Kaupunki kaavoittaa tänä vuonna nauhataajamaa – Itä-Kangasalle valmistuu Kuhmalahden rantaosayleiskaava sekä Pohjan ja Kuhmalahden kyläyleiskaavat

0
Keskon suunnitelmat laajentaa K-Supermarkettia vaativat kaavamuutosta Ellintielle. Kaavan on tarkoitus valmistua kuluvana vuonna.

Kuluvana vuonna kaupunki saa valmiiksi kymmenen isompaa asemakaavaprojektia. Puolet sijoittuu Lentolan ja Tampereen rajan väliselle alueelle ja puolet Lentolan ja Huutijärven välille.

Kaupungin kaavoituskatsauksen mukaan kaavoitukseen vaikuttaa merkittävästi kaupungistuminen; etenkin nauhataajama houkuttelee uusia asukkaita.

Vuonna 2020 valmistuvista asemakaava-alueista lähimpänä Tampereen rajaa sijaitsee Lemetty-Lahdentie. Alueen kaava mahdollistaa asuin- ja työpaikkatonttejen rakentamisen sekä palvelujen tuomisen alueelle. Siinä on otettu huomioon liikenneyhteydet ja melunsuojaus sekä alueen maankäyttösopimus.

Valmistuvien joukossa on myös kaksi Pitkäjärven asemakaavaa, joilla luodaan asuintontteja pien-, kerros- ja rivitaloille sekä liiketontti ja virkistysaluetta.
Asemakaavoitettavat alueet sijaitsevat aivan Kangasalantien tuntumassa lähellä Nattarin liikekeskusta.

Kaavoitusta ohjaavia teemoja ovat olleet rannan läheisyys, pyöräily, liikenneyhteydet ja luontoarvot.

Mäkirinteentielle asumista ja liiketiloja

Lentolan alueella kaupunki saa valmiiksi ehdotusvaiheessa olevan Mäkirinteentien asemakaavan. Kaava mahdollistaa asuinkerrostalojen, liiketilojen, päiväkodin ja kaasuautojen tankkausaseman rakentamisen.

Ilkon alueen tuntumaan Pälvitielle valmistuva kaava sallii alueella liikennejärjestelyitä ja pieniä rakennusoikeuden muutoksia. Suoramalla Valimon alueen kaavoituksella kaupunki luo asumista pien-, rivi- ja kerrostaloissa. Kaavaan tulee myös päiväkodin rakentamismahdollisuus.

Kortekummun alueelle kaupunki haluaa lisää pientaloasumista. Lisäksi nytkähtää eteenpäin kaava, jolla luodaan teollisuustontteja ja asumista nykyisen Vatialantien jatkoksi.

Aivan Kangasalan keskustassa valmistuu kolme asemakaavaa. Myllystenpohjantien kaavalla kaupunki luo asumista, liike- ja toimitiloja sekä aukiotilaa. Myös Antien kaava mahdollistaa asuntojen ja liiketilojen rakentamisen keskusta-alueelle.

Valmistuvissa kaupan laajennuksen vuoksi muutettava kaava

Ellintien aluetta koskevalla asemakaavalla taas mahdollistetaan keskustan ison ruokakaupan K-Supermarketin laajentuminen ja siihen liittyvä kulkuyhteyksien muuttaminen. Kaavaan voi tutustua kaupungin verkkosivuilla.

Itäisin asemakaava valmistuu Huutijärvelle. Kaavalla täydennetään ja uudistetaan vanhan ammattioppilaitoksen korttelia, koska alueen käyttötarkoitus muuttuu. NCC Suomi Oy:lla on suunnitelmissa rakentaa alueelle asuntoja palveluja.

Uusia kaavoja vireille ja vanhoja eteenpäin

Kaavojen valmiiksi saattaamisen lisäksi kaupunki aloittaa uusien kaavojen laatimisen ja jatkaa kesken olevien työstämistä.

Keskustassa jatkuvat Kunnantien Harjusolan laatiminen ja viereisen hallintokeskuksen kehittämismahdollisuuksien selvittäminen. Myös Aseman seudulla jatkuu kaksi eri projektia.

Kortekummun alueelle kaupunki haluaa lisää pientaloasumista. Lisäksi nytkähtää eteenpäin kaava, jolla luodaan teollisuustontteja ja asumista nykyisen Vatialantien jatkoksi.

Ruutanassa laaditaan kaavaa, jolla on tarkoitus vastata tiivistämistarpeeseen ja liikennekysymyksiin.

Saarenmaalla työn alla on kaksi kaavaa jotka vaikuttavat Kuuselantien infrastruktuuriin ja asumiseen sekä teollisuuteen aivan Tampereen rajan tuntumassa.

Yleiskaavoitus etenee monella alueella

Yleiskaavoituksessa valmistuvien listalla on tänä vuonna Kuhmalahden rantaosayleiskaava sekä Pohjan ja Kuhmalahden kyläyleiskaavat.

Kaupungin kaavoituskatsauksen mukaan kaavoitukseen vaikuttaa merkittävästi kaupungistuminen; etenkin nauhataajama houkuttelee uusia asukkaita.

Saarenmaan suunnalla valmistuu alueen osayleiskaavan ehdotus, jolla kaupunki varautuu pitkällä tähtäimellä uuden kaupunginosan syntymiseen.

Työstettävien yleiskaavojen listalla ovat maaseutualuiden osayleiskaavan ja Sahalahden rantaosayleiskaavan ehdotukset ja Vääksyn osayleiskaavan luonnos.

Kaupunki jatkaa myös Ruutanan alueen laajentamisvaihtoehtoja tarkastelevan kaavan tavoitteiden tarkistamista.Kaavoituskatsauksen mukaan osayleiskaava-aluetta laajennetaan Tursolan suuntaan ennen käsittelyn jatkamista.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.