Bussit pysähtyvät keskellä tietä, koska kaupunki uskoo sen hillitsevän ajonopeuksia – valtuutettu toista mieltä

0
Tiukat tilanteet ajoratapysäkeillä ovat tuttu näky. Kuva on otettu Nattarin keskustastasta. Kuva: Pekka Kaarna.
Tiukat tilanteet ajoratapysäkeillä ovat tuttu näky. Kuva on otettu Nattarin keskustastasta. Kuva: Pekka Kaarna.

Lamminrahkan pääväylän syyskuussa hyväksytyn katusuunnitelman lähtökohdat ovat joukkoliikenne ja kestävät kulkumuodot. Tämä on peruste, miksi Mossin puistokadun bussipysäkit rakennetaan ilman levennyksiä eli niin sanottuina ajoratapysäkkeinä.

Kaupungin teknisten palveluiden suunnitteluinsinööri Sakari Filpus kertoo, että tällä hetkellä Kangasalla on parikymmentä ajoratapysäkkiä. Osa on tehty sellaisiksi jo alun pitäen, osa on sellaisiksi muutettu levennykset poistamalla.

– Ajoratapysäkkejä on vuosien saatossa rakennettu muun muassa Jussilantielle Ruutanaan sekä Metsäkulmalle ja Vatialaan.

Viimeksi levennyksin rakennetut pysäkit on korvattu ajoratapysäkein Vatialantiellä uuden kiertoliittymän ja Loukkaantien risteyksen väliltä, sitä ennen Holvastintien kahdelta pysäkkiparilta.

Myös Vällintiellä on ajoratapysäkit.

Mossin puistokadun Kangasalan puoleiset ajoratapysäkit poikkeavat jossain määrin kaupunkiin jo tehdyistä. ”Mossilla” ajokaista peittyy vain puolittain, koska siellä bussit pysähtyvät puistokatua reunustavan pyörätien päälle.

Muualla kaupungissa bussit ottavat ja jättävät matkustajat ajokaistalta ja peittävät siten koko kaistan. Myös Lamminrahkan keskustassa linja-autot seisahtuvat ajoradalle.

Kaupunki perustelee ajoratapysäkkien rakentamista sillä, että ne rauhoittavat liikennettä ja hillitsevät ajonopeuksia.

Kaupunki perustelee ajoratapysäkkien rakentamista sillä, että ne rauhoittavat liikennettä ja hillitsevät ajonopeuksia.

Lisäksi ajoratapysäkit soveltuvat siitä erinomaisesti kaupunkimaiseen asuinympäristöön, erityisesti koulujen ja päiväkotien läheisyyteen.

Kangasala ei Filpuksen mukaan pyri ajoratapysäkkien järjestelmälliseen lisäämiseen. Päätös tehdään aina pysäkkikohtaisesti olosuhteet ja liikenteelliset tekijät huomioon ottaen.

– Vatialantien osalta haluttiin parantaa erityisesti joukkoliikenteen sujuvuutta sekä jalankulku- ja pyöräilyolosuhteita, toteaa Filpus.

Tällä hetkellä kaupungilla ei ole vireillä uusia muutoshankkeita.

Kaupungin teknisten palveluiden rakennuspäällikkö Merja Saarilahti korostaa, että ajoratapysäkkien rakentaminen on seudullinen tavoite.

Niiden suunnittelua ja sijoittelua harkitaan yhdessä Tampereen joukkoliikenteen kanssa.

Ajoratapysäkit ovat turvallisuusriski

Valtuuston ja elinympäristölautakunnan jäsen Simo Arra (kesk.) pitää Lamminrahkaa halkovan Mossin puistokadun katusuunnitelmaa hyvänä lukuun ottamatta väylän pysäkkijärjestelyjä. Hänestä pysäkkien sijoittaminen ajoradalle on virhe.

– Ajoratapysäkit hidastavat muuta liikennettä ja ovat turvallisuusriski, lautakunnan syyskuiseen päätökseen eriävän mielipiteensä kirjauttanut Arra sanoo.

Riski todentuu uhkarohkeissa ohituksissa, joihin autoilijat ja motoristit helposti lankeavat kärkkyessään ohitusta pysäkille pysähtyneen bussin takana. Hänestä ajoratapysäkit eivät lisää liikenneturvallisuutta, vaan aiheuttavat ainoastaan haittoja.

Ajonopeuksien hillitsemiseen, mihin ajoratapysäkeillä myös pyritään, löytyy Arran mielestä muita, parempia tapoja.

– Nupukivet, töyssyt, kavennukset ja kyltein osoitetut nopeusrajoitukset keventävät tehokkaasti kaasujalkaa. Bussien rytmittämät pakkopysähtymiset eivät kuulu tähän keinovalikoimaan.

Hän muistuttaa, että pysäkkilevennykset palvelevat myös yksityisautoilijoita. Levennyksillä kanssamatkustajan on turvallista nousta autoon ja autosta pois. Tarpeen vaatiessa ne toimivat myös hetkellisinä, muuta liikennettä häiritsemättöminä pysähtymispaikkoina.

Turhaa tyhjäkäyntiä

Ympäristönkin kannalta ajoratapysäkit arveluttavat Arraa.

– Bussien takana pakokaasuja tupruttelevat autot eivät minusta myöskään sovi hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien verkostoon kuuluvan Kangasalan imagoon.

Arra kertoo nostaneensa ongel­man esiin jo Vatialantien kiertoliittymästä päätettäessä, kun kävi ilmi, että urakan yhteydessä koulun likeisiltä pysäkeiltä poistetaan levennykset.

– Hanketta perusteltiin sillä, että levennyksille ei ole tilaa. Holvastintieltä pysäkkilevennyksiä poistettiin jo aikaisemmin, vaikka niille olisi ollut sielläkin hyvin tilaa.

Hänestä ajoratapysäkit ovat oikea ratkaisu kaupunkikeskuksissa, joissa levennyksille on yksinkertaisesti liian ahdasta. Kangasalla ei ole, ei varsinkaan Lamminrahkassa, joka on vasta paperilla.

– Tampereen seutukunnassa tulee minusta sopia yhteisesti siitä, että bussipysäkit sijoitetaan levennyksille aina, kun siihen on mahdollisuus.

Erikoista asiassa on se, että ajoratapysäkkien erinomaisuutta perustellaan samoin kuin levennyksiä ennen – liikenneturvallisuuden lisäämisellä. Ajoratapysäkkien osalta tämä perustuu Arran mukaan muun liikenteen riskialttiiseen seisottamiseen, levennyspysäkkien kohdalla taas sujuvaan, bussien etuajo-oikeutta kunnioittavaan yhteispeliin.

Joukkoliikenteen vastustajaksi ja autoilijoiden edusmieheksi hän ei mielipiteineen tunnustaudu. Kysymys on liikenteen turvallisuudesta ja sen sujuvuudesta.

– Olen ehdottomasti joukkoliikenteen ystävä. Haluan edistää kaikkien tiellä liikkujien asiaa kulkevat he sitten bussilla, pyörillä, jalan tai omilla autoilla.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.