Kaupungin sote-henkilöstön sairauslomat lisääntyneet selvästi – tuki- ja liikuntaelinvaivat suurin syy poissaoloihin, mielenterveysongelmien osuus kasvanut hieman

0
Terveystalo on toiminut Kangasalan Lentolassa ja palvellut työterveysasiakkaita. Kuva: Annukka Tammilehto

Kangasalan vanhus- ja sosiaalipalveluiden työntekijöiden sairauspoissaolojen määrä on kasvanut selvästi edelliseen vuoteen verrattuna.Eniten ne ovat lisääntyneet vanhuspalveluissa. Tammi–lokakuussa sairauspoissaolojen määrä oli 16 prosenttia suurempi kuin viime vuonna samalla aikajaksolla.

Määrällisesti sairauspoissaoloja oli syyskuun loppuun mennessä kertynyt 952 päivää enemmän kuin vuonna 2018. Todistuksellisia yksittäisiä poissaoloja oli myönnetty palvelualueella 747 päivää enemmän.

Terveyspalveluissa sairauksista johtuvat poissaolot ovat vähentyneet. Kaupungin henkilöstöjohtaja Eija Tetri-Lähde kertoo, että kuluvan vuoden talousarvioon budjetoidut sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstömenot ovat noin 35 miljoonaa euroa. Summasta palkkojen osuus on noin 23,7 miljoonaa ja sijaisten palkkojen osuus noin 1,8 miljoonaa.

Joskus fyysisen vaivan, kuten selkäkivun, taustalla voi todellisuudessa olla ­mielenterveyden haasteita.

– Budjettia ei suoraan kohdenneta sairaspoissaoloihin, vaan sijaisten palkkoja budjetoidaan ensisijaisesti vuosilomien ja muiden poissaolojen aiheuttamiin sijaistarpeisiin. Toki varaudumme myös sairauspoissaolojen aiheuttamiin palkkakustannuksiin, Tetri-Lähde selventää.

Sairauspoissaolojen kasvu aiheuttaa henkilöstömenojen ylittymisen. Siksi sosiaali- ja terveyslautakunta esitti 700 000 euron lisämäärärahaa. Summasta 500 000 euroa kohdennetaan sairauspoissaolojen sijaiskustannuksiin. Kaupunginhallitus on hyväksynyt muutostalousarvion.

Poissaoloille monenlaisia syitä

Pääsyyt sairauspoissaoloille ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, infektiotaudit ja mielenterveyden ongelmat.

– Suunnilleen 30 prosenttia johtuu tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Noin 30 prosenttia on lyhytaikaisia esimiehen luvanvaraisia sairauslomia, joiden syy on joku infektio, kuten flunssa tai vatsatauti, kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne kertoo.

Mielenterveyden ongelmat kattavat loput noin 20 prosenttia sairauspoissaoloista. Lannen mukaan mielenterveyssyiden osuus on kasvanut vähän. Pieni määrä sairauslomien tarpeesta johtuu leikkauksista ja erikoissairaanhoitoa vaativista taudeista, kuten syövistä.

Lanne muistuttaa, että osuudet perustuvat tilastoituihin diagnooseihin. Joskus fyysisen vaivan, kuten selkäkivun, taustalla voi todellisuudessa olla ­mielenterveyden haasteita.

Tuki- ja liikuntaelinvaivoja on etenkin vanhustyötä ­tekevillä, mikä selittyy työn fyysisyydellä. Myös hoitohenkilökunnan ikääntyminen lisää riskiä tuki- ja liikuntaelinsairauksille.

Ikä ei kuitenkaan suoraan heikennä työkykyä. Lannen mukaan kangasalalaisissa hoivapalveluyksiköissä työskentelee sijaisina paljon eläkeläisiä, jotka jaksavat hyvin.

