Kangasala nyt: Johtoryhmä listaa kaupungin haasteita ja voimavaroja

0

Alkaneen vuosikymmenen kynnyksellä KS päätti haastatella kaikki Kangasalan kaupungin johtoryhmän jäsenet. He pohtivat juituissa omista näkökulmistaan sitä, missä kaupunkimme on nyt sekä mitkä ovat sen haasteet, voimavarat ja merkittävimmät hankkeet.

Viime viikolla ääneen pääsi neljä johtoryhmän jäsentä, tällä viikolla vuorossa on kolme. Loput kolme esitellään ensi viikolla.

”Alkanutta vuotta leimaa epävarmuus.”

Seppo Saarinen, talousjohtaja

Miltä alkanut vuosi näyttää?

Alkanutta vuotta leimaa epävarmuus tulevasta taloudellisesta nkehityksestä. Viime vuosina kaupungin menot ovat nousseet huomattavasti tulorahoitusta nopeammin. Kuntatalouteen vaikuttaa merkittävästi kevään aikana käytävät työehtosopimusneuvottelut ja niihin liittyvät palkkaratkaisut. Kaupungin vuoden 2020 talousarvioon on varattu 1,5 prosentin korotusvara palkkauskustannusten nousuun.

Epävarmuutta lisää edelleen kunnallisverojen kuukausitilityksen merkittävä vaihtelu eri kuukausien välillä. Lisäksi valtion toimenpiteiden vaikutus kuntiin on ennalta vaikeasti arvioitavissa.

Kangasalan kaupungilla on edessään suuria ja merkittävä investointeja ja kaupungin omarahoitusosuuden riittävyys hankkeiden rahoituksessa on haasteellista ja vaatii tiukkaa menokuria toimintakuluissa.

Missä tilanteessa Kangasala on nyt?

Kaupungin talous on tällä hetkellä suhteellisen hyvässä kunnossa huolimatta siitä, että viimenvuosina tilinpäätökset ovat olleet alijäämäisiä ja viime vuonna kaupungin velkamäärä lähti voimakkaaseen kasvuun merkittävien investointien rahoituksen seurauksena.

Missä uskot sen olevan vuoden lopussa?

Kevään palkkaratkaisut ja tarvittaessa kulujen kasvuun reagointi vaikkutavat merkittävästi vuoden lopun tilanteeseen.

Merkittävimmät hankkeet?

Lamminraha on kaupungin nmerkittävin ja suurin hanke lähivuosina.

Mitkä ovat voimavaroja?

Ammattitaitoinen henkilöstö ja yhteinen näkemys tulevaisuudesta sekä tiedolla johtaminen.

”Rakennusten ja teiden kunnosta täytyy pitää huolta.”

Sirkku Malviala, elinympäristöjohtaja

Miltä alkanut vuosi näyttää?

Tämäkin vuosi näyttää mielenkiintoiselta. Kangasalla on vireillä useita erinomaisia kehityshankkeita, joita työstämme eri tahojen kanssa yhteistyöllä eteenpäin. Kaupunki kasvaa ja kehittyy, imagomme on positiivinen ja meillä on sekä pito-, veto- että lumovoimaa.

Missä tilanteessa Kangasala on nyt?

Meillä on kova pöhinä päällä. Rakentaminen on vilkasta ja kaupunkimme on viihtyisä. Ylläpidämme ja kehitämme monipuolisesti palveluita eri puolilla kaupunkia. Pidämme huolta sekä rakennetun että luonnonympäristömme laadusta.

Missä uskot sen olevan vuoden lopussa?

Olemme saaneet hyviä hankkeita eteenpäin ja valmiiksi. Talous on tiukka, mutta saavutamme tavoitteet tehokkaalla toiminnalla osaavan ja motivoituneen henkilökunnan toimesta. Kasvamme kestävästi ja edistämme kaupungin hiilineutraaliutta.

Merkittävimmät hankkeet?

