Perussuomalaisissa Kangasalla on mistä valita osa 4

0
Perussuomalaiset
Hannu Salokannel

Hannu Salokannel, Laitosasentaja, ex yrittäjä (219)

Hannun slogan kuuluu ”Maltilla asiat kuntoon”. Hän on toiminut kolmen yhdistyksen hallituksessa, sekä oman yrityksensä johdossa.

”Olen asunut kangasalla 40 vuoden ajan. Olen kokenut onnen, yksinolon, murheet ja ilon. Tästä jatkamme yhdessä ja rakennamme parhaan paikan kangasalasta.”

Erkki Sipilä

Erkki Sipilä, Eläkeläinen (220)

Erkki on 82- vuotias. Hän asuu Pikkolassa itserakentamassaan omakotitalossa. Erkki on leski ja hänen vaimonsa erinomaisesti kasvattaman kolmen pojan isä. Erkillä on selkeä näkemys ja mielipiteet kipukohdista jotka vaikuttavat meidän jokaisen elämään.

”Olen erittäin huolestunut hallituksen järjettömästä ilmastopolitiikasta jonka varjolla ajetaan kuntia kalliisiin ja turhiin ilmastotoimiin ja tehdään haja-asutusalueet elinkelvottomiksi.

Hiilidioksidi ei ole saaste vaan kasvien elämän kaasu.

Kuntien pitäisi kieltäytyä ottamasta vastaan kiintiöpakolaisia ja käyttää järkeä halpatyövoiman asettumiseen kunnan elätettäväksi.”

Saynur Soramies

Saynur Soramies, Monikulttuurisuuden asiantuntija, Sairaanhoitaja YAMK (221)

Saynur on 50- vuotias monikulttuurisuuteen ja psykoterapiaan erikoistunut sairaanhoitaja. Hän suoritti äskettäin sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylemmän Amk tutkinnon. Ulkomailta Kangasalle hän muutti yhdessä miehensä ja lastensa kanssa vuonna 2004.

”Opittuani Suomen kielen, aloitin työelämäni sairaanhoitajana Tays:ssa vuonna 08. Vastasin toisen henkilön kanssa Pshp:ssä monikulttuurisuuteen liittyvistä asioista vuosina 2016–20. Pidän aiheeseen liittyviä luentoja ja koulutuksia ympäri Suomea.”

Luottamustehtäviä:

Opin portailta työelämään Satakunnassa-hankkeen ohjausryhmän jäsen.
Seurakuntani naistyöryhmän jäsen.

Saynurilla on arvot kohdillaan ja hän peräänkuuluttaakin priotiteettien kuntoon laittamista kampanjoinnissaan.

”Kotimaa ei ole minulle vain se maa, josta ihminen on lähtöisin. Kotimaa voi olla maa, johon on tullut asumaan, elämään ja jossa tavoite on tulla aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa. Siksi koen Suomen kotimaakseni ja Kangasalan kotikaupungikseni.

”Kristittynä kannatan perinteisiä kristillisiä arvoja, kuten ihmiselämän kunnioittamista sen jokaisessa vaiheessa. Hyvin toimivat peruspalvelut ja perheiden hyvinvointi takaavat terveen yhteiskunnan, sen vuoksi nämä aiheet ovat lähellä sydäntäni. Väitetään, että ikäihmisten ja perheiden palveluiden kehittämiseen ei ole rahaa. Suomi on kuitenkin vauras maa ja kysymys on mielestäni siitä, mihin rahaa käytetään. Yhteiskunnan moraalisuutta mitataan sillä, miten se kohtelee kaikista heikoimpia. Haluan laittaa prioriteetit kuntoon Kangasalla mm. kehittämällä ikäihmisiä tukevia palveluita. He ovat sentään rakentaneet tämän hyvinvointivaltion.”

