peruspalvelut sekä parhaiden käytänteiden etsiminen ja käyttöönotto ovat
niitä asioita, joita joudumme miettimään pitääksemme talouden tasapainossa ja kokonaisuuden järkevällä
tasolla.


Nykyinen kulurakenne on korkea ja kulujen jatkuvaa kasvamista ei pidä hyväksyä. Kustannuskuri on syytä
pitää mielessä kaikessa toiminnassa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Kaikessa päätöksenteossa
kaupunkilaiset erilaisine tarpeineen on syytä nostaa toiminnan keskiöön. Voimme kuitenkin kuluttaa vain
sen verran mihin meillä on varaa. ”Jakaminen on kaunista, mutta jakamisen tekeminen vielä kauniinpaa”.
KOKOOMUS ryhmä on huolissaan verojen korotuksiin painetta tuovien palveluiden lisäämisestä. On hyvä
muistaa, että kokonaisveroaste Suomessa on maailman korkeampia ja jo siitä syystä ryhmämme pitää
tärkeänä ja pitkän aikavälin suunnitelmana verojen laskemista. Näin toimien ihmisille jäisi enemmän
mahdollisuuksia vaikkapa paikallisten palveluiden käyttämiseen ja sitä kautta saisimme työtä, toimeentuloa
ja elinvoimaa sekä kaivattuja veroeuroja kaupunkimme tarpeisiin.
Viime vuoden ja yhä jatkuvan Covid19 -pandemian kurimuksesta olemme selvinneet kohtuullisen hyvin.
Inhimillisesti ajatellen kriisi on ollut monelle kaupunkilaiselle kohtuuton ja se toi myös yht´äkkisen
toimintatapojen muutoksen moneen organisaation osaan. Olemme myös oppineet kriisistä ja voinemme
myös todeta, että varautuminen tulevaan on aina viisasta.


Yleinen suhdannekehitys on lähitulevaisuutta ajatellen suuri kysymysmerkki. Lisäksi tulossa oleva
maakuntauudistus on viemässä sosiaali- ja terveyspalveluiden päätöksenteon kauemmas kaupunkilaisista.
Kokoomus ryhmä katsoo, että kyse on hallinnollisesta uudistuksesta, joka lisää kustannuksia, mutta ei
ratkaise perusongelmia hoitoon pääsyn nopeudesta tai kaupunkilaisten yhdenvertaisuudesta. Tämä
kehityssuunta heikentää demokratiaa huolestuttavasti. Oman toiminnan kehittämistä ei pitäisi unohtaa ja
haluamme olla edistämässä kaupunkilaisten hyvinvointia joka sektorilla myös jatkossa. Palvelun oikeaaikaisuus on tärkeää ja mm. syntyviä jonoja pitäisi purkaa aktiivisesti palveluseteleiden käytöllä.
Katsomme, että erityisesti palveluiden digitalisaatioon on nyt panostettava. Kokoomusryhmä on tuonut
esille halunsa sähköisten palveluiden kehittämiseen nopealla aikataululla. Uskomme, että tällä
kehittämisellä säästämme rahaa ja voimavaroja, kaupunkilaisten aikaa ja se on myös osa kaupunkimme
julkisuuskuvaa. Haluamme siis tarjota nykyaikaiset palvelut kustannustehokkaasti. Kokoomus ryhmä pitää
tärkeänä, että kaikki ennaltaehkäiset palvelut, olivatpa ne sitten riittävän nopeaa hoitoon pääsyä tai
kansanterveyttä ajatellen monimuotoisten liikuntamahdollisuuksien lisäämistä saavat arvoisena huomion ja
riittävät resurssit.


Koska emme tiedä varmasti mitä lähitulevaisuus tuo tullessaan, on resurssit kohdistettava harkiten ja
huolehdittava, että pystymme kattamaan kasvavat palvelutarpeet laatutekijät huomioon ottaen. Hyvä arki
on tavoittelemisen arvoinen asia ja tähän tulee erityisesti panostaa. Ryhmämme suhtautuu tarpeellisiin ja
talouden näkökulmasta kantokykymme kestäviin uusinvestointeihin avoimin mielin ja toivomme, että
ryhmämme aloitteesta alkunsa saanut Kuhmalahden uusi koulurakennus luo positiivista muuttoliikettä
alueelle.


Julkisuudessa (AL, 23.1.2021) esiin tulleisiin ikäviin uutisiin erikoistuvien lääkäreiden liiallisesta
työkuormasta ja koulutuksen puutteesta on puututtava välittömästi. Tavoitteenamme on, että
kaupunkilaiset saavat hoivaa ja huolenpitoa kaikissa elämän eri vaiheissa.


Kangasalan Kokoomuksen valtuustoryhmä

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.