Kartingradan ympäristöluvan kiristykset kaatuivat oikeudessa

0
Lähiseudun asukkaat ovat valittaneet jo vuosia Lentolan kartingradalta kantautuvasta moottorien melusta. Joukko radan meluhaittaa rajoittavia määräyk­siä kaatui oikeudessa perjantaina.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on kumonnut Kangasalan kunnan päätöksen kiristää Lentolan kartingradan ympäristölupaehtoja. Päätöksen mukana kaatuivat uudet määräykset radan aiheuttaman melun vähentämiseksi.
Rata on Pirkanmaan karting ry:n käytössä, ja lähiseudun asukkaat ovat valittaneet sen tuomasta melusta vuosikausia.
Nyt voimaan jäävät huomattavasti lievemmät lupaehdot. Ne määriteltiin viime vuonna, kun lupaa tarkistettiin.
Tilanteeseen päädyttiin, koska kunnalla oli yhtä aikaa käynnissä kaksi eri prosessia luvan ehtojen muuttamiseksi.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti kevättalvella 2014 sekä luvan tarkistamisesta että sen uusimisesta.
Lupaa tarkistamalla meluhaittaa pyrittiin pienentämään jo sillä aikaa, kun suuremman lupamuutoksen valitusprosessit etenevät.
Tarkistuksen tuomat tiukennukset saivat lainvoiman jo vuosi sitten kesäkuussa.
Siksi KHO katsoi perjantaina, ettei ympäristölupa, johon liittyviä valituksia se käsitteli, ole ollut edes voimassa yli vuoteen. Se tulkitsi, että luvantarkistamispäätös on muodostanut uuden, nyt jo voimassa olevan luvan.

Kunnalle tämä oli yllätys.
– Oikeusasteet ovat todenneet asian nyt eri tavalla kuin aikaisemmin, sanoo kunnan ympäristöpäällikkö Tuomo Antila.
– Siksi mekin haimme tähän vielä muutosta. Jo hallinto-oikeuden päätös yllätti.
Antilan mukaan ympäristönsuojelulaki on muuttui viime vuonna niin, ettei se enää tunne ympäristölupien tarkistamista, vaan pelkän muuttamisen.
Aiemmin tarkistamismenettelyssä on siis muutettu vain luvan määräyksiä muttei itse lupaa.
Nyt sekä Vaasan hallinto-oikeus että KHO ovat tulkinneet toisin. Kohdattu ongelma jäänee silti kertaluonteiseksi.
– Kun laki nyt on muuttunut, tällaista päällekkäistä käsittelyä ei enää tule, ja se on meidänkin kannaltamme hyvä, Antila sanoo.

Linjauksellaan korkein hallinto-oikeus piti voimassa hallinto-oikeuden viimevuotisen ratkaisun, joka kumosi rakennus- ja ympäristölautakunnan lupamuutoksen.
Antila kuitenkin korostaa, että KHO:n mukaan lautakunta ei tehnyt menettelyvirhettä, jolla hallinto-oikeus oli perustellut omaa tuomiotaan.
Hallinto-oikeus katsoi, että lautakunta menetteli virheellisesti, kun se toisaalta lupaehtoja kiristäessään salli esimerkiksi kilpailujen lisäämisen radalla ja sen ottamisen iltaisin ajokorttikoulutuksen käyttöön.
Hallinto-oikeuden mukaan nämä muutokset olivat omiaan lisäämään alueen melurasitusta päinvastoin kuin oli aikomus.
Vuonna 2012 KHO oli linjannut, että lähimmille kiinteistöille aiheutuvaa meluhaittaa täytyy rajoittaa.

KHO:een asian veivät Kangasalan kunta, Kangasalan Asemanseudun asukasyhdistys ja kaksi yksityistä ihmistä.
Kaikkien muutosta hakeneiden mielestä nyt kaatuneen lupamuutoksen ehdot olisivat olleet melusta kärsineiden kannalta selvästi paremmat kuin voimaan jääneet määräykset.
 Esimerkiksi meluntorjuntatoimet jäävät nyt aiottua heikommiksi, päivittäiset ajoajat selvästi pidemmiksi ja hiljaisten päivien määrä pienemmäksi. Radalla olevian autojen määrää ei ole rajoitettu lainkaan.
Kuitenkin jo lupaa tarkistamalla alkuperäiseen, vuodelta 2003 peräisin olevaan ympäristölupaan saatiin viime vuonna suuria parannuksia radan melusta kärsivien lähiseudun asukkaiden kannalta.
– Alkuperäisessä luvassa ei ollut määritelty lainkaan hiljaisia päiviä, joina ei ajeta, Antila sanoo esimerkiksi.
Voimassa olevat tarkistuspäätöksen lupaehdot eivät edelleenkään ole kiveen hakattuja, vaan melusta kärsivät voivat hakea muutosta nykyiseen ympäristölupaan.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.