Kaupungin rakennuspäällikkö avaa, mitä kaikkea kaupunki rakentaa ja korjaa kuluvana vuonna – kaupunkilaiset saavat muiden muassa Vatialan koulun, Santasaaren virkistyspaikan ja Kirkkoharjun kahvilan

0
Kaarina Maununtyttären tien kiertoliittymästä lähtevän Aakkulantien kevyen liikenteen väylä on toistaiseksi vain alusta kaksikaistainen. Kaupunki aloittaa väylän leventämisen ja kaksikaistaisemisen kuluvana vuonna.

Kaupungin teknisen keskuksen työohjelmassa on tänä vuonna yhteensä noin 90 eri kokoluokan projektia. Ne voi jakaa karkeasti rakennus-, peruskorjaus-, infra- ja ulkoaluehankkeisiin.

Osa etenee suunnitteluvaiheessa, osan toteuttaminen alkaa ja osa saadaan valmiiksi asti. Rakennuspäällikkö Merja Saarilahti kuvailee, että Kangasalla on rakentamisen suhteen ”hyvä pöhinä”.

– Investointeihin käytetään tänä vuonna yhteensä vajaat 27 miljoonaa euroa, hän kertoo.

Koulut merkittäviä projekteja

Mitä, missä ja milloin kaupunki sitten rakentaa ja korjaa?

Lähdetään liikkeelle kouluista ja päiväkodeista, sillä ne kattavat suuren osan kaikista rakennus- ja peruskorjaushankkeista.

– Ensimmäiseksi nostaisin esiin Vatialan koulun. Sen rakentamista jatketaan tänä keväänä, ja se otetaan käyttöön syksyllä. Kouluun kytkeytyy myös infran rakentamista, Saarilahti toteaa.

Kaavamuutoksen ohjaamana koulun viereinen Kotipellontie siiretään lähemmäs koulua, ja kadun nykyiselle paikalle kaupunki rakennuttaa pysäköintialueen. Vatialanpihalla pysäköintiä järjestelleen uudelleen ja kadulle tulee esikoululaisten jättö- ja hakupaikka.

Yleensä suunnitelmat luodaan edellisenä vuonna ja toteutetaan seuraavana. Pienemmissä hankkeissa voidaan suunnitella ja tehdä samana vuonna

Toinen merkittävä rakennushanke on Ruutanan monitoimitalo, johon tulee toimitiloja niin varhaiskasvatukselle, nuorisotoimelle kuin seurakunnallekin. Saarilahti kertoo, että monitoimitalolle on valittu jo urakoija.

– Rakentaminen alkaa kevään aikana vanhan päiväkodin purkamisella.

Myös Lamminrahkan koulukeskus työllistää teknistä keskusta kuluvana vuonna. Rakennuksella on melko tiukka aikataulu: sen pitäisi olla käyttövalmis kolmen vuoden päästä syksyllä. Suunnittelutyö alkaa heti kilpailun kautta etsityn suunnittelijan selvittyä.

– Koulukeskuksen arkkitehtikilpailu alkaa olla loppusuoralla. Voittaja julkistetaan maaliskuussa, Saarilahti kertoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.


Taustalla valmistuvan Vatialan koulun on tarkoitus olla valmis syksyyn mennessä. Tällä hetkellä koulun vierestä kulkevaa Kotipellontietä siirretään lähemmäs koulua ja nykyisen kadun paikalle tulee pysäköintitilaa.

Osa päiväkoti- ja kouluhankkeiden aikatauluista selviää vasta keväämmällä, sillä niihin vaikuttaa parhaillaan käsiteltävä päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma.

Saarilahden mukaan näistä projekteista keskeisimpiä ovat Pikkolan päiväkoti sekä Kuhmalahden ja Ruutanan koulut.

– Niihin on varauduttu, mutta ne eivät lähde vielä nyt liikkeelle.

Kaupungin vuonna 2020 suorittamat sisäilmakorjaukset ajoittuvat pääasiassa kesäaikaan. Ilmanlaatua parannetaan Suoraman ja Havisevan kouluissa sekä Vatialan päiväkodissa, virastotalossa ja terveyskeskuksessa.

Lamminrahkan katujen rakentaminen alkaa

Lamminrahkan alue työllistää paitsi koulun myös tiealuiden osalta. Saarilahti kertoo, että uuden asuinalueen pääkatu Mossin puistokatu on parhaillaan urakkalaskennassa. Työohjelmassa sen toteuttaminen on merkitty alkavaksi maalis-huhtikuun vaihteessa. Katu tehdään yhdessä Tampereen kanssa.

