Kangasalalaiset perustivat yrityksen, jollaista Suomessa ei vielä toimi – tavoitteena on turvata ikäihmisten itsenäisyys

0
Arkikuntoutuksen tavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi kyky hoitaa pihaa, Hanna Holma ja Satu Niskanen kertovat.

Kangasalalaiset terveysalan ammattilaiset perustivat kesäkuussa yrityksen, jollaista Suomessa ei vielä toimi.
Satu Niskasen ja Hanna Holman Voimin Oy keskittyy arkikuntoutukseen kotona. Kohderyhmä koostuu pääasiassa ikääntyneistä

– Arkikuntoutusta toteuttaa tiimi, johon kuuluvat toiminta- ja fysioterapeutti sekä lähihoitaja. Lisäksi siinä voi olla sairaanhoitaja, Niskanen selventää.

Asiantuntijat käyvät asiakkaan kanssa läpi arjen ongelmia ja etsivät yhdessä keinoja ratkaista ne. Haasteet voivat olla monenlaisia: ruoan laittamisesta itsenäiseen peseytymiseen ja harrastuksiin kulkemisesta kaupassa käymiseen. Tavoitteena on, että jokainen pystyisi elämään mahdollisimman itsenäisesti.

Niskasen ja Holman lähtökohta on, että asiakas saa itse määritellä, mistä arjen toiminnoista haluaisi selviytyä.

– Usein voi käydä niin, että yhden tavoitteen saavuttamisen jälkeen hän huomaa, että toimintakyky kohenee ja rohkaistuu kokeilemaan jotakin toistakin asiaa, Holma huomauttaa.

Hän on kouluttautunut vanhuksiin erikoistuneeksi lähihoitajaksi ja toiminut kotihoitoa tarjoavana yrittäjänä.Lisäksi Holmalla on kokemusta julkisella puolella työskentelystä ja kunnallispolitiikasta. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen ymmärtämisestä on etua, sillä Voimin tarjoaa arkikuntoutusta yksityisten lisäksi kunnille ostopalveluna.

Toimintakyky koostuu paitsi fyysisestä myös sosiaalisesta, kognitiivisesta ja psyykkisestä toimintakyvystä.

Niskanen on valmistunut toimintaterapeutiksi ja terveystieteiden maisteriksi. Tällä hetkellä hän kirjoittaa arkikuntoutukseen keskittyvää väitöskirjaa. Tukimustyötä tehdessä on ilmennyt, ettei Suomessa toteuteta vielä lainkaan vastaavaa kuntoutusta. Muissa Pohjoismaissa sitä on tarjottu viimeisen kymmenen vuoden ajan.

– Arkikuntoutuksen on todettu olevan sekä vaikuttavampaa että kustannusvaikuttavampaa, Niskanen huomauttaa.

Holma kertoo, että Suomessa kotihoitoon kuuluu usein pari fysioterapeutin käyntiä. Fysioterapeutti antaa kuntoutusohjeet ja hoitosuunnitelmaan kirjataan viikottainen jumppatuokio.Käytännössä kuntoutus jää yleensä suunnitelman asteelle, sillä kodinhoitajien aika ei riitä siihen.

Niskanen muistuttaa ihmisen kokonaisvaltaisuudesta. Toimintakyky koostuu paitsi fyysisestä myös sosiaalisesta, kognitiivisesta ja psyykkisestä toimintakyvystä. Arkikuntoutus auttaa kaikkien osa-alueiden haasteissa. Kipinän yritystoimintaan naiset saivat Niskasen väitöstutkimuksesta ja kevään eduskuntavaaleista.

– Olin ehdokkaana ja Satu oli vaalipäällikkönäni. Kampanjan aikana puhuimme paljon siitä, mikseivät vanhukset saa kuntoutusta. Sitten keksimme, että laitetaan hynttyyt yhteen ja perustetaan alan yritys, Holma kertoo.

Holma ja Niskanen toteavat, että kotihoidossa on asiakkaita enemmän kuin mitä pystytään hoitamaan. Kuntoutus on ainoa keino vähentää kotihoidontarvetta ja hillitä samalla vanhustenhoidon kustannuksia.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.