Haitta-aineiden kapseloinnissa on kyse rakenteiden pinnoituksesta – kysyimme asiantuntijalta, kuinka kauan pinnoitus kestää ja missä sitä voi käyttää

0
Kapselointia on esitetty Kautialan koulurakennuksen kunnostamisvaihtoehdoksi.

Kangasalla on sisäilmakeskustelun yhteydessä noussut esille haitta-aineiden kapselointimenetelmä.

Kaupunginvaltuusto päätti lykätä päätöstä Kautialan koulun lakkauttamisesta toukokuun kokoukseen, koska valtuutetut haluavat selvittää, sopisiko kapselointimenetelmä sisäilmaongelmaisen rakennuksen kunnostamiseen.

Todettujen sisäilmaongelmien vuoksi rakennuksessa pitäisi tehdä peruskorjausta.

Kysyimme Eurofins Expert Services Oy:n erityisasiantuntija Helena Järnströmiltä, miten haitta-ainekapselointi toimii ja mihin se soveltuu. Eurofins Expert Services Oy on riippumaton ja puolueeton testaus-, tarkastus- ja sertifiointiorganisaatio.

1) Mitä haitta-aineiden kapseloinnissa käytännössä tehdään, erikoistutkija Helena Järnström?

– Käytännössä rakenne pinnoitetaan niin, että rakenteissa olevat haitta-aineet eivät pääse sisäilmaan. Kapseloitavien haitta-aineyhdisteiden kirjo voi olla kemiallisesti hyvin laaja. Yhdisteet voivat olla sekä matalan että korkean kiehumispisteen yhdisteitä. Pinnoite ei yksilöi vain tiettyjä yhdisteitä.

– Tavallisia kapseloitavia yhdisteitä ovat muovimaton ja liiman hajoamisyhdiste 2-etyyliheksanoli sekä vanhoissa rakenteissa esiintyvä kreosootti, mutta myös mikrobiperäiset yhdisteet ja radon.

2) Millaisten rakennusten kunnostamiseen kapselointi-menetelmää voidaan käyttää?

– Tyypillisesti sitä on käytetty lähinnä betonirakenteiden kunnostamiseen, jos rakenteita on haastavaa purkaa. Käytännössä tärkeintä on, että valmistaja pystyy levittämään pinnoitteen yhtenäisenä pintana ja että alusta soveltuu siihen, eli pinnoite pysyy kiinni alustassa.

– Laboratoriossa suoritettava haitta-aineiden kapselointitesti tehdään kuitusementtilevylle, joka kyllästetään tutkittavilla haitta-aineilla.

3) Kauanko menetelmä pitää rakennuksen käyttökunnossa?

– Se voi vaihdella kohteittain. Hyvin toteutettuna kapseloinnin pitäisi kestää valmistajan antama käyttöikä.

– Kovin pitkiä seurantoja ei ole tehty. Yksi neljän vuoden seuranta on olemassa. Kapselointi piti seurannan ajan. Kyseessä oli 2-etyyliheksanolin kapselointi betonirakenteeseen.

– Laboratoriossa tehtävän kapselointiaineiden testimenetelmän testiaika on kaksi kuukautta. Täytyy huomioida, että laboratorio-olosuhteet eivät ole todelliset olosuhteet. Testi ei ole pomminvarma. Toisaalta toistaiseksi on kuitenkin todettu, että kapselointi on erittäin  toimiva menetelmä.

4) Onko menetelmän käytöstä haittoja?

– Kapselointiaineet ovat itsessään kemiaa. Vaikka kapseloinnilla päästään eroon haitta-aineista, kapselointiaineet tuovat aina omia yhdisteitä, joilla tosin ei ole todettu haitta-aineiden kaltaisia terveysvaikutuksia.

– Kapseloinnin muodostaman kosteussulun hyödyt ja haitat pitää arvioida tapauskohtaisesti. Jos kapseloinnin päälle laitetaan esimerkiksi muovimaton kaltainen tiivis pinta, kosteus voi jäädä niiden väliin. On tärkeää, että kapselointi suunnitellaan toimivaksi.

5) Mitä kapselointi keskimäärin kustantaa?

– Siihen en osaa vastata. Me otamme kantaa vain toimivuuteen.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.