Kappalaisesta kirstunvartijaksi, eli miten hengelliseltä puolelta hypätään johtamaan maallista mammonaa?

0
Pappi Henri Lehtola sijaistaa Annu Kuusistoa talousjohtajana. Symbolisesti helmitaulu vaihtaa haltijaa.

Kangasalan seurakunnan hallintokappalainen Henri Lehtola on kutsuttu talousjohtajan sijaiseksi Annu Kuusiston opintovapaan ajaksi 1. syyskuuta alkaen. Järjestely on poikkeuksellinen, sillä yleensä papit pysyttäytyvät hengellisellä puolella.

Toisaalta seurakuntien kaksinapaisessa johtamisjärjestelmässä kirkkoherra ja talousjohtaja, eli hengellinen ja maallinen johto, muodostavat tiiviin työparin.

– Talousjohtamiseen kuuluu henkilöstö- ja taloushallinto, hautausmaat ja kiinteistöt. Suurin osa työstä on organisaation johtamista ja kehittämistä, vain kolmannes on taloutta, talousjohtaja Annu Kuusisto kuvailee seurakunnan tukipalvelua.

Hallintokappalaisena Lehtola työskentelee sekä pappina että pappien esimiehenä. Nyt näkökulma muuttuu.

– Siirtyminen papista talousjohtajaksi on harvinaista hyvästä syystä. Aika harvalla papilla on edes kiinnostusta asiaan. Tunnetusti Jeesuskaan ei suhtautunut rahaan kovin myönteisesti, Lehtola lausahtaa.

Hänelle siirto on kuitenkin luonteva. Kutsun taustalla on miehen kiinnostus ja harrastuneisuus talouteen. Hän toimii muun muassa Luopioisten Osuuspankin hallintoneuvostossa ja seuraa tiiviisti talousuutisia.

– Kirkon yleishallinto on minulle tuttua. Olen työskennellyt kirkon eri toimielimissä 20 vuotta. Talousarviosuunnitteluun olen osallistunut omalta alueeltani, Lehtola kertoo.

Lehtola kuvaa eläneenä lapsuutensakin tilikirjojen, sekkivihkojen, debetin ja kreditin keskellä, koska hänen äitinsä oli kirjanpitäjä.

Käytännössä siirtyminen näkyy siten, ettei Lehtola enää syksyllä tee kirkollisia toimituksia, eikä ”sekaannu pappien asioihin”. Sekä Kuusisto että Lehtola toivovat, ettei muutos näy seurakuntalaisille.

– En tarkoita, etteikö voi tehdä uusia linjauksia ja kehittää toimintatapoja. Kaikkea saa tehdä. Taloutta johdetaan taustalla, ja sen tarkoitus on mahdollistaa toiminta, Kuusisto huomauttaa.

Lehtolan mielestä Kangasalan seurakunta on leimallisesti ollut rohkeasti uudistuva seurakunta.

– Suurin kiusaus on sementoida vanhat toimintamallit, jolloin vaarana on pysähtyneisyys. Toivon kuitenkin, että hyvän hallinnon ominaisuudet, ennakoitavuus ja kehittämisen herkkäliikkeisyys, säilyisivät edelleen, Lehtola linjaa.

Vahvuutenaan Lehtola pitää kirkon hallinnon ja toiminnan tuntemusta. Seurakunnan perustyön tunteminen antaa käsityksen siitä, missä puuttuvat määrärahat tai lisäeurot tuntuvat.

Hallintotieteiden maisterin koulutuksen saanut Annu Kuusisto on johtanut seurakunnan taloutta jo kahdeksan vuotta.

– Minulla on halu uudistua. Yhdeksän kuukauden opintovapaan aikana toteutan pitkäaikaisen haaveen ja opiskelen viestintää Laajasalon opistossa, Kuusisto kertoo.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.