Jätevesiremontti toi mukavuutta, mielenrauhaa ja selvää säästöä tyhjennyskuluissa

0
Jätevesijärjestelmän remontti toi Harri ja Kirsi Viitasen talon terassin kupeeseen kaapin, joka sisältää puhdistuslaitteiston ohjausautomatiikan. Jätevedet kertyvät umpisäiliöön, joka sijaitsee terassin alla. Kuv: Juha Jäntti

Halimajärven rannalla asuvat Kirsi ja Harri Viitanen ovat uusineet omakotitalonsa jätevesijärjes-telmän. Kerroimme viime kevään rakennusliitteessä hankkeesta sen suunnitteluvaiheessa. Remontti toteutui syyskuussa, ja se onnistui jopa yli odotusten.

Kun Viitaset ostivat talon kaksi vuotta sitten, he tiesivät, että talon jätevesijärjestelmä tarvitsee kohennusta. Kylpyhuoneen suihkuvedet päätyivät rengaskaivoon ja edelleen maaperään ilman minkäänlaista suodatusta.

Järjestelmä oli muutoin nykyajan vaatimusten mukainen. Muut jätevedet kertyivät umpisäiliöön, jonka loka-auto tyhjensi noin kuuden viikon välein.

Uudistuksen myötä suihkuvedetkin menevät nyt umpisäiliöön. Uutta on se, että säiliöön asennettu laitteisto puhdistaa kaikki jätevedet. Puhdistettu jätevesi virtaa remontissa asennetun pumpun voimalla säiliöstä pihan perälle tehtyyn kivipesään.

– Halusimme toteutusmallin, joka vähentää säiliön tyhjennysten määrää. Säiliön täyttymistä piti seurata jatkuvasti, ja tyhjennykset maksoivat reilut 1500 euroa vuodessa, Kirsi kertoo hankkeen tavoitteista.

Työ edistyi ja tieto kulki

Remontti alkoi syyskuun alussa, ja se kesti kolme viikkoa. Lähes 50-metrisen putken veto jäteve-sisäiliöstä kivipesään vaatii kaivannon louhimisen piha-alueen kallioon. Kaivanto sai jäädä jopa alle metrin syvyiseksi, koska putken lämpövastus pitää sen sulana talvipakkasilla.

– Kallion louhintatapa toi alkuperäiseen aikatauluun kolmen–neljän päivän viiveen. Halusimme välttää räjäytysaineiden käyttöä, ja siksi urakoitsija käytti räjähteiden sijasta murtolaastia. Tämä vaati enemmän aikaa, Harri kertaa syyskuun tapahtumia.

Tuotenimellä Etana-dynamiitti tunnettu murtolaasti on jauhemaista ainetta, josta muodostuu veden kanssa paksuhko seos. Laasti kaadetaan kallioon porattuihin reikiin. Massan turpoaminen kehittää paineen, joka vähitellen murtaa kallion.

Jos urakoitsija olisi käyttänyt räjähteitä, Viitaset olisivat joutuneet järjestämään tärinämittaukset läheisiin taloihin. Tämä olisi tuonut reilun tuhannen euron lisäkulut.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Puhdistuslaitteisto käyttää fosforin saostuskemikaalia 40–60 litraa vuodessa. Kuva: Juha Jäntti

Uuden järjestelmän käyttöönotto ei häirinnyt Viitasten elämää juuri lainkaan. Suihku ja wc olivat pari tuntia poissa käytöstä putkiston liitostöiden vuoksi. 

Remontti sujui paremmin kuin Viitaset uskalsivat odottaa. He olivat miettineet erilaisia kauhuskenaarioita siitä, mikä kaikki voisi mennä pieleen.

– Mikään rakentamiseen liittyvä työ ei ole mennyt koskaan niin jouhevasti kuin nyt saimme nähdä. Urakoitsija Rauli Virtanen piti meidät hienosti ajan tasalla hankkeen etenemisestä. Valvoja Ville Paananen järjesti yhteisiä palavereita. Tieto kulki perustamamme Whatsapp-ryhmän kautta reaaliajassa, Harri kiittelee.

Jo nyt lakkautettu Pirkanmaan Jätevesipalvelu teki Viitasille jätevesisuunnitelman. Yhteys urakoitsijaan ja valvojaan tuli myös Jätevesipalvelun kautta.

– Ville ja Rauli olivat toteuttaneet aiemmin yhden projektin yhdessä, joten he tunsivat jo toisensa. Tekijät olivat tuttuja myös Kangasalan kaupungin rakennusvalvontapuolella. Saimme toimenpideluvan varmasti osin siksi todella nopeasti.

Ei enää jatkuvaa vahtimista

Vesien puhdistus umpisäiliössä perustuu biologis-kemialliseen prosessiin. Puhdistuslaitteiston au-tomatiikka pumppaa fosforin saostuskemikaalia umpisäiliöön. Aineen menekki on 40–60 litraa vuodessa.

Puhdistuksen tehokkuus selviää vesinäytteistä, joita Viitaset ottavat kolmen kuukauden välein.

Alkuvaiheen kokemukset laitteistosta ovat olleet pelkästään myönteisiä. Järjestelmä on toiminut häiriöittä, ja umpisäiliöstä eteenpäin lähtevä puhdistettu jätevesi on riittävän puhdasta imeytettäväksi maahan.

Jatkossa Viitaset tarvitsevat umpisäiliön tyhjennyksen vuoden–puolentoista välein. Vuotuinen säästö voi siten olla tyhjennyskäyntien osalta pitkälti yli 1000 euroa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Puhdistettu jätevesi pumpataan umpisäiliöstä pihan perälle tehtyyn kivipesään. Putkikaivannon teko vaati myös kallion louhintaa. Kuva Harri Viitanen.

Remontin kokonaiskustannukset päätyivät suunnitteluineen ja lupakuluineen noin 16 000 euroon. Ennakkoarvio oli 15 000–20 000 euroa.

Umpisäiliön tyhjennysmaksujen lisäksi rahaa menee puhdistusjärjestelmän käyttämään sähköön. Puhdistusprosessin kemikaalit maksavat noin sata euroa vuodessa. Viitaset laskevat, että remontin takaisinmaksuaika on 10 vuoden tietämillä.

– Talon jätevesijärjestelmä täyttää nyt nykyvaatimukset, ja se on ympäröivän luonnon kannalta turvallinen. Meille oli tärkeää päästä irti jatkuvasta umpisäiliön täyttymisen seurannasta. Remontti ei ollut halpa, mutta se toi meille kaipaamaamme mielenrauhaa.

Jotain on myös säilynyt ajalta ennen jätevesiremonttia.

– Käytimme vettä kaksi vuotta hyvin säästeliäästi, jotta jätevesisäiliö ei olisi täyttynyt turhan nopeasti. Tuo nuukuus on pysynyt matkassa edelleen, eikä vain kotona, vaan jopa työpaikallakin.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.