Suurista hankkeista Lamminrahka, Tarastenjärvi ja Saarenmaa. Niiden lisäksi keskustan ja torialueen kehittäminen kokonaisuutena. Infran rakennushankkeista merkittävimmät ovat Lamminrahka-Ojalan eritasoliittymän valmistuminen ja Lamminrahkan muun infran rakentaminen. Yksittäisistä rakennushankkeista Vatialan uusi koulu valmistuu ja Ruutanan monitoimitalon rakentaminen käynnistyy. Lamminrahkan koulukeskuksen arkkitehtuurikilpailun voittaja julkistetaan maaliskuussa.

Lamminrahkan, Kuhmalahden ja Ruutanan koulun sekä Pikkolan päiväkodin suunnittelu käynnistyvät investointiohjelman mukaisesti. Kaavoituksessa on meneillään useita eri tavoin merkittäviä hankkeita.

Entä haasteet?

Rakentaminen on kiivasta Tampereen seudulla. Se on positiivista, mutta näkyy saatujen urakkatarjousten hinnoissa ja työvoiman saannissa haasteina. Kaupunkilaisilla on paljon erilaisia toiveita ja odotuksia, joten toivottavasti pystymme vastaamaan niihin hyvin.

Minkä eteen ensi vuonna täytyy tehdä erityisesti töitä?

Rakennusten ja teiden kunnosta täytyy pitää jatkuvasti ja suunnitelmallisesti hyvää huolta. Siitä ei voi tinkiä. Energiatehokkuuskysymykset ovat yhä keskeisemmässä roolissa kaikessa päätöksenteossa.

Mitkä ovat voimavaroja?

Tärkeä voimavaramme on hyvä, yhteen hiileen puhaltava henkilökunta. Olen kokenut, että organisaatiomme on ketterä ja muutoskykyinen. Toimintaympäristömme on historialtaan hieno harjuineen ja järvineen. Asenteemme on, että olemme kaupunkilaisia varten ja osallistamme heitä mahdollisuuksien mukaan.

Kangasalla on tilaa hengittää.

”Rakennamme kaupungista myös matkailukohdetta.”

Päivi Kuusivaara, toimitusjohtaja Business Kangasala

Miltä alkanut vuosi näyttää?

Olemme innostuneen odottavaisia sekä yrittäjyyden että matkailun kehittämisen suhteen. Kaupungin yritysmyönteinen ilmapiiri näkyy positiivisena toimintana ja Kangasala on hyvässä nosteessa.

Missä tilanteessa Kangasala on nyt?

Kangasala on kiinnostava asuin- ja yrityskaupunki. Upea luonto ja urbaani kehitys luovat pohjaa tulevien vuosien kasvutarinalle.

Missä uskotte sen olevan vuoden lopussa?

Rakennamme kaupungista myös kiinnostavaa matkailukohdetta ja uskomme, että kaupungin tunnettuus kasvaa ja löydämme tulijoille elämyksiä ja aitoa kangasalalaista ohjelmaa.

Merkittävimmät hankkeet?

Historian suurin investointi Lamminrahka näkyy positiivisesti päivittäisessä työssä ja saamme sitä kautta odotettuja uusia yritys- ja teollisuustontteja. Tarasten kiertotalousalueen tonttien kysyntä on hyvää ja suunnitelmat Saarenmaan osalta etenevät.

Matkailun osalta teemme systemaattista kehitystyötä ja luotamme siinä toimijoiden yhteistyön voimaan. Kauppahallihanke ja Kirkkoharjun näkötornin kahvila ovat myös isoja ponnistuksia.

Entä haasteet?

Pitää Kangasala edelleen kasvu-huralla, hyötyä riittävästi Tampereen kasvusta ja saada tänne uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja.

Minkä eteen ensi vuonna täytyy tehdä erityisesti töitä?

Avoimen ja palvelevan viestinnän, parhaan asiakaskokemuksen luomisen ja systemaattisen kehittämisen.

Mitkä ovat voimavaroja?

Voimavaroja ovat uudistumiskyky ja rohkeus uudistua. Samoin Business Kangasalan ketteryys toimia markkinassa ja halu tehdä yrittäjien kanssa yhdessä kaupungista toimivaa ja mielenkiintoista bisneshkaupunkia.

Lue myös: Kangasala nyt: Näin kaupungin johtoryhmä kuvailee tämän hetken tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.