Eskarilaisille ja 1.–2.-luokkalaisille enemmän yhteistä toimintaa – pilottikokeilulla halutaan joustoa esi- ja alkuopetukseen

1
Kuhmalahden päiväkodin tiloissa esikoulua ja koulua käyvät eskarilainen Tuomo Mäkelä, 2.-luokkalainen Sanni Karjalainen ja 1.-luokkalainen Veikko Hänninen etsivät keväisiä sanoja yhdessä.

Kangasalla alkaa ensi lukuvuonna joustavan esi- ja alkuopetuksen pilottikokeilu. Esiopetuksen ja alkuopetuksen eli 1–2.-luokkien yhteisopetusta kokeillaan niin sanotuilla Oksaluokilla Liuksialassa, Tursolassa, Kuhmalahdella, Suoramalla ja Vatialassa.

Kokeilun koordinaattori Terhi Niinimaa kertoo, että yhteisopetusta on annettu jo Kuhmalahden varhaiskasvatuksen yksikössä, jossa Pohjan koulun eka- ja tokaluokan oppilaat ovat opiskelleet kuluvana keväänä.

Kokeilu pohjaa valtakunnallisiin esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin. Molemmat painottavat varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyön tärkeyttä.

– Tällä hetkellä yhteistyötä tehdään vaihtelevasti lähinnä teemapäivinä ja tapahtumissa. Yhteistyöstä halutaan systemaattisempaa yhdessä tekemisen kulttuuria, Niinimaa toteaa.

Niinimaa kertoo, että opetussuunnitelmien oppimiskokonaisuuksissa on paljon samankaltaisuutta. Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa yhdistetään esiopetuksen leikinomaisuus ja peruskoulun tietotaito.

Oksaluokilla on yhteistä tekemistä vähintään 10 tuntia viikossa. Niinimaan mukaan määrä ja toteutustapa voi kuitenkin vaihdella yksikkökohtaisesti. Tärkeintä on, että viikosta löytyy tunteja, jolloin esiopetus- ja alkuopetusikäiset opiskelevat yhdessä ja että opettajilla on tarpeeksi aikaa suunnitella yhteistä toimintaa.

Esiopetuksesta alkuopetukseen siirtyminen halutaan helpommaksi ja joustavammaksi. Kun esi- ja alkuopetuksessa on riittävästi yhteistä toimintaa, kouluun siirtyessä lapsen ei tarvitse jännittää uusien aikuisten kohtaamista.

Lisäksi lapset saavat edetä omaan tahtiinsa oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Oppimista arvioivat sekä lapset että aikuiset kaksi kertaa vuodessa. Arvioinnissa käytetään tavoitelomakkeita, joiden avulla tarkastellaan edistymistä kirjoittamisessa ja lukemisessa, matematiikassa sekä oppimaan oppimisessa ja tunne- ja vuorovaikutustaidoissa.

– Arvioinnissa ei mietitä, mitä taitoja lapselta puuttuu, vaan mitä taitoja tavoitellaan seuraavaksi, Niinimaa kertoo.

Pilottikokeilun haasteita voivat olla esimerkiksi uudenlaisten työtapojen oppiminen, riittävän isojen opetustilojen löytäminen, muutosvastarinta ja liian suuriksi kasvavat oppilasmäärät.

Niinimaa uskoo, että kaikki haasteet ovat kuitenkin käytännössä järjestelykysymyksiä.

– Tämä pitää uskaltaa nähdä mahdollisuutena. Kokeilu ei välttämättä tule käytäntöön tällaisenaan, mutta tärkeää kehittää opetusta ja luoda uutta toimintakulttuuria.

Vuonna 2025 Oksaluokat voisivat olla osa kaikkien Kangasalan esi- ja alkuopetuksen yksiköiden toimintaa.

Kuhmalahden päiväkodissa eskarilaisten ja 1.–2.-luokkalaisten yhteinen toiminta vaikuttaa lähteneen melko mutkattomasti liikkeelle.

Ensimmäisen ja toisen luokan luokanopettaja Pauliina Seppälä kertoo, että koska koululaisten siirtyminen päiväkodille tapahtui nopealla aikataululla, yhteisen toiminnan suunnittelulle ei kuitenkaan ollut paljon aikaa.

Suunnitteluajan löytäminen myöhemminkin on ollut haastavaa.

Lasten sopeutumista helpotti päiväkoti- ja eskariajoilta tuttu paikka ja ympäristö.

– Lapsille sopeutuminen tänne oli helppoa, Seppälä toteaa.

Seppälä kertoo, että koska koululaiset kaipaavat kuitenkin vanhempien koululaisten seuraa, 1.–2.-luokkalaiset ovat viettäneet välillä päiviä myös Pohjan koululla.

Eskarilaisten opettaja Mira Lindgren kertoo, että kuluvana keväänä eskarilaisilla ja 1.–2.-luokkalaisilla on ollut yhdessä esimerkiksi liikuntaa, musiikkia ja kädentaitoja. Lisäksi lapset ovat ruokailleet ja ulkoilleet yhdessä.

1 kommentti

  1. Moi! Olisin tiedustellut ,mikä on tilanne Kuhmalahdella,ajatellen nuoria 7-10 vuotiaita tyttöjä?Olisin mielenkiinnlla tiedustellut löytyykö tästä ikä luokasta noin 10-14 lasta harrastamaan lentopalloa?Ole valmentanut lajia noin 30 vuotta eri seuroissa,ja viimeksi vilppulan tähdessä e-a junnuihin asti.Menestystä tullutc-tytöissä kaksi SM-lopputurnausta,ja B.pojissa SM-lopputurnauspaikka.B-pojissa alue mestaruus lounais.suomen joukkueella,että näin.Vastaus sähköpostiini.Kiitos!

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.