Päivi Suurhasko

Päivi Suurhasko, Yrittäjä (222)

Päivi on 55- vuotias. Hän on toiminut yrittäjänä vuodesta 2010 ja yhdessä aviomiehensä kanssa pyörittävät pientä kotipalvelualan yritystä. Päivi lähti ehdolle kuntavaaleihin koska hän haluaa ensisijaisesti olla edistämässä Kangasalan elinkeinopolitiikkaa ja yritysmyönteisyyttä.

”Mitä houkuttelevampi Kangasala on yrityksille sitä parempi verotuloille ja kaupungin asukkaille.”

Kuntapolitiikassa elinkeinoelämän lisäksi Päivin tärkeimmät kiinnostuksen kohteet ovat talousasiat.

”Taloudessa hyvä suunnittelu on keskiössä ja realiteetit on pidettävä mukana päätöksiä tehtäessä. Päätöksenteon on oltava läpinäkyvää ja kaikkien asukkaiden on saatava tasapuolisesti palveluita. Näin kunnioitamme parhaiten veronmaksajien rahoja.”

”Kangasalan luonnonläheisyys ja upeat ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet ovat hienoja vetovoimatekijöitä ihmisille jotka harkitsevat muuttoa Kangasalle.”

Vaaliteemat:

1.Elinvoimainen Kangasala

”Kangasalan elinkeinoyhtiön kehittäminen ja yritysmyönteisen mielikuvan edistäminen. Joustavat kaavoitusratkaisut ja lupaprosessit ovat tärkeä tekijä yritysmyönteisen imagon luomisessa.”

2.Vastuullinen talous

”Rahankäytön tulee olla hyvin suunniteltua, realistista ja päätöksenteon läpinäkyvää. Kaikille on kyettävä järjestämään palvelut tasapuolisesti.”

3.Harrastava Kangasala

”Luonnonläheinen sijainti itsessään mahdollistaa monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Muun harrastustoiminnan tukeminen on tärkeä osa kaiken ikäisten asukkaiden hyvinvointia.”

Juha Tossavainen

Juha Tossavainen, ICT-erityisasiantuntija (223)

Juha on 40- vuotias. Hän asuu Tapulinmäellä yhdessä vaimonsa ja kahden tyttärensä kanssa. Juha on tehnyt yli 20 vuoden työuran erilaisissa ICT tehtävissä, joista viimeiset kuusi vuotta Puolustusvoimilla. Juha toimii myös osakkaana perheyrityksessä.

Juha päätti lähteä mukaan ehdokkaaksi seuratessaan Kangasalan kehitystä.

”Kiinnostukseni vaikuttamiseen ja yhteisten asioiden ajamiseen on herännyt seuratessani Kangasalan kehittymistä. Lopullinen päätös syntyi viime kesänä, jolloin olin todistamassa elinvoimaisen entisen kouluni sulkemista.

Vaaliteemat:

1.Perusasiat kuntoon

”Kunnan perustehtäviä on lakisääteisten tehtävien ja palveluiden tuottaminen kaikille asukkaille. Tehtäviä eivät ole verovaroin kahviloiden rakentamiset tai osakeyhtiösalaisuuden taakse meneminen.”

2.Perusjalkana koulutus

”Omakohtaisesta kokemuksesta voin todeta että koulutus maksaa aina itsensä takaisin. Säästämme parhaillaan opetuksesta leikkaamalla, koulujamme lakkauttaen ja ryhmäkokoja kasvattaen. Ei näin!”

3.Kaikkien Kangasala

”Kangasalaa on muuallakin kuin Tampereen rajalla. Meidän tulee pitää koko seutumme asuttuna ja hyvinvoivana. Keskittymällä vain keskustaan tai Lamminrahkaan näivetämme muut alueet ja niiden palvelut.”

Marko Törhönen

Marko Törhönen, Myyntipäällikkö (224)

Marko on 44- vuotias kahden lapsen isä Kangasalan Lentolasta. ”Työskentelen myyntipäällikkönä ja toimin sivutoimisena yrittäjänä. Lapset ja nuoret ovat tärkeitä, erityisesti lasten hyvinvointi. Olemme toimineet tukiperheenä 2017-2020, olemme edelleen valmiudessa.”

