Kaupunkimaisen yhteiskunnan nuoriso-ongelman painopiste on siinä, että vallitsee yhä voimistuva ristiriita aikuisten nuoriin kohdistuvien odotusten ja nuorison asenteiden, pyrkimysten ja tekojen välillä. Kunnan kulttuuriviikolla e

0
Nuorisoa kulttuuriviikon avajaisjuhlassa.

Lauantaina 9.3.1968

Kaupunkimaisen yhteiskunnan nuoriso-ongelman painopiste on siinä, että vallitsee yhä voimistuva ristiriita aikuisten nuoriin kohdistuvien odotusten ja nuorisoasenteiden, pyrkimysten ja tekojen välillä.

Vanhemman sukupolven on yhä vaikeampi ymmärtää nykyhetken nuorisoa. Asian ydin ei niinkään ole nuorten sopeutumisessa yhteiskuntaan, vaan aikuisten sopeutuminen nuorison nykyisiin olosuhteisiin, jotka muuttuvat niin nopeasti, että aikuisilla on vaikeuksia pysyä kehityksessä mukana. 

Monet nuorten ongelmista syntyvät, koska aikuiset ovat epävarmoja siitä, mikä pitäisi olla nuorten osuus yhteiskunnallisessa elämässä. Tämän vuoksi myös nuoret itse ovat epätietoisia omasta asemastaan. Eihän nuorisolle aikaisempiin sukupolviin verrattuna ilmeisestä kehittyneisyydestään huolimatta ole annettu enempää vaikutusvaltaa eikä myöskään vastuuta yhteiskunnallisissa kysymyksissä. 

Koska he eivät voi vaikuttaa yleisiin asioihin, eivät he myöskään tunne niitä kohtaan kiinnostusta, vaan vetäytyvät kokonaan syrjään, omaan osakulttuuriinsa.

Ns. nuorisokultuurilla on omat ulkoiset tunnusmerkkinsä, muotinsa, puhetapansa, musiikkinsa, sankarihahmonsa ja omat kirjoittamattomat käyttäytymissääntönsä eli norminsa. Nuorisokulttuurin piirissä ei esim. kilpailla koulun arvosanoista, vaan pikemminkin tuomitaan ne, jotka liikaa ”pingottavat”.

Nykynuorisolle on luonteenomaista merkityksettömyyden tunne. Valtaosa nuorista kokee vieraantuneensa ympäröivän kulttuurin, ts. aikuisten yhteiskunnan keskeisistä arvopäämääristä. Nuoret tietävät, että heidän maailmansa ja vielä enemmän tulevaisuuden maailma on rakaisevasti erilainen kuin heidän vanhempiensa maailma. Nopean muutoksen alainen yhteiskunta ei voi enää tarjota kiinteitä malleja aikuisuuteen valmentautumista varten. 

Suorastaan iskusanaksi on tullut ”kapinoiminen ilman syytä”. Nuorten kapinoimisella ei nimittäin useinkaan ole mitään selvää kohdetta, vaan se merkitsee ainoastaan etäytymistä aikusiten yhteikunnassa vallistevista perusarvoista, pako, mikä johtuu osallistumismahdollisuuksien puutten kokemisesta. Nuoret tuntevat olevansa sivullisisa aikuisten hallitsemassa yhteiskunnassa. 

Edellä on osa niistä ajatuksista, joita yhteiskuntat.tri Pertti Toukomaa käsitteli juhlaesitelmäsään viime sunnuntaina Kirkonkylän kansakoulun juhlasalissa Kangasalan nuorisomessujen ja henkisten kilpailujen avajaisissa.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.