Alueellinen junaliikenne kiinnostaa Kangasalaa

0
Kaavoituksen laatimaan alustavaan sunnitelmaluonnokseen on merkitty lähijuna-aseman laituri, paikoitusjärjestelyt ja uudisrakentamista.

Kangasala on kiinnostunut osallistumaan pilottihankkeeseen, jossa kehitetään alueellista junaliikennettä. Aikaisintaan ensi vuoden joulukuussa alkavaa pilottia organisoi liikenne- ja viestintäministeriö. Hanke voisi Kangasalla koskea Ruutanaa.

Ministeriö suunnittelee parhaillaan rautateiden osto- ja velvoiteliikenteen seuraavaa kautta vuodesta 2020 alkaen. Tässä yhteydessä on mahdollista tarkastella myös alueellisen liikenteen tulevaisuutta. Kuntien ja alueiden tarpeet halutaan ottaa aiempaa paremmin huomioon.

Pysäkin paikkaa on kaavailtu Ruutanantien ylittävälle sillalle.

Kaupunki toteaa ministeriölle antamassaan lausunnossa, että Ruutanan aseman kehittämispotentiaali on kohtalainen.

Sen lähivaikutusalueella on nykyään 3 000 asukasta ja 200 työpaikkaa. Reilun kymmenen vuoden päästä asukasluvun arvioidaan kasvavan 500:lla ja työpaikkojen 800:lla.

Lähellä on Tarastenjärven yritys- ja kiertotalousalue, jonne syntyy tulevaisuudessa runsaasti työpaikkoja.

Kysyntätarkastelun perusteella Ruutanassa junaan nousisi tai siitä poistuisi vuonna 2025 noin 60–130 henkilöä vuorokaudessa

Aseman ja laiturien rakentamisen on arvioitu maksavan noin 1,4 miljoonaa euroa. Selvitys on vuodelta 2016.

Kangasalan mielestä Suomen toiseksi suurin kaupunkiseutu tarvitsee kehityksensä varmistamiseksi monipuolista liikennetarjontaa.

Tavoitteena ei ole vain selviytyä liikenteen kasvusta, vaan toimia niin, että asuin- ja työpaikkaansa valitsevat ihmiset kiinnostuvat seudusta. Kyseessä on liikenneratkaisun ohella myös elinvoimaratkaisu.

Ruutanan maankäytön kehittäminen on vahvasti kytköksissä liikenneyhteyksiin.

Tällä hetkellä kaupunki laatii asemakaavaa radan alituksen ympäristöön. Suurimmaksi osaksi yksityisten omistuksessa oleva alue soveltuu kerros- ja rivitaloille. Junan mahdolliseen liikennöintiin varaudutaan varaamalla tilaa laitureille ja liityntäpysäköinnille.

Kaavan osallistumis- ja arviointi­suunnitelma on paraikaa nähtävillä.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.