Kangasallakin toimii joukko vapaaehtoisia, jotka antavat poliisille suurriistavirka-apua – kolaripaikan merkkaus on ensisijaisen tärkeää

0
SRVA-vapaaehtoiset tulevat selvittämään riistakolareita vaikka keskellä yötä. Koulutetut koirat ovat apuna jäljityksessä. Kuvassa ollaan Sahalahden ja Kuhmalahden vanhan rajan tuntumasta Kukkojussin peltoaukealla. Tuoreet jarrutusjäljet kertovat, että kolari on ollut luultavasti lähellä.

Kesän kääntyminen syksyksi tuo mukanaan aamuhämärät ja aikaisin pimenevät illat. Kun valo vähenee, riski joutua riistaonnettomuuteen kasvaa. Syyskaudella sattuu paljon etenkin hirvikolareita, sillä hirvet liikkuvat kiima-ajan ja metsästyksen vuoksi enemmän kuin kesällä.
Autojen ja hirvieläinten sekä muun riistan törmäyksissä sattuu henkilövahinkoja ja loukkaantuu paljon eläimiä.

Kolaritilanteiden varalta onkin luotu suurriistavirka-apu ­(SRVA). Poliisi ja riistanhoitoyhdistykset ovat sopineet, että yhdistysten alla toimivat vapaaehtoiset auttavat poliisia kolaritilanteissa haavoittuneiden eläinten jäljittämisessä. Kangasalan alueella SRVA-toimintaa koordinoivat Kangasalan ja Kuhmalahden–Sahalahden riistanhoitoyhdistykset.

Toiminnanohjaajat Pertti Laurila Kangasalan ja Erkki Elkelä Kuhmalahden–Sahalahden yhdistyksestä muistuttavat, että kolaripaikka on tärkeää merkitä. Sen voi tehdä Riiskakeskuksen riistaonnettomuusmerkillä, mutta muutkin keinot ajavat asiansa. Kolaripaikalle voi laittaa selvästi näkyville esimekiksi muovipussin.

– Sanallisesti selitetty sijainti saattaa olla puoli kilometriä väärään suuntaan. Etenkään ulkopaikkakuntalaiset eivät välttämättä osaa jälkikäteen kertoa tarkkaa tapahtumapaikkaa, Elkelä toteaa.

Laurila huomauttaa, että etenkin lumettomalla kelillä, jolloin jäljet näkyvät huonosti, kolaripaikkaa voi olla umpimähkään vaikea löytää. Mitä vikkelämmin päästään jäljittämään, sitä lyhyemmän aikaa mahdollisesti vammautunut eläin joutuu kärsimään.

Kolari villisian, hirvieläimen tai suurpedon kanssa täytyy aina ilmoittaa yleiseen hätänumeroon. Poliisi saa tiedon tapahtuneesta hätäkeskuksesta ja tulee paikalle tarpeen mukaan.

Ellei henkilövahinkoja ole, poliisi ottaa yleensä suoraan yhteyttä kolarialueen riistanhoitoyhdistyksen edustajiin, jotka selvittävät, minkä metsästysseuran alueella onnettomuus on sattunut.Seuran yhdyshenkilö hälyttää paikalle vapaaehtoisiksi ilmoittautuneita, usein seuran aktiivisia jäseniä, koulutettuine koirineen.

SRVA-toiminta on eläinsuojelullista toimintaa, minkä vuoksi vapaaehtoisilla on velvollisuus lopettaa loukkaantunut eläin. Suurpeto-onnettomuuksissa lopetuspäätös kuuluu poliisille.

– Suurriistavirka-avussa on kyse nimenomaan poliisin virka-avusta, eikä metsästysoikeutta edellyttävästä metsästyksestä, Laurila korostaa.

Kuolleiden hirvieläinten ja villisikojen ruhot jäävät riistanhoitoyhdistykselle, käytännössä yleensä auttaneelle metsästysseuralle. Suurpedot menevät riistantutkimukseen.

– Myös villisioista lähetetään näytteitä tutkimukseen, Elkelä tarkentaa.

Sekä metsästäjien että tutkijoiden arvioiden mukaan hirvikanta on vahvistunut Kangasalla, kuten koko Pohjois-Hämeessä.
Elkelä toteaa, että Kuhmalahden–Sahalahden riistanhoitoyhdistyksen alueella havaintoja on tehty runsaasti.

– Tänä kesänä on nähty enemmän hirviä kuin varmaan kymmeneen vuoteen.

Sarvipäiden lisääntymisen seurauksena metsästyseurojen lupamäärät ovat kasvaneet tai pysyneet samoina.

– Tavoitteena on pienentää alueen hirvikantaa, Laurila kertoo.

Metsästyksellä ehkäistään onnettomuuksia ja metsävahinkoja.

Elkelä kertoo, hirvet liikkuvat paljon Kangasalta Kuhmoisiin kulkevan tien ylitse. Yksi pahimmista kolaripaikoista on Sahalahden ja Kuhmalahden vanhan rajan tuntumassa niin sanotun Kukkojussin peltoaukealla. Hirvivaroituksesta huolimatta moni ajaa kohdalla vauhdikkaasti.

Kangasalla on myös vahva metsäkauriskanta. Pieniä hirvieläimiä kannattaa pitää
silmällä liikenteessä erityisen tarkasti.

– Kauriilla on omat kulkupaikkansa, mutta ne voivat toikkaroida vähän missä vain, Elkelä huomauttaa.

Laurilan mukaan metsäkauriit viihtyvät myös asutuksen lähellä. Niistä on tehty havaintoja keskustan liepeillä, kuten Lentolassa.

Näin toimit riistaonnettomuudessa

  • Varoita muuta liikennettä varoituskolmiolla ja hätävilkuilla
  • Auta mahdollisuuksien mukaan loukkaantuneita.
  • Soita yleiseen hätänumeroon 112 ja anna paikkakuvaus.
  • Merkkaa onnettomuuspaikka huolellisesti joko riistaonnettomuusmerkillä tai muulla näkyvällä merkillä, kuten muovikassilla.
  • Jos eläin on kuollut, siirrä se mahdollisuuksien mukaan tien pientareelle. Kolaripaikalla olevan kärsivän eläimen saa lopettaa asianmukaisesti.
  • Ellet pysty lopettamaan eläintä, odota poliisia tai suurriistavirka-apua. Erityisesti loukkaantunutta karhua tai villisikaa ei pidä lähestyä.
  • Myös kotieläinkolarit tulee ilmoittaa hätänumeroon. Loukkantunutta koiraa ei saa lopettaa, vaan päätöksen tekee eläinlääkäri.
    Lähde:Suomen riistakeskus

Lataa ja tulosta riistaonnettomuusmerkki bit.ly/2Hjd2oQ

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.