Kaupungit vauhdittavat yhdessä VT9-hanketta – tiellä on tapahtunut 150 onnettomuutta viimeisen viiden vuoden aikana

0
Kangasalan ja Oriveden valtuustot kokoontuivat viime maaliskuussa yhteiseen iltakouluun kuulemaan ja keskustelemaan valtatie 9:n kehittämissuunnitelmista.

Orivesi ja Kangasala ovat teettäneet yhdessä yksityiskohtaisen selvityksen Ysitien ongelmista, uudistustarpeesta ja tieinvestoinnin tuomista hyödyistä. Kaupungit aloittavat kampanjan, jonka tavoitteena on vakuuttaa valtakunnan päättäjät tiehankkeen kiireellisyydestä.

Selvityksen teki FCG Finnish Consulting Group, jonka edustajat esittelivät selvityksen tuloksia Kangasalan ja Oriveden valtuustojen yhteisessä iltakoulussa torstaina. Tilaisuuden perusviesti oli se, että Ysitien tilanne on kriittinen Tampereen ja Oriveden välisellä osuudella. Selvitys antaa tilanteesta aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa, jota kaupunkien edustajat alkavat viedä eri sidosryhmien suuntaan.

Paikallisen ulottuvuuden lisäksi selvitys ottaa kantaa Ysitien merkitykseen valtakunnallisena väylänä. Tie kuuluu Suomen pääväyläverkostoon, mutta sen palvelutaso ei vastaa pääväylille asetettuja vaatimuksia. Tien tukkoisuus Tampereelta Jyväskylän suuntaan aiheuttaa tavarakuljetuksiin merkittäviä lisäkustannuksia, ja se haittaa myös joukkoliikennettä.

Ysitie on Tampereen ja Oriveden välillä maan vilkkain kaksikaistainen tieosuus. Liikennemäärä on keskimäärin 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ruuhka-aikoina määrä on 22 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tie voidaan luokitella pääväyläksi silloin, kun liikennemäärä on vähintään 6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Osuudella on sattunut viimeisten 5 vuoden aikana 150 onnettomuutta, joissa on ollut mukana 270 ihmistä. Ihmishenkiä on myös menetetty onnettomuuksissa lähes vuosittain. Tieosuudella on liittymiä, joista on vaikeaa päästä turvallisesti mukaan Ysitien liikennevirtaan.

Ely-keskus laati tieosuuden uudistamisen yleissuunnitelman jo 10 vuotta sitten. Hanke on kuitenkin jäänyt toistuvasti ilman tarvittavia määrärahoja. Nyt tavoitteena on saada rahoitus mahdollisimman nopeasti koko Tampereen ja Oriveden välisen osuuden uudistamiseen kerralla. Tämä tarkoittaa moottoritietä Tampereelta Alasjärvelle, ja nelikaistaista keskikaiteella varustettua tietä siitä Orivedelle.

– Selvitys antaa Ysitien tilanteesta aiempaa selkeämmän kokonaiskuvan. Se muodostaa perustan sille työlle, jota lähdemme nyt tekemään saadaksemme valtakunnan tason päättäjät asiamme taakse, Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen totesi.

– Meillä on nyt hyvä selvitys ja valmiit suunnitelmat, joiden avulla voimme saada Ysitie-hankkeelle näkyvyyttä ja painoarvoa. Nyt tarvitsemme vielä taaksemme riittävästi poliittista voimaa, jotta asiat todella etenevät, Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto painotti.

 

 

 

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.