Koti Uutiset Ilkon alueen asemakaava nähtäville – Ilkontien ja Varikontien varteen tulossa pien- ja...

  Ilkon alueen asemakaava nähtäville – Ilkontien ja Varikontien varteen tulossa pien- ja kerrostaloja noin 200–300 asukkaalle

  0

  Ilkon aluetta koskeva Pitkäjärven asemakaavaehdotus on tulossa nähtäville. Asemakaava on rajattu alkuperäisen suunnitelman itäosaan. Se sijoittuu Kangasalantien eteläpuolelle, Ilkon kurssikeskuksen ja Varikontien väliin.

  Ilkontien ja Varikontien varteen on tulossa pien- ja kerrostaloja noin 200–300 asukkaalle. Alueen sisääntulon kohdalle on merkitty liikerakennuksen paikka, johon liittyy samalla kohdalla oleva rantasaunan rakennuspaikka.

  Luonnonarvojen kannalta tärkeä kallioalue, osa rannasta ja liito-oravien kulkureitit voidaan säilyttää pääosin virkistyskäytössä.
  Osan maa-alueesta omistaa kaupunki ja osa on yksityisessä omistuksessa. Kaupunki ja maanomistajat neuvottelevat rakentamisen aikataulusta ja kustannusjaosta.

  Pitkäjärven alueen asemakaavaa on suunniteltu jo 1980-luvulta lähtien, kun puolustusvoimien ilmatorjuntapatteristo muutti sieltä Ouluun. Pitkäjärven itäpää on kaupungin nauhataajaman viimeisiä alueita, joissa ei vielä ole asemakaavaa.

  Kommentoi

  Kirjoita kommenttisi
  Kirjoita nimesi tähän