Ihmiset väsyvät jasairastuvat, kun sijaisia ei saa

Sosiaali- ja terveysjohtajan mukaan suurin hoitoalaa piinaava ongelma on työvoimapula. Vakituisiin virkoihin työtekijöitä on saatu kohtuullisen hyvin, mutta loma- ja perhevapaasijaisia ei tahdo löytyä. Viime kesää Lanne kuvailee ”katastrofin hallinnaksi”.

Työvoimapula aiheuttaa työntekijöiden uupumista ja sairastumista.

– Ihmiset ovat sinnitelleet eivätkä ole halunneet jättää työkavereita pulaan. Veto loppuu jossain vaiheessa, Lanne toteaa.

Tilannetta pyritään helpottamaan nostamalla vanhuspalveluiden henkilöstömitoitusta. Sote-lautakunnan laatima ensi vuoden talousarvio sisältää määrärahat kuuden uuden lähihoitajan palkkaamiseen. Lannen mukaan hoitajien määrän kasvattaminen helpottaa yllättäviä tilanteita.

Kun henkilökuntaresurssi on aiempaa suurempi, yhden työntekijän sairastuminen ei näy heti arjessa.

Kaupungin työntekijöille kuuluu lakisääteisen työterveyspalveluiden lisäksi työhön liittyvien sairauk­sien hoito. Työhön liittymättömät sairaudet taas eivät ole työterveysvakuutuksen piirissä.

– Mielestäni meillä on ihan hyvä työterveyshuolto. Viime vuonna palveluissa oli saatavuushaasteita, mutta tänä vuonna niihin on päästy hyvin, Lanne vakuuttaa.

Työterveydessä painotetaan ennaltaehkäisyä, johon kuuluvat työhyvinvoinnin kartoitukset, riskien selvitykset ja varhaisen tuen keskustelut.

Ihmiset ovat sinnitelleet eivätkä ole halunneet jättää työkavereita pulaan. Veto loppuu jossain vaiheessa.

Marika Lanne, sosiaali- ja terveysjohtaja

Mukautetulla työllä pyritään mahdollistamaan työskentely hetkellisesti heikentyneestä työkyvystä huolimatta.

– Valmistelemme parhaillaan yhdessä Pihlajalinnan kanssa ensi vuoden työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Tavoitteena on kohdentaa toimenpiteitä työyksiköihin sairauspoissaolojen vähentämiseksi, henkilöstöjohtaja Tetri-Lähde kertoo.

Opetushenkilöstöllä aiempaa enemmän keskipitkiä sairauslomia

Henkilöstömenot ovat kasvaneet opetuspalveluiden palvelualueella viime vuoteen verrattuna. Sivistyslautakunta esitti lokakuussa niihin suunnattua 300 000 euron lisämäärärahaa.

Hyvinvointijohtaja Kati Halonen kertoo, että menojen ylittyminen selittyy osin keskipitkien, useamman viikon mittaisten sairauslomien lisääntymisellä.

Hänen mukaansa myös pitkiä sairauslomia on ollut useammin kuin viime vuonna. Niiden syitä selvitellään yhdessä työterveyden kanssa. Keskipitkät ja pitkät sairauslomat vaativat sijaisten palkkaamista, mikä näkyy henkilöstökulujen lisääntymisenä.

– Mitään ihmeellistä ei ole tapahtunut. Sairauspoissaolojen lisääntyminen on eri tekijöiden summa. On oleellista ymmärtää, että vaikka sairauslomien määrä opetuspalveluissa on nyt kasvanut, muihin palvelualueihin verrattuna niitä ei pidetä varmaankaan edes sen verran kuin kaupungissa keskimäärin, Halonen toteaa.

Hänen mukaansa esimerkiksi varhaiskasvatuksen palvelualueella sairauslomia on työn luonteesta johtuen enemmän kuin opetuspalveluissa, mutta niihin on osattu varautua jo budjettia laatiessa.

Halosen mukaan opetuspuolelle on saatu järjestettyä tarvittavat sijaiset.

– Tulevaisuudessa voi olla haasteita, mutta ei ainakaan tällä hetkellä. Sijaisten kelpoisuus toki vaihtelee nytkin.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.