Ammattikasvattajia palkataan ehkäisemään lasten ja nuorten ongelmia – Tarve lisääntyy kilpaa muuttoliikkeen kanssa

0
Keskustan ja Vatialan nuorisotilojen ohjaustoimintaa aiotaan vahvistaa ja lauantaiaukioloaikoja lisätä.

Sivistyslautakunnan talousarvioesityksessä haetaan henkilöstölisäyksiä muun muassa opetukseen, varhaiskasvatukseen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin. Kaikissa toimissa vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtä.

– Punaisena lankana on tukea ennaltaehkäisevästi lapsia ja heidän perheitään, jotta vältyttäisiin mahdollisilta sosiaali- ja terveyspuolen raskailta toimenpiteiltä, Kangasalan kaupungin hyvinvointijohtaja Kati Halonen tiivistää.

Hyvinvointijohtajan mukaan esimerkiksi Kangasalan koulujen oppilasmäärä on kasvanut parissa vuodessa 150:llä. Koulunkäynnin tukeen tarvitaan uusia pienryhmiä.

– Vuoden alusta alkaa opetuspalveluissa kasvatusohjaajan työsuhde. Syksyksi esitetään erityisluokanopettajan virkaa sekä kolmen koulunkäynninohjaajan työsuhdetta, Halonen toteaa.

Varhaiskasvatukseen esitetään kokonaan uutta kasvatusohjaajan työsuhdetta 1. elokuuta 2019 alkaen. Halosen mukaan ohjaaja toimisi linkkinä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipuolen välillä.

– Käytännössä tämä kasvatusohjaaja osallistuisi sellaisten varhaiskasvatusryhmien ohjaamiseen, joissa on erityisen tuen lapsia tai lapsia, joihin kohdistuu kasvatushaasteita.

Myös nuorisotyössä painotetaan ennakoivan työn merkitystä. Vuonna 2019 tavoitteena on laajentaa nuorisotyötä liikkuvaan nuorisotyöhön, jolloin tavoitettaisiin niitä nuoria, jotka eivät käy nuorisotiloissa.

Halosen mukaan toiminnasta on jo kokemuksia syyskaudelta 2017, jolloin kokeilussa oli niin sanottu Wauto-auto.

– Tavoitteena on saada investointiesitykseen 80 000 euroa auton hankintaa varten, jotta nuorisotyö voi mennä sinne missä nuoret liikkuvat, Halonen kertoo.

Sivistyskeskuksen talousarvioesityksen toimintamenot vuodelle 2019 ovat 48,16 miljoonaa euroa. Siinä on kasvua edellisvuodesta noin 2,235 miljoonaa, josta palkankorotusten osuus on 1,3 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019–2021 kokouksessaan 12. marraskuuta.

 

Tapahtumatuotantoon esitetään tekijöitä

Talousarvioesitykseen esitetään koordinoivia työsuhteita, jotta kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyö luontuisi entistä jouhevammin.

Liikunnan painopistealueina ovat liikuntaneuvonta, erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntapalvelut, seurayhteistyö sekä kaupungin liikuntapaikkojen käytön koordinointi.

Uuden liikunnanohjaajan tehtävänä on saada terveyteensä nähden liian vähän liikkuva kaupunkilainen liikkeelle.

Hyvinvointijohtaja Kati Halosen mukaan myös ikäihmisten ja erityisryhmien liikuntapalveluiden tuottamiseen tarvitaan vahvistusta.

Kaupungin tekninen keskus vastaa liikuntapaikkojen kunnosta ja vapaa-aikapalvelut niiden käytöstä.

– Tapahtumatuotantoon tarvitaan palvelualueiden yhteinen palvelukoordinaattori, jolloin asioiden järjestäminen sujuisi yksinkertaisemmin, Halonen sanoo.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palvelualueella kirjaston ja kulttuurin toiminnallisina painopistealueina ovat lasten, nuorten ja ikäihmisten palvelut.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden yhteistyötä Kangasala-talon kanssa jatketaan yhteisen Kohtaamispaikkana Kangasalan kulttuurikortteli -hankkeen avulla.

Hankkeessa kehitetään kirjaston ja Kangasala talon yhteistä tapahtumatuotantoa ja tiedotusta niin, että kulttuurikortteli palvelee kaupunkilaisia mahdollisimman monipuolisesti.

Kulttuurikorttelin toimijoita ovat myös nuorisotoimi ja Valkeakoski-opiston Kangasalan palvelupiste.

– Uusi tapahtumakoordinaattori toimii linkkinä yhdistysten, seurojen ja kaupungin välillä, hyvinvointijohtaja selvittää.

Valtuusto käsittelee vuoden 2019 talousarviota marraskuun kokouksessa.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.