Koti Pääuutiset Aloite nuorten mielenterveydestä: ”Kyseessä on vakava ongelma, johon täytyy löytää nopeita ratkaisuja”

Aloite nuorten mielenterveydestä: ”Kyseessä on vakava ongelma, johon täytyy löytää nopeita ratkaisuja”

0
Aloitteella halutaan löytää apua nuorten lisääntyneisiin mielenterveysongelmiin.

Kangasalan kaupunginvaltuustolle jätettiin maanantaina aloite nuorten mielenterveyden vahvistamisesta. Kokoomuksen Saana Vahvelaisen ja Soili Uotila-Välimäen yhteisessä aloitteessa edellytetään, että käytettävissä olevia koulutusmäärärahoja ohjataan ensisijaisesti koulutuksiin, joiden avulla voidaan tukea ja vahvistaa nuorten mielenterveyttä.

– Ylen A-studion viime viikolla esittämän selvityksen mukaan lähetteet TAYSin nuorisopsykiatrialle ovat lisääntyneet 60 prosentilla vuodesta 2015. Myös Kangasalla on kiinnitetty samaan huolestuttavaan kehitykseen huomiota, Saana Vahvelainen kertoi valtuustolle.

Aloite huomauttaa, että Kangasalan kaupungin hyvinvointityön vuosiraportissa vuodelta 2018 yhdeksi suurimmaksi ammattilaisten huolenaiheeksi nostettiin lasten ja nuorten kasvavat mielenterveysongelmat, ennaltaehkäisevän työn riittämättömyys ja puutteet nuorten palveluissa.

– Yksikin särkynyt mieli tai yhteiskunnan kyydistä putoava nuori on liikaa. Seuraukset ovat rahassa mitattuna kalliita niin Kangasalan kaupungille kuin koko yhteiskunnalle, mutta ennen kaikkea inhimillisesti mitattuna menetykset ovat valtaisia.

Aloitteessa kuvataan, kuinka Espoon kaupunki toteutti yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin yliopiston ja THL:n kanssa hankkeen, jossa yläkoulujen kuraattoreja, psykologeja ja terveydenhoitajia koulutettiin antamaan interpersoonallista ohjausta. IPC toteutettiin keskusteluapuna, jolla pystyttiin varhaisessa vaiheessa puuttumaan nuorten lievien ja keskivaikeiden masennusoireiden hoitoon.

– Kokeilu oli Espoossa niin onnistunut, että se on jäänyt kouluille menetelmäksi hankkeen jälkeenkin. Nuorten mielenterveysongelmissa varhaisella tuella ja matalan kynnyksen avulla onkin suuri merkitys, etteivät ongelmat ehdi kasvamaan enempää, Vahvelainen totesi.

Aloitteessa huomautetaan, että koulu olisi luonteva paikka auttaa mielenterveyden häiriöistä kärsivää nuorta, koska koulu on suuressa osassa nuoren arkea.

– Olisikin tärkeää, että oppilashuollon henkilöstöllä ja muilla nuoria työssään kohtaavilla henkilöillä on riittävä tietämys mielenterveyden ongelmista.

Valtuutetut esittävät, että kaupunki selvittää mahdollisuutta ottaa Kangasalla käyttöön Espoon kaltainen tai vastaava menetelmä, jossa mielenterveydeltään oireilevat nuoret saavat varhaisen vaiheen ja matalan kynnyksen apua kouluilla.

– Tiedämme kaikki, että kyseessä on akuutti ja vakava ongelma, johon täytyy löytää nopeita ratkaisuja jo tulevan vuoden aikana. Tästä syystä edellytämme, että käytettävissä olevia koulutusmäärärahoja ohjataan ensisijaisesti koulutuksiin, joiden avulla voidaan tukea ja vahvistaa nuorten mielenterveyttä.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi
Kirjoita nimesi tähän