Kangasalan yrittäjiltä kysyttiin koronasta: 65 prosenttia kertoi epidemian vaikuttaneen yritykseen negatiivisesti

0

Suuri osa Business Kangasalan tekemään kyselyyn vastannesta Kangasalla toimivista yrityksistä arvioi koronaepidemian vaikuttavan liikevaihtoonsa negatiivisesti tulevaisuudessa, ja yli 65 prosenttia vastanneista kertoo epidemian vaikuttaneen toimintaan jo nyt negatiivisesti.

Business Kangasala Oy selvitti huhti–toukokuun vaihteessa kyselytutkimuksella kangasalalaisten yritysten tilannetta koronaepidemian keskellä. Kyselyn aikana ei vielä ollut tietoa rajoitusten lievenemisestä.

Yli 80 prosentti Business Kangasala Oy:n tekemään kyselyyn vastanneista yrittäjistä arvioi epidemian vaikuttavan huonoon suuntaan seuraavan puolen vuoden aikana. Yli kolmasosa vastaajista on lähtenyt kehittämään liiketoimintaansa tai uudenlaisia palveluja.

Vastausprosentti vain 14

Kangasalan kyselyn vastausprosentti oli 14. Kyselyyn vastanneista yrityksistä yli puolet oli yksinyrittäjiä. Vastaajista jopa 39 prosenttia oli rakennusalalta. Lisäksi vastaajien joukossa oli paljon palvelualojen, sosiaali- ja terveyspalveluiden, vähittäiskaupan sekä teollisuuden yrittäjiä.

Kangasalan tilanne ei näytä yhtä pahalta kuin huhtikuun lopulla tehdyn valtakunnallisen kyselyn tulokset. Kauppakamarien yrityskyselyyn vastanneista jopa kolme neljästä katsoo koronaepidemian vaikuttaneen liikevaihtoon negatiivisesti.

Kangasalan tilanne ei näytä yhtä pahalta kuin huhtikuun lopulla tehdyn valtakunnallisen kyselyn tulokset.

Vain seitsemän prosenttia vastaajista oli käynnistänyt yt-menettelyn ja irtisanomaan oli joutunut vain kolme prosenttia. Lukua selittää se, että vastanneista suurin osa oli yksinyrittäjiä.

Kauppakamarien kyselyssä noin 60 prosenttia yrityksistä lomauttaa tai irtisanoo henkilöstöä seuraavan kahden kuukauden aikana.

Kangasalan kyselyyn vastanneista vain noin kymmenen prosenttia oli sitä mieltä, että oman yrityksen konkurssiriski on kohonnut merkittävästi. Kauppakamarien kyselyssä taas noin 30 prosentilla yrityksistä konkurssin riski oli noussut merkittävästi koronaviruksen takia.

Syynä synkkiin tulevaisuuden näkymiin on muun muassa yleinen varovaisuus. Vaikka rajoituksia purettaisiin, kysyntä lähtee käyntiin hitaasti ja urakoita siirretään.

Apua yrittäjät kaipasivat eniten suorina tukina kiinteisiin kuluihin, apua rahoituksen hakemiseen sekä verohelpotuksia.

Rahaa haettu vähän

Tukea on silti haettu yllättävän vähän. Vajaa puolet kyselyyn vastanneista ilmoitti, ettei ole hakenut tai hakemassa rahoitusta koronatilanteessa. Yksinyrittäjän avustusta oli hakemassa 28 prosenttia vastaajista ja yrittäjän työttömyysturvaa 15.

Avoimista vastauksista kävi ilmi, että osa yrittäjistä koki, etteivät tukimuodot sopineet heille. Vastauksissa todettiin esimerkiksi, että mikään tukimuodoista ei sovi yrityksen toimintaan.

– Yllättävän paljon on niitä, jotka katsovat, että eivät tarvitse apua tai eivät hae minkäänlaisia tukia, ihmettelee Business Kangasala Oy:n toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara.

Yksinyrittäjän avustushakemuksia on hänen mukaansa tullut 180 kappaletta, joista hyväksyttyjä on 147.

– Jos valtio on valmis välittämään paritonnisen kohtuullisella vaivalla, kannattaahan se nyt hakea, kannustaa Kuusivaara ja kehottaa tutkimaan Business Kangasalan verkkosivuja, joista löytyy ohjeita.

Business Kangasala Oy on avoimien palautteiden mukaan kyennyt auttamaan yrittäjiä hyvin. Markkinointiapua ja -kampanjoita sekä selkeää tiedottamista kiiteltiin.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.