Mossin puistokadun lisäksi alueella käynnistyy myös muiden pienempien katujen rakentaminen.

– Tavoitteena on aloittaa Rissonkatu ja Tietäjänkatu syksyllä kaupungin omana hankkeena, Saarilahti toteaa.

Lamminrahkan infra maanalaisine sähkö-, vesihuolto- ja kaukolämpöverkostoineen on kaiken kaikkiaan parin vuoden projekti. Valmista tulisi olla syksyllä 2022.

Junatien alueella Vatialassa asuville mieleinen tieto lienee, että teknisen keskuksen työlistalla on yhteyden suunnitteleminen ja avaaminen Junatien ja Veturitien välille tämän vuoden aikana.

– Yleensä suunnitelmat luodaan edellisenä vuonna ja toteutetaan seuraavana. Pienemmissä hankkeissa voidaan suunnitella ja tehdä samana vuonna, Saarilahti selittää.

Kävely- ja pyöräilyreitit työn alla

Kävely- ja pyöräilyreittien osalta suurin projekti on Aakkulantien kevyen liikenteen väylä. Se levennetään siten, että pyöräilylle ja kävelylle erotetaan omat väylät.

Levennys tehdään Kaarina Maununtyttärentien ja Mallitien väliselle 1,4 kilometrin matkalle. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta. Saarilahti kertoo, että väylän ensimmäinen osuus tehdään heinä-syyskuussa ja toinen ensi vuonna.

Alkuvuodesta jatkuu myös murskepohjaisen Sahalahden kevyen liikenteen väylän toteuttaminen Huutijärveltä Sahalahden suuntaan.

– Teemme sitä pätkän eteenpäin ja jatkamme projektia seuraavana vuonna, jolloin siihen on varattu enemmän rahaa.

Keskusta-alueella liikkuvien kevyen liikenteen kulkijoiden osalta yksi merkittävimmistä suunniteltavista töistä on Tampereentien alikulku K-supermarketin ja uimahallin kohdalle. Projekti on kaupungin ja ely-keskuksen yhteinen. Toteutuksen aikataulu on vielä avoin.

Odotetut kuntoportaat työlistalla

Ulko- ja virkistysalueiden työlistalta löytyy tänä vuonna paljon liikunta- ja virskitysaluita kohentavia projekteja.

Kirkkoharjun liikuntareitin varressa oleva näkötorni saa kahvilan syksyyn mennessä. Rakennustyöt on aikataulutettu alkavaksi huhtikuussa.

– Kahvila on nyt urakkalaskennassa, Saarilahti kertoo.

Sorolan montulle valmistuu toivotut kuntoportaat. Niiden rakentaminen on ajoitettu touko–kesäkuulle. Samassa yhteydessä ja myöhemmin syksyllä tekninen keskus muokkaa läheistä maastoa ja kulkuväyliä. Lisäksi montulle tulee valaistus, jota tehdään alkuvuodesta ja syyskesällä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.


Sorolan montusta tehdään kaupunkilaisten ulkoilualue. Kuluvana vuonna rakennetaan toivotut kuntoportaat ja valaistus.

Touko–lokakuussa on tarkoitus rakentaa Pikkolan liikuntapuistoa. Suunnitelman mukaan sinne on tulossa pienpelikenttiä ja liikunnallinen leikkikenttä.

Saarilahti kertoo, että tänä vuonna aloitetetaan myös ensi vuonna toteutettavan lähiliikuntapaikan, eli Vatialan koulun viereisen kentän, suunnittelu.

Virkistyspaikoista Saarilahti haluaa mainita myös Vesijärven Santasaaren. Kaupunki on suunnitellut sinne rantautumispaikan, johon kuuluu laituri, kota- tai laavutyyppinen nuotiopaikka, puuvaja ja wc. Rakennustyöt on tarkoitus suorittaa kesällä.

Kahvila on nyt urakkalaskennassa.

Leikkikenttiä ja koulujen sekä päiväkotien pihoja kaupunki täydentää uusin leikkivälinein. Isompana projektina on Tursolan koulun yhteyteen suunniteltava ja rakennettava puistokenttä, joka voidaan jäädyttää talvisin.

– Kenttä tulee koulun pohjoispuolelle. Nykyinen koulun piha ei sovellu etenkään luisteluun, Saarilahti kertoo.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.