Pääuutiset Kaupungin ympäristönsuojelu haluaa valittaa Tavasen luvasta – katsoo, ettei avi...

Kaupungin ympäristönsuojelu haluaa valittaa Tavasen luvasta – katsoo, ettei avi ole perustellut riittävästi ja ottanut huomioon olosuhteiden muutoksia

0
Ympäristönsuojeluviranomaisen mielestä Tavasesta täytyisi tehdä ajantasaiset selvitykset, koska olosuhteet hankkeen valmistelun aikana ovat muuttuneet monilta osin.

Kangasalan viranomaislautakunta päättää ensi tiistaina, valittaako se Länsi- ja Sisä-Suomen aluhallintoviraston (avi) Tavase Oy:lle antamasta luvasta.

Kaupungin ympäristöpäällikkö Tuomo Antila kertoo, että valitus on jo toimitettu aviin, mutta viranomaislautakunta voi vielä päätöksellään vetää sen pois.

Valitustekstissä todetaan, että Kangasalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että avin myöntämä lupa ei täytä vesilain mukaisia luvan myöntämisen edellytyksiä ja hanke on ympäristönsuojelulain mukaisen pohjaveden pilaamiskiellon vastainen.

Siksi ympäristöviranomainen esittää viranomaislautakunnalle, että avin päätös on kumottava ja valmistelulupaa rajoitettava.

Ympäristönsuojeluviranomaisen perusteluissa todetaan, ettei avi ole päätöksessään perustellut riittävästi vesilain mukaisten luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä ja että vesilain mukainen intressivertailu on tehty osittain vanhentuneiden tietojen pohjalta.

– Olemme aikanaan antaneet tekopohjavesilaitoksesta lausuntoja. Katsomme, että avi ei ole vastannut niihin perusteluin, Antila toteaa.

Olosuhteet ovat muuttuneet

Valituksen mukaan tekopohjavesihankkeen merkitys ei ole enää sama, kuin hakemuksen tultua alun perin vireille, sillä Valkeakoski on irtautunut Tavase Oy:n hankkeesta. Akaan kaupunki on rakentanut vesihuoltolinjan Hämeenlinnasta ja alueen pintavesilaitoksia on saneerattu.

Kangasalan valtuusto on vuonna 2016 tehnyt päätöksen, jonka mukaan kaupunki ei irtaudu tässä vaiheessa, vaan harkitsee asiaa, kunhan Tavasen lupahakemukseen on annettu lainvoimainen ratkaisu.

Valituksen perusteluissa todetaan myös, että ympäristönsuojeluviranomainen on vaatinut lausunnossaan hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin päivitystä (YVA). YVA on tehty vuonna 2003, joka ei ympäristönsuojeluviranomaisen mielestä kuvaa enää nykyistä tilannetta.

Hanketta on valmisteltu pitkään ja lupa on ollut vireillä vuodesta 2003 asti. Emme näe, että nyt olisi akuuttia tarvetta aloittaa toimintaa valmisteluluvalla

Antilan mukaan on epäselvää, onko hankkeen YVA-yhteysviranomaista, eli Keski-Suomen ely-keskusta kuultu uuden YVA:n tarpeesta.

Avin päätöksen perusteluiden ja hakemuksen sekä YVA katsotaan olevan sikäli ristiriitaisia, että avi toteaa lupaperusteluissaan, että hanke ei ole ympäristönsuojelulain maaperän tai pohjaveden pilaamiskiellon vastainen. Hakemuksessa ja hankkeen YVA-selostuksessa sanotaan kuitenkin, että tekopohjavesilaitoksen toiminta tulee muuttamaan pohjaveden laatua ja toiminnan vaikutukset ovat pitkäaikaisia.

Ympäristönsuojeluviranomainen nostaa esille myös tekopohjavesilaitoksen hakemukseen tulleen muistutuksen, jonka mukaan laitoksen rakenteita on suunniteltu alueelle, jolla on todettu elävän viitasammakkoja. Koska hankkeen vaikutukset lajiin ovat edelleen epäselvät, ympäristösuojelu katsoo, ettö lajin esiintyminen alueella tulee selvittää ennen asian ratkaisua ja tarvittaessa hakea rakennustoimille luonnonsuojelulain mukaista poikkeuslupaa.

Valmistelulla ehditään aiheuttaa haittaa

Avin myöntämää valmistelulupaa halutaan rajoittaa siksi, että luvan sallimat toimenpiteillä, kuten imeytyskokeilla ehditään aiheuttamaan pysyviä tai pitkäaikaisia vaikutuksia jo ennen luvan lainvoimaisuutta.

– Hanketta on valmisteltu pitkään ja lupa on ollut vireillä vuodesta 2003 asti. Emme näe, että nyt olisi akuuttia tarvetta aloittaa toimintaa valmisteluluvalla, Antila huomauttaa.

Lue lisää:

Stop Tavase-kuntalaisaloite luovutettiin kaupungille

Tavase-päätös keskusteluttaa: ”Ajetaanko tätä asiaa siksi, ettei kenenkään tarvitsisi menettää kasvojaan?”

Kangasalan Vesi ei katso aiheelliseksi valittaa Tavase-luvasta

Tarkennettu 21.1. kello 8.50. Lisätty tieto, että Kangasalan valtuusto on tehnyt vuonna 2016 päätöksen, jonka mukaan hankkeesta ei irtauduta ennen kuin Tavase Oy saa lainvoimaisen lupapäätöksen.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi
Kirjoita nimesi tähän