Marko on ollut politiikassa mukana jo vuodesta 2012. Kaupungin asiat edelleen kiinnostavat häntä. Marko kokeekin että hän pystyy ajamaan kaupunkilaisten asiaa päätöksenteossa heidän toivomallaan tavalla. Luottamustehtäviä hänelle on kertynyt vuosien varrella kunnioitettava määrä, joka kertoo siitä että asioita on tehty suurella sydämellä:

Kaupunginvaltuutettu 2012-
Kaupunginhallituksen jäsen 2017-
Kutsuntalautakunnan jäsen 2014-
Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunnan varapuheenjohtaja 2012-2017

Vaaliteemat:

1.Lapset ja nuoret

”Heissä on tulevaisuus! Huolehditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Jokaiselle heille taattava harrastusmahdollisuudet, varallisuuteen katsomatta. Liikunta ja yhdessäolo on parasta huumetta.”

2.Turvallinen Kangasala

”Jokaisen kaupunkilaisen on saatava kulkea turvallisesti, niin päivänvalossa, kuin yön pimeydessä. Huolehditaan, että Kangasalla säilyy oma poliisilaitos ja näin ollen myös nopea avun saanti.”

3.Tulevaisuuden kaupunki

”Kehitetään kaupunkia siten, että maaseutua ei unohdeta. Palvelut pidettävä myös maaseudulla. Keskittäminen on tulevaisuutta, mutta siinä on pidettävä maalaisjärki mukana. Itsenäinen Kangasala!”

Mika Uusi-Videnoja

Mika Uusi-Videnoja, Asfalttityöntekijä, ex-yrittäjä (225)

Mika on 55- vuotias asfalttityöntekijä. Yrittäjänä hän on toiminut aikaisemmin reilut 17 vuotta. Mikan harrastuksia on kävely, lukeminen, sulkapallo ja matkailu mahdollisuuksien mukaan.

Vaaliteemat:

1.Työllisyys

”Työllisyyden lisärahoitus ilman turhia kurssi kikkailuja. Oikeita töitä kohtuu palkalla.”

2.Kyläkoulujen säilyminen

”Pidän tärkeänä kyläkoulujen toimintaedellytysten turvaamista. On erittäin tärkeää, että myös maaseudulla säilyvät opiskelumahdollisuudet. Maaseudun elinkelpoisuus tärkeää.”

Harry Lindfors

Harry Lindfors, Res. Ylikersantti, Puupakkausvalmistaja (226)

Harry asuu Kangasalan Sahalahdella. Hän on pitkän linjan logistiikka-alan ammattilainen, tällä hetkellä työnkuvaan kuuluu puupakkausten suunnittelu ja valmistaminen. Harry on aktiivinen vapaa-ehtoisessa maanpuolustuksessa. ”Toimin sekä Puolustusvoimien Maakuntajoukoissa jossa harjoittelemme säännöllisesti sodan ajan valmiuksia, että MPK:n ammunnanjohtajana, jossa koulutamme muita reserviläisiä ylläpitämään sotilaan taitojaan.”

Harry haluaa pitää koko Kangasalan kaupungin elinvoimaisena panostamalla voimakkaammin myös keskustan ulkopuolisen infrastruktuurin kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Hyvä viihtyvyys ja kaupungin palveluiden saatavuus kaikille asukkaille on hänelle tärkeää. Luottamustehtäviä Harrylle on kertynyt:

Varaluottamusmies
MPK:n ammunnanjohtaja
Arma Tawastica hallituksen jäsen

Vaaliteemat:

1.Turvallinen kaupunki

”Kangasala on hyvä ja turvallinen paikka asua. Poliisin ja pelastuslaitoksen läsnäolo on varmistettava jatkossakin, että kaupunkilaisten turvallisuudentunne säilyy kaikissa tilanteissa.”

