Tilausehdot

Kangasalan Sanomat Oy (y-tunnus: 0147848-7, Artturintie 2, 36220 Kangasala) kustantaa Kangasalan Sanomat -nimistä lehteä (KS), joka koostuu painetusta sanomalehdestä, yhtiön ylläpitämistä digitaalisista palveluista sekä vaihtelevista journalistisista ja kaupallisista liitteistä tilausmuodosta ja jakelualueesta riippuen. Tarkempia tietoja lehdestä ja liitteistä saat asiakaspalvelusta.

KS ilmestyy kerran viikossa, pääsääntöisesti keskiviikkoisin. Poikkeukselliset ilmestymispäivät luetellaan mediatiedoissa.

Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin KS:n tilauksiin.

Tilausmuodot

KS:n voi tilata painettuna tai digitaalisesti jatkuvana tai määräaikaisena tilauksena. Painetun lehden tilaus alkaa ensimmäisestä mahdollisesta, tilauspäivää seuraavasta julkaisupäivästä. Digitaalisen lehden tilaus astuu voimaan välittömästi asiakkaan itse määrittämänä päivämääränä.

Jatkuva tilaus on voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Jatkuva tilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin: 12, 6 tai 3 kuukautta. KS lähettää laskun tilauskauden alettua.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla tilauksen laskutusjakso. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden kuin erityisistä syistä. Määräaikaistilaus laskutetaan ja maksetaan tilausjakson alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä jatkuvan tilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun.

Digitaaliset sisällöt kuuluvat jokaiseen painetun lehden tilaukseen. KS on mahdollista tilata myös pelkästään digitaalisena. Ohjeet digitunnusten luomiseen voit katsoa tästä. Digitaalisten sisältöjen tilaajatunnukset on tarkoitettu yhden perhekunnan käyttöön (enintään 5 käyttäjää).

Tilaukseen kuuluu myös sähköinen uutiskirje, joka lähetetään tilaajille sähköpostilla. Uutiskirjeen toimitus jatkuu myös tilauksen päättyessä, jollei asiakas peru sitä itse. Uutiskirjeen peruutus on mahdollista tehdä jokaisen uutiskirjeen loppuosassa olevasta Peruuta uutiskirje -painikkeesta.

Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus

Tilauslasku toimitetaan postitse paperilaskuna, verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna tai sähköpostitse. Lasku on mahdollista maksaa myös suoramaksuna. Paperilaskuihin lisätään paperilaskutuslisä 2,90 €.

Tilauslasku tulee maksaa valitun laskutusjakson mukaisesti eräpäivään mennessä. KS:lla on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, jos tilausta ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti. KS:lla on oikeus periä viivästyneestä maksusta korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu 5 €.

KS:lla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilaussopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi.

Jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää painetun lehden jakelun tai muuttaa tilauksen osoitetta ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun. Digitaalisten sisältöjen tilausta ei ole mahdollista keskeyttää tilapäisesti.

Maanantaisin ennen klo 10 tehty osoitteenmuutosilmoitus voidaan yleensä huomioida saman viikon lehden jakelussa. Osoitteenmuutoksesta pitää ilmoittaa suoraan KS:n asiakaspalveluun. KS ei saa virallisen osoitteenmuutoksen kautta tehtyä osoitteenmuutostietoa.

Tilauksen tilapäinen jakelunkeskeytys siirtää tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin keskeytysajalla. Emme suosittele alle kahden viikon mittaisia jakelunkeskeytyksiä.

Laskutusjakson muuttaminen

Tilaaja voi muuttaa jatkuvan tilauksensa laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun. Muutos astuu voimaan sovitusta päivästä. Määräaikaistilaus laskutetaan tilausjakson alussa, eikä laskutusjaksoa voi muuttaa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä jatkuvan tilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun. Jos tarvitset tilauslaskullesi lisää maksuaikaa, pyydämme sopimaan siitä asiakaspalvelun kanssa konttorissamme, puhelimitse tai sähköpostitse.

Tilauksen irtisanominen

Tilaaja voi irtisanoa jatkuvan tilauksensa milloin vain, jolloin tilaus päättyy maksetun jakson loppuun tai erikseen sovittuna päivänä. Kuolintapauksissa tai paikkakunnalta muuton yhteydessä suosittelemme tilaajaa ohjaamaan jäljellä olevan maksetun tilausjakson lahjoituksena esimerkiksi Kangasalla sijaitsevaan hoito- tai hoivalaitokseen.

Maksunpalautusvelvollisuutta ei automaattisesti synny, vaan siitä tulee sopia aina erikseen asiakaspalvelun kanssa. Jos maksunpalautus olisi kulujen jälkeen alle 10 euroa, palautusta ei tehdä. Tarvitsemme palauttamista varten tilaajan pankkiyhteystiedot. Mahdollisten tilaukseen kuuluvien tilaajaetujen ja digitaalisten sisältöjen voimassaolo lakkaa tilauksen irtisanomisen astuttua voimaan.

Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden kuin erityisistä syistä. Tilaaja voi pyytää jakelun lopettamista välittömästi tai erikseen sovittuna päivänä, mutta tilausmaksua ei palauteta. Kuolintapauksissa tai paikkakunnalta muuton yhteydessä suosittelemme tilaajaa ohjaamaan jäljellä olevan maksetun tilausjakson lahjoituksena esimerkiksi Kangasalla sijaitsevaan hoito- tai hoivalaitokseen.

Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä osoitteessa kangasalansanomat.fi. Painetun lehden osalta ulkomaan tilaukset ovat hinnaltaan korkeampia kuin kotimaan tilaukset. Digitilaukset ovat samanhintaisia tilaajan asuinpaikasta riippumatta.

KS:lla on oikeus muuttaa tilausehtoja ja -hintoja sekä käyttöehtoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan Kangasalan Sanomien verkkopalvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia tilauksia.

Tilaushinnan muutoksesta ilmoitetaan tilaajalle laskulla ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Tilaajalla on tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään maksetun laskutusjakson päätyttyä ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun ennen uuden tilausjakson alkamista. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinta- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Vähintään kuukaudeksi tilattavien sanoma-, aikakauslehtien tai digitaalisen lehden verokanta on 10 %.

Vastuu Kangasalan Sanomien toimittamisesta ja painojäljestä

KS pyritään jakamaan varhaisjakelualueella ilmestymispäivänä kello 6:een mennessä. Postin jakelussa olevat lehdet pyritään toimittamaan tilaajalle lähilevikkialueelle (postinumerot 33000–39000) keskiviikkona, muualle Suomeen eli etälevikkialueelle torstaina. KS ei vastaa jakeluyhtiöiden toiminnasta aiheutuvista lehden viivästymisistä lehden toimituksessa.

Jos lehti jää tilaajasta riippumattomasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan pitää viivytyksettä reklamoida toimittamatta jääneestä lehdestä. Varhaisjakelussa olevan lehden osalta ilmoitus tehdään Postin varhaisjakelupäivystyksen numeroon 0100 3355 (pvm/mpm), palvelee arkisin kello 6–16 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin kello 6–12. Postin jakelussa olevista lehdistä muistutukset tehdään Kangasalan Sanomien asiakaspalveluun, p. 040 769 9045 tai tilaukset@kangasalansanomat.fi.

Puuttuvaksi ilmoitettu lehti pyritään toimittamaan tilaajan osoitteeseen mahdollisimman pian paikallisen jakelun palvelutason mukaisesti. KS:n vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen tai KS:n ja asiakkaan yhteisestä sopimuksesta jakelupuutteen hyvittämiseen tilausjaksoa pidentämällä. KS:lla ei ole laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä, eikä KS edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Edellä esitetty koskee myös digitaalista lehteä sekä painetun lehden välissä jaettuja liitteitä.

KS toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. KS ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneestä painetusta tai digitaalisesta lehdestä. KS ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä puhelimitse, sähköpostitse tai lomakkeella tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain perusteella ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen saamisesta. Jotta voimme palvella tilaajiamme paremmin, meitä kiinnostaa peruutussyy, mutta peruuttamiselle ei tarvitse esittää mitään syytä. Peruutuksen voi tehdä soittamalla, sähköpostitse tai käyttämällä verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Jatkuvassa tilauksessa uudesta tilausjaksosta tilaajalle toimitetun laskun maksamatta jättäminen eräpäivään mennessä katsotaan peruutukseksi.

Tietosuoja

KS käsittelee tilaajien henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kangasalan Sanomat Oy:n tietosuojalauseke.

Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa pyydämme tilaajaa olemaan yhteydessä asiakaspalveluun.

Erimielisyyksien ratkaisu

KS:n ja asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa: www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jos osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Yhteystiedot:

Kangasalan Sanomat, Asiakaspalvelu, Artturintie 2, 36220 KANGASALA
p. 040 769 9045 tai tilaukset@kangasalansanomat.fi
Asiakaspalvelu on avoinna ma–to kello 10–16.


KANGASALAN SANOMIEN TILAUSEHDOT 24.1.2024
27.9.2019 aukioloaikojen muutos
2.1.2020 varhaisjakelun reklamoinnin yhteystiedon muutos
15.7.2020 selvennys jatkuvan tilauksen irtisanomiseen
17.7.2020 tarkennus digitilauksen alkamispäivämäärästä
15.9.2021 tarkennus digitilauksen verokantaan
25.10.2021 osoitetietojen muutos
26.1.2023 korjaus: osa ehdoista ollut kahteen kertaan
3.10.2023 lisäys: tieto paperilaskutuslisästä
24.1.2024 lisäys: tieto huomautusmaksusta. Poistettu: opiskelijatilaus