Kaupunki säästää koulukyytien järjestelyllä ympäristöä ja rahaa – ”Suuntamme on hyvä, koska yleensä Suomessa koulukuljetusten kustannukset kasvavat vuosi vuodelta”

0
Ari Nevalainen ajaa koulukyytejä Kangasalla. Hän kuuluu neljän paikallisen yrittäjän muodostamaan taksien yhteenliittymään. Nevalainen haki taksikuljetusta tarvitsevia lapsia Liuksialan koulusta viimeisellä kouluviikolla ennen joululomaa.

Kangasalla on tehty töitä koulukuljetusten ajokilometrien säästämiseksi jo usean vuoden ajan.

Hiljan kaupunginhallituksen käsittelyssä olleesta energiatehokkuustyön raportista 2018 selviää, että esimerkiksi vuonna 2018 koulukuljetuksissa säästettiin noin 40 000 ajokilometriä.

Kangasalan energiatehokkuustyön pohjana on energiatehokkuussopimukset ja seudullinen ilmastotyö. Nykyinen kaupungin sekä työ- ja elinkeinoministeriön välinen energiatehokkuustyön sopimus on voimassa vuoteen 2025 asti.

Viime vuosina säästettyjen ajokilometrien määrä on pysynyt melko vakiona. Esimerkiksi vuoden 2017 raportista selviää, että vuonna vuonna 2016 koulukuljetuksissa säästettiin niin ikään 40 000 ajokilometriä.

Ilmaston kannalta se tarkoittaa hiilidioksipäästöjen, eli CO2-päästöjen, vähenemistä noin 11 000 tonnilla.

– Käytännössä se vastaa noin 1–2 henkilöauton vuosittaista kulutusta, kaupungin energia-asiantuntija Kirsti Raulo selittää.

Kangasala on onnistunut myös pitämään koululaisten kyydityksistä koituvat kulut maltillisina ja jopa vähentämään niitä.

vuonna 2018 koulukuljetuksissa säästettiin noin 40 000 ajokilometriä.

Liikennesuunnittelija Tuomas Kähkönen kertoo, että koululaisten kyydit maksavat kaupungille tällä hetkellä vuodessa noin 900 000 euroa. Summasta noin 170 000 euroa syntyy bussiliikenteestä ja loput taksikuljetuksista.

– Vuonna 2009 kuljetuksiin meni noin 1,2 miljoonaa euroa. Suuntamme on hyvä, koska yleensä Suomessa koulukuljetusten kustannukset kasvavat vuosi vuodelta, hän toteaa.

Kangasalaisten lasten ja nuorten ensisijainen koulukuljetusmuoto on ollut vuodesta 2011 asti jo olemassa oleva joukkoliikenne.

– Ellei sen käyttö ole mahdollista, järjestetään taksikuljetusta, Kähkönen selittää.

Taksikuljetuksen voi saada myös silloin, jos oppilas ei pysty terveydellisistä syistä käyttämään bussia tai koulumatkaan kuuluu erityisen vaarallisia tieosuuksia, kuten valtatie 9 tai 12.

Yhdistelyä ja päällekäisyyden karsimista

Kangasalla oppilas saa maksuttoman koulukuljetuksen, kun koulumatka ylittää viisi kilometriä. Kilometriraja koskee kaikkia esikoululaisista yhdeksäsluokkalaisiin.

Linjaliikenteen suosimisen ja päällekäisen ajon karsiminen on tuonut suurimmat ajokilometrien säästöt. Kähkönen kertoo, että koulukuljetuksia on yhdistetty entistä enemmän palveluliikenteen ja kehitysvammahuollon kuljetuksiin.

Vuonna 2018 koulukuljetusten säästöjä saatiin esimerkiksi Pikkolan koulun, Liuksialan ja Huutijärven koulun oppilaaksiottoalueilta nimenomaan linja-liikennettä suosimalla.

Kuluvana lukuvuonna koulukyytejä on jouduttu järjestelemään uudelleen Kuhmalahdalla ja Kautialassa, kun koulutyö Pohjan ja Kautialan kouluissa päättyi keväällä.

Kähkönen on tyytyväinen, että Kangasalan koulut sovittelevat tuntien alkamis- ja päättymisaikoja joukkoliikenteen aikatauluihin sopiviksi.

Sen ansiosta esimerkiksi suuri osa Huutijärvelle Ponsan suunnasta matkustavista oppilaista pystyy taittamaan koulumatkan molempiin suuntiin bussilla.

Myös Kuhmalahden kirkolle, Kuhmalahden kouluun siirtyineistä oppilaista suurin osa pystyy kulkemaan koulumatkat linja-autolla.

– Toki Ponsan suunnalla on myös taksikuljetuksia, koska osa kulkee niin pitkän matkan takaa, että lähimmälle bussipysäkille on kilometrirajan ylittävä matka. Mutta samat taksimatkat ajettiin myös Kautialan kouluun. Kuhmalahdella taksikuljetuksia on suunnilleen saman verran kuin Pohjan koulun aikana, Kähkönen selventää.

Kähkösen mukaan Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa tehty yhteistyö on parantanut hyhteyksiä etenkin nauhataajamassa, mikä osaltaan helpottaa linjaliikenteen suosimista.

Toki Ponsan suunnalla on myös taksikuljetuksia, koska osa kulkee niin pitkän matkan takaa, että lähimmälle bussipysäkille on kilometrirajan ylittävä matka.

Liikennesuunnittelija kertoo, että haastavinta kuljetusten järjestämisessä on kyytitarpeiden muuttuminen. Uusia reittejä voi tulla kesken lukuvuoden, jos esimerkiksi kaupunkiin muuttaneen oppilaan asuinpaikka ei osu olemassa oleville kuljetusreiteille.

Kilpailutuksen valmistelu alkaa syksyllä

Kangasalan kaupungin koulukuljetukset on kilpailutettu viimeksi vuonna 2016.

Tällä hetkellä suurimman osan kyydeistä ajavat Tonin taksi & bussi Oy sekä yhteenliittymä, johon kuuluvat Mixun-taksi Oy, Nestella Oy, Taksi Ari Nevalainen ja Peten taksikiito Oy.

Niiden lisäksi on joukko muita koulukuljetuksia hoitavia yrityksiä.

Kähkönen kertoo, että uutta kilpailutusta aletaan valmistella syksyllä 2020. Päätös liikennöitsijöistä tehdään huhti–toukokuussa 2021, ja uusi sopimuskausi alkaa samana vuonna elokuun alussa.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.