Herttualaan aiotaan saada vähitellen parituhatta uutta asukasta

0
Herttualan alustavat rakennemallivaihtoehdot.

Kangasalan kunta suunnittelee Herttualasta uutta keskustaa tukevaa asuinaluetta, jolle tulisi koteja kaikkiaan noin parilletuhannelle uudelle asukkaalle. Alueen yleiskaavoitusta on jatkettu viime keväästä lähtien.
Maaseutumainen alue muuttuisi suunnitelmien toteutuessa varsin toisen näköiseksi. Nykyisin siellä asuu noin 110 asukasta.
Kunnan suunnitteluarkkitehti Susanna Virjo muistuttaa, että rakentamisen tavoiteaikataulu ulottuu pitkälle tulevaisuuteen, vuoteen 2040 saakka, ja nyt ollaan vasta alueen kehittämisen alkuvaiheessa.
– Esimerkiksi alueen palveluja ehditään miettiä vielä moneen kertaan.
Virjon mukaan kunta ohjelmoi eri alueiden toteuttamista ja investointeja huomioiden muun muassa palveluverkko­asiat.
Kaavan laatiminen mahdollistaa rakentamisen, mutta katujen, vesihuollon ja palvelujen toteuttamisen aikataulusta päätetään erikseen.
Joka tapauksessa kunta on varaamassa tilaa esimerkiksi pienten lasten yksikölle, jossa olisivat mukana päiväkoti, esiopetus ja peruskoulun ensimmäiset vuosiluokat.
– Näyttäisi siltä, että se olisi tarpeen kahdelletuhannelle asukkaalle, mutta koska alue rakentuu vähitellen, se ei ole tarkoituksenmukainen vielä vähään aikaan.
Ainakin alkuun alueen lapset kävisivät Huutijärven tai Kirkkoharjun koulua.
Alueen rakentamistahtiin vaikuttaa se, että kunta omistaa kaava-alueella maata vain vähän. Kunnan valta vauhdittaa töitä on siksi pienempi kuin alueilla, jotka se omistaa valmiiksi.

Yleiskaavatyö liittyy tiiviisti maakuntakaavoitukseen. Tekeillä oleva maakuntakaava on osoittamassa Herttualan alueelle taajamatoimintoja.
 Myös kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa Herttuala kuuluu keskustaa ympäröiviin asuinalueisiin.
Herttualan kehittäminen on yksi hankkeista, joilla kunta pyrkii tuomaan keskustaan lisää elinvoimaa ja palvelujen käyttäjiä.
– Tavoitteena on saada alueelle perheasuntoja, omakotitontteja ja monipuolista pientalorakentamista, jotta keskusta-alueen vanhusvoittoinen asukasrakenne monipuolistuisi, Virjo sanoo.
Kaavatyön ja keskustelujen pohjaksi Herttualalle on hahmoteltu kaksi rakennemallivaihtoehtoa. Kumpikin toisi uusia katuja ja teollisuusalueen Lahdentien varteen sekä jättäisi tilaa viheralueille. Asutus on kuitenkin sijoitettu eri tavoin.
Ruutunauha-mallissa pientalovaltainen asuinalue ulottuisi yhtenäisenä melkein Kirkkojärven rannoilta Säkkölänjärven pohjoispuolelle saakka. Pientaloalue yltäisi myös Lahdentien toiselle puolelle terveyskeskuksen seudulle. Alueen länsipäässä olisi myös korkeampia rakennuksia.
Kyläsolut-mallissa Lahdentien eteläpuolella olisi kolme erillistä pientaloaluetta, joiden keskellä olisi esimerkiksi pienkerrostaloja.

Virjo korostaa, että esillä olevat mallit ovat vasta ensimmäisiä luonnoksia, joista ei ole vielä edes keskusteltu viranomaisten kanssa.
 – Yleensä pyrimme yhdistämään tällaisista malleista kaavaehdotukseen parhaat puolet, mutta näiden lähtökohdat ovat niin erilaiset, että se saattaa olla hankalaa.
Omat rajoituksensa kaavan piirtämiseen tuovat esimerkiksi tekeillä oleva kulttuuriarvojen selvitys ja piakkoin valmistuva luontoselvitys.
Osayleiskaavan valmistelusta järjestettiin tiistai-iltana keskustelutilaisuus, jossa alueen asukkaille esiteltiin hankkeen lähtökohtia. Virjon mukaan keskustelu jäi vielä tässä vaiheessa vähäiseksi.
Tavoite on, että kaavaluonnokset valmistuvat keväällä. Silloin on määrä järjestää uusi keskustelutilaisuus pohjustamaan luonnosten hiomista kaavaehdotukseksi.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.