Kelan ohjeet kuntoutuksesta korona-aikana mullistivat monen arjen – ryhmäkuntoutukset tauolla toistaiseksi

0
Premius Kuntoustus on siirtynyt Kelan suositusten mukaan pääasiassa etäkuntoutuksiin. Kuvassa yrityksessä työskentelevä fysioterapeutti Anne Lintunen pitää neurologisen asiakkaan fysioterapiaa etänä. Menossa on reiden lähentäjien harjoitus. Kuva: Sara Emenike

Koronaviruksen aiheuttamat sosiaalisten kontaktien rajoitukset pistivät uusiksi monen Kelan kuntoutusasiakkaan ja kuntoutuspalvelutuottajan arjen myös Kangasalla.

Kela antoi viime perjantaina päivitetyt ohjeet kuntoutuspalvelujen järjestämiseen koronavirusepidemian aikana. Se suosittaa kasvokkain tapahtuvan kuntoutuksen keskeyttämistä ja kuntoutuksen toteuttamista mahdollisuuksien mukaan reaaliaikaisena etäkuntoutuksena.

Koska ryhmämuotoista terapiaa ei voida toteuttaa etänä, ja kokoontumisia on syytä välttää, Kelan suositus on keskeyttää ryhmämuotoiset kuntoutukset kokonaan.

Jos palveluntuottaja ja asiakas päättävät jatkaa kasvokkaista yksilökuntoutusta, heidän on huolehdittava tehostetusta hygieniasta ja suojautumisesta. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Sitä ei tiedä, kuinka moni meistä palveluntuottajista vielä toimii tämän [kriisin] jälkeen.

Petra Nowak, Kangasalan Ratsastusterapia

– Kaiken kaikkiaan tällä on hurjia vaikutuksia sekä asiakkaan että yrityksen näkökulmasta. Isot euro- ja tuntimäärät hävisivät taivaan tuuliin, Premius Kuntoutuksen toimitusjohtaja Pirta Saarenkylä toteaa.

Saarenkylä kertoo, että Premius on noudattanut suosituksia ja siirtynyt pääasiassa etäkuntoutukseen.

Terapeutit antavat kasvokkain tapahtuvaa kuntoutusta vain asiakkaille, joille se on välttämätöntä. Käytännössä nämä ovat yleensä hyvin vaikeasti vammautuneita vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita.

Saarenkylä kertoo, että etäkuntoutukseen siirtyminen hyvin nopealla aikataululla oli koko yritykselle valtava ponnistus, vaikka valmiudet siihen olivat jo olemassa.

Hän on kuitenkin tyytyväinen siihen, miten etäkuntoutus on lähtenyt toimimaan. Toimitusjohtajan mukaan asiakkaat ovat suhtautuneet etänä annettavaan kuntoutukseen vastaanottavaisesti. Hän kiittää myös kangasalalaisten asumispalveluyksiköiden henkilökuntaa, joka on auttanut asiakkaita etäkuntoutustuokioissa.

Jos palveluntuottaja ja asiakas päättävät jatkaa kasvokkaista yksilökuntoutusta, heidän on huolehdittava tehostetusta hygieniasta ja suojautumisesta. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Kelan korvaamien kuntoutusmuotojen kenttä on laaja: se korvaa esimerkiksi kuntoutuspsykoterapioita, kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja, moniammatillisia yksilökuntoutuksia, neuropsykologista kuntoutusta sekä LAKU-perhekuntoutusta ja nuorille tarkoitettua NUOTTI-valmennusta.

Lisäksi korvattaviin palveluihin kuuluvat myös ammatillinen kuntoutusselvitys, työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus ja koulutuskokeilut.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osana korvataan erilaisia terapioita, kuten ryhmä-, toiminta-, fysio-, puhe-, musiikki-, lyhyt-, ratsastus- ja allasterapiaa.

Asiakkaiden ottaminen vastaan tuntuu eettisesti väärältä

Petra Nowak Kangasalan Ratsastusterapiasta kertoo, että Kelan tekemät linjaukset ovat tyrehdyttäneet yritystoiminnan täysin. Ratsastusterapia on terapiamuoto, jota on käytännössä mahdotonta pitää etänä. Vallitsevassa tilanteessa sitä ei myöskään pysty järjestämään kasvokkain, koska esimerkiksi suositeltua turvaväliä on mahdotonta säilyttää.

