Kangasalan kevytväyliä ei ole elyn top 10 -luonnoksessa

0
Pyörä pyörätie

Ely-keskus päivittää parhaillaan kevyen liikenteen tarveselvitystä, jossa Pirkanmaan hankkeet asetetaan kiireellisyysjärjestykseen yhtenäisin perustein. Priorisoinnissa huomioidaan käyttäjämäärä, koulureitit ja turvallisuus.

Luonnosvaiheessa olevassa selvityksessä ely ei ole sijoittanut kymmenen kiireellisimmän hankkeen joukkoon Kangasalan kohteita. Maakunnan 10 kärjessä -hankkeet on tarkoitus toteuttaa elyn ja kyseisen kunnan yhteisrahoituksena.

Kangasalan esittämät tarpeet on selvityksessä laitettu luokkaan, joiden rahoitukseen ely-keskus ei pääsääntöisesti osallistu.

Tarveselvitysluonnos on tällä hetkellä kuntien kommentoitavana.

Elinvoimalautakunta vastaa näin sdp:n valtuutettu Raimo Kouhian­ viime vuonna jättämään ponteen.

Ponnessa toivottiin, että kunta selvittää yhdessä elyn kanssa Kangasalan koulujen kevyen liikenteen väylien tarpeellisuuden ja rakentamisen kriteerit. Selvitystä käytetään ensi vuoden talousarvion ja 2019–2021 taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Kaupunki rakentaa uusia reittejä vuosittain päivitettävän investointiohjelman mukaisesti.

Yhtenä kriteerinä on vaikuttavuus eli paljonko kävely- ja pyörätiellä tulee olemaan käyttäjiä. Suurin käyttäjien potentiaali on taajamassa noin 1–3 kilometrin matkoilla.

Kestävän liikkumisen työryhmä on koostanut listan tarpeellisista kävely- ja pyöräteistä sekä muista toimenpiteistä, joilla omin jaloin kulkemista esimerkiksi kouluun, linja-autopysäkille tai kauppaan voidaan edistää.

Listalla on muun muassa Vatialantie eli kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen Vatialan koulun ja Pitkäjärven koulun välillä sekä ja Kaarina Maununtyttären tien ja Finnentien risteyksen kiertoliittymä.

Lisäksi mukana on Sahalahdentie, jossa kevyen liikenteen väylä on tarpeellinen eritoten Huutijärven päässä. Nämä hankkeet sisältyvät teknisen keskuksen ensi vuoden talousarvioesitykseen.

Lisäksi työryhmän mielestä tärkeä kohde on Havialantien alikulku eli turvallinen kulkuyhteys Havisevan suuntaan

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.