Henkinen taakka painaa lastensuojelun työntekijöitä. Neljä sosiaalityöntekijää on lähtenyt muutaman kuukauden sisällä

0
Tutun sosiaalityöntekijän lähteminen vaikeuttaa asiakassuhteita. Tässä huoneessa työntekijä ei ole vaihtumassa.

Kaksi lastensuojelusta, yksi lapsiperheiden sosiaalityöstä sekä johtava sosiaalityöntekijä. Tässä hiljattain työnsä Kangasalla lopettaneet sosiaalityöntekijät. Etenkin lastensuojelu sekä lapsiperheiden sosiaalityö kuormittavat työntekijöitä.

Sosiaalityön johtaja Kaisa Bragge arvelee, että henkilökunnan vaihtuvuuden suurimpia syitä on työn kuormittavuus. Vaihtuvuus on suurta etenkin lastensuojelussa. 

– Olemme aika pieni kaupunki, lastensuojelussa työkenttä on laaja. Työntekijöitä lähtee esimerkiksi Tampereelle, jossa tehtäväkenttää on eriytetty enemmän. 

Lastensuojelutyö on henkisesti äärimmäisen kuormittavaa. Ongelmia paikkojen täyttämisessä on muuallakin. 

– Pirkanmaalla on tällä hetkellä auki 15 sosiaalityöntekijän ja kolme johtavan sosiaalityöntekijän paikkaa, pääsääntöisesti lasten, nuorten ja lastensuojelun virkasuhteisiin. Paljon on tarvetta, mutta vähän sosiaalityöntekijöitä. 

Avointen työpaikkojen määrä tuo kilpailua kuntasektorille. Se houkuttelee työntekijöitä kokeilemaan, josko työ vaihtamalla paranisi. Nykyinen työkulttuuri myös suosii liikkuvuutta. 

Tampereella lastensuojelun ja perhepalvelujen tilannetta helpotetaan lisärekrytoinnilla: helmikuussa päätetään yhdeksän uuden sosiaalityöntekijän sekä yhden johtavan sosiaalityöntekijän viran perustamisesta.

Kangasalla sosiaali- ja perhepalvelujen sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuteen on yritetty puuttua jo viime keväästä lähtien.

– Rekrytointilisänä lastensuojelun vakansseihin tuli kuukausittainen 200 euron palkanlisä. Lisäksi sosiaali- ja perhepalveluiden sosiaalityöntekijät saivat portaittaisen sitouttamispalkkion. Toimilla ei kuitenkaan ole ollut toivottua vaikutusta.

Kangasalla on lapsiperheiden sosiaalityön tiimissä neljä ja  lapsiperheiden sosiaalityössä neljä sosiaalityöntekijän virkaa, lisäksi on johtavan sosiaalityöntekijän virka. 

Lapsiperheiden viroista kaikki ovat nyt täytettyinä tammikuun loppuun saakka, jonka jälkeen yksi sosiaalityöntekijä lähtee. Lastensuojelun sosiaalityön neljästä vakanssista on täytettynä kaksi vakituisesti ja yksi sijaisella ja yksi on haussa tällä hetkellä. Johtavan sosiaalityöntekijän paikka on täytetty sijaisella siihen saakka, kunnes saadaan uusi johtava rekrytoitua.

Sijaisia on onnistuttu hankkimaan ongelmallisesta tilanteesta huolimatta. Se on oleellista, sillä vajaa miehitys ja henkilöstövaihdokset lisäävät jo valmiiksi kuormitettujen työntekijöiden taakkaa. Tilanne on aiheuttanut tyytymättömyyttä myös asiakkaissa.

– Sosiaalityössä käsitellään hyvin yksityisiä ja henkilökohtaisia asioita. Kun sosiaalityöntekijä vaihtuu, vaatii se aina tutustumista.

Työssä on myös aikapainetta, sillä sosiaalityötä koskevat säädökset kohtuullisista käsittelyajoista. Ne tilastoidaan kahdesti vuodessa. 

– Isoa huolta ei ole, mutta en osaa sanoa marras- tammikuun väliseltä ajalta, olemmeko aikataulussa palvelutarpeenarviointien kanssa. Siihen kuitenkin pyrimme priorisoimalla töitä.

 

 

 

 

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.