2.Nuoret ja vanhat

”Nuorissa on tulevaisuus ja vanhat ovat sitä tulevaisuutta rakentaneet. Varmistetaan molempien hyvinvointi.”

3.Elinvoimainen kaupunki

”Huolehditaan kaupungin palveluista, toimivuudesta ja viihtyvyydestä koko kaupungin alueella.”

Janita Vierimaa

Janita Vierimaa, Opiskelija (AMK), Puutarhatyöntekijä (227)

29- vuotias Janita haluaa tehdä päätöksiä Kangasalan parhaaksi. Janita lähtikin ehdolle että pääsisi vaikuttamaan siihen ettei kaupunkia lähdetä viemään väärään suuntaan. Janitalla on selkeät ajatukset asioihin joihin hän toivoo muutosta.

”Liian tiivis rakentaminen ja yhteistyö Tampereen kanssa ratikan kaltaisten hankkeiden muodossa vie meitä kauemmas kesäpäivän Kangasalasta. Oma koti omalla tontilla ja sieltä omalla autolla töihin, harrastuksiin ja palveluiden pariin voi olla arkinen asia nyt, tai tulevaisuuden haave, ja tätä ei tule hankaloittaa.”

”Toivoisin päätöksenteon keskittyvän oleellisiin asioihin. Kaurajuoman tarjoaminen kouluissa ei auta kiusaamisen lopettamisessa tai syrjäytymisen ehkäisyssä.”

”Talous tulee pystyä pitämään kunnossa ilman veronkorotuksia. Rahat riittävät, kun ne kohdistetaan oikein ja karsitaan turhasta.”

”Hyvinvoiva kaupunki on sellainen, jossa on hyvä yrittää ja tehdä työtä. Jokainen, joka lähtee rohkeasti työllistämään itseään tai muita, ansaitsee yritysmyönteisen ilmapiirin.”

Vaaliteemat:

1.Keskittyminen olennaiseen

”Järkevä päätöksenteko, ilman hömpötyksiä, palvelee jokaista asukasta, nuorista vanhuksiin.”

2.Maaseutu

”Lukuisat kylämme ovat arvokkaita ja ne tulee pitää eläväisenä.”

3.Yrittäjät

”Pidetään Kangasala houkuttelevana nykyisille ja uusille yrittäjille.”

Tero Linna

Tero Linna, Maanviljelijä, metsätalousinsinööri (228)

Tero on 48- vuotias syntyperäinen Kangasalainen. Perheeseen kuuluu vaimo ja viisi lasta. Myös Teron isoäiti asustelee saman katon alla. Heillä on karjatila ja lisäksi he tarjoavat metsäpalveluita.

”Kunnallispolitiikkaan tulin mukaan 2012 vaalien myötä, vuosi sen jälkeen kun olimme muuttaneet Jämsästä kotitilalleni. Reilu kahdeksan vuotta on mennyt nopeasti ja asiat ovat käyneet vuosi vuodelta tutummiksi.”

Terolla on kertynyt luottamustehtäviä:

Valtuutettu 2013-
Tarkastuslautakunnan vpj 2013-2017
Kaupunginhallituksen jäsen 2017-2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupungin hallituksen edustaja 2017-2019

Vaaliteemat:

1.Tasapuolisuus

”Kaupunkia on kehitettävä tasapuolisesti, huomioida yhtälailla maaseutu kuin taajamat, yhtälailla olemassa olevat asukkaat kuin tänne muuttamassa olevat.”

2.Tavasesta eroon

”Tavase Oy on turhake, jota Kangasalakin on rahoittanut jo liian kauan. Seutukunnalla on riittävästi hyvälaatuista vettä, mutta Tavasen rahat ovat säännöllisesti lopussa.”

3.Tarkka talous

”Vakaa talous on itsenäisen kunnan kivijalka. Kangasalla talous on pidettävä tasapainossa, eikä sen toteuttamiseen pidä käyttää verojen korottamista.”

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.