– Olen yrittänyt miettiä, miten pystyisin toteuttamaan ratsastusterapiaa läsnäkuntoutuksena turvallisesti THL:n ohjeita noudattaen. Tähän mennessä en ole pystynyt järjestämään enää yhtäkään terapiakertaa, Nowak kertoo.

Nowakin asiakaskunta on moninainen, mutta suurin osa siihen kuuluvista on kehitys- ja liikuntavammaisia lapsia.

Yrittäjä huomauttaa, että ratsastusterapia ei ole kriittisen välttämätön terapiamuoto, mutta monille lapsille ja huoltajille tärkeä osa viikko-ohjelmaa.

Esimerkiksi neuropsykologisesti oireilevien lasten arkirytmi voi häiriintyä, kun suunnitellut terapiakäynnit jäävätkin pois. Tauon jälkeen monen ratsastusterapiakuntoutujan kanssa voidaan joutua aloittamaan kuntoutuminen alusta.

Vaikka yrittäjälle ratsastusterapioiden laittaminen tauolle tarkoittaa tulomenetyksiä, tuntuu asiakkaiden ottaminen tällä hetkellä eettisesti ja moraalisesti väärältä. Nowak ei halua, että tauti leviää jonkun oireettoman kautta.

Siksi Kelan suositukset ovat alkaneet tuntua alkushokin jälkeen tärkeiltä. Tarpeellisuudesta huolimatta ne iskenevät moneen kuntoutusalan yrittäjään kipeästi.

– Sitä ei tiedä, kuinka moni meistä palveluntuottajista vielä toimii tämän [kriisin] jälkeen.

Ryhmäkuntoutukset tauolla

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on antanut samansuuntaiset ohjeet kuntoutuspalveluiden järjestämisestä koronavirustilanteen aikana kuin Kela.

Ohjeet sitovat kaupungin ostamien kuntouspalveluiden palveluntuottajia. Kaupunkilaiset voivat käyttää palveluita kaupungin maksusitoumuksella.

Sairaanhoitopiiri on ohjeistanut palveluntuottajia lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista seuraavalaisesti:

Ryhmäkuntoutukset on ohjeistettu peruttavaksi, mutta kuntoutuskäynti voidaan muuttaa tapauskohtaisesti yksilökäynniksi, jos sen arvioidaan olevan kiireellinen ja välttämätön.

Myös yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien kuntoutujien kiireetön terapia on pääsääntöisesti peruttu.

Palvelut tuotetaan myös yli 70-vuotiaille, jos arvioidaan, että terapian väliin jättäminen olisi isompi riski perussairauden pahenemisen vuoksi.

Marjukka Pelvola, kaupungin kuntoutuksen osastonhoitaja

Ohjeiden mukaan heidänkin kiireelliset ja välttämättömät terapiat kuitenkin hoidetaan. Toimintapa arvioidaan tapauskohtaisesti.

Sairaanhoitopiiri ohjeistaa käyttämään etäkuntoutuspalveluita, jos kuntoutujalla tai perheellä on siihen sopivat välineet. Muut kuntoutusasiakkaat, joilla ei ole hengitystieoireita, saavat tulla vastaanotolle tai heidän luokseen voidaan tehdä maksusitoumuksessa sovitut kotikäynnit.

Päiväkoteihin ja kouluihin suunnitellut käynnit voidaan ainakin toistaiseksi korvata kotikäynneillä.

Kaupungin omat kuntoutuspalvelut toimivat edelleen lukuun ottamatta ryhmäkuntoutusta, joka on tauolla toistaiseksi.

Kuntoutuksen osastonhoitaja Marjukka Pelvola kertoo, että fysio-, jalka- ja toimintaterapian vastaanottokäynnit toteutetaan pääsääntöisesti normaalisti.

– Palvelut tuotetaan myös yli 70-vuotiaille, jos arvioidaan, että terapian väliin jättäminen olisi isompi riski perussairauden pahenemisen vuoksi.

Päätös perustuu sosiaali- ja terveysministeriön ohjeeseen, jonka mukaan kiireetöntä palvelua tulisi tuottaa mahdollisimman normaalisti.

Kaupungin apuvälinepalvelussa voi asioida normaaliin tapaan.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.