Kiireellisissä tapauksissa vanhuksille järjestyi kotihoidon palveluita nopeasti – Jalmarin Kodon päiväkeskuspaikkaa joutui jonottamaan

0
Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivyttelyä. Iäkkäällä on oikeus saada nämä hänelle myönnetyt palvelut viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta.
Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivyttelyä. Iäkkäällä on oikeus saada nämä hänelle myönnetyt palvelut viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta.

Kiireellisissä tapauksissa vanhusten kotihoidon palvelut järjestyivät Kangasalla vuorokauden kuluessa tarpeen toteamisesta.

Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito puolestaan järjestyi alle seitsemän vuorokauden sisällä hakemuksen jättämisestä, joskin vuodenvaihteen tuntumassa palvelujen järjestyminen venyi tilapäisesti 16 vuorokauteen.

Ajat käyvät ilmi vanhushuollon sosiaalipalvelujen odotusaikojen seurantatiedoista, jotka koskevat vuoden 2019 loppupuoliskoa. Vanhuspalvelulain mukaan kuntien on julkaistava tiedot vähintään puolen vuoden välein.

Kotihoidon tukipalvelut järjestyivät viikossa. Päiväkeskuspaikka Pentorinteen vanhainkodista järjestyi jonottamatta, mutta Jalmarin Kotoon pääsyä joutui odottamaan noin 48 vuorokautta.

Kiireettömissä tapauksissa pääsi lyhytaikaishoitoon Rekolaan 4–5 viikossa. Siellä asiakasmäärää supistettiin kesän ajaksi. Pentorinteessä lyhytaikaispaikkoja on vähennetty, minkä vuoksi odotusaika oli noin 6 viikkoa.

Omaishoidon tuen osalta odotusaika hakemuksen jättämisestä palvelun aloittamiseen oli 32 vuorokautta. Hakemuksia tuli 28, joista kahdelle myönnettiin korotus ja yhdeksän sai kielteisen päätöksen. Kielteisistä neljä haki tuen korotusta.

Perhehoitoon jonoa ei ollut.

Ympärivuorokautisiin hoivapaikkoihin 82 hakemusta

Pitkäaikaisia, ympärivuorokautisia hoivapaikkoja koskevat hakemukset käsittelee moniammatillinen sap-työryhmä, joka kokoontuu kahden viikon välein. Hakemuksiin liittyvä palvelutarpeen arviointi kuitenkin aloitetaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Päätös annetaan useimmiten kuukauden sisällä, ja kielteisen päätöksen saaneiden asiakkaiden tilannetta seurataan säännöllisesti.

Viime heinä-joulukuun aikana Kangasalla saapui 82 hakemusta, joista 74 täytti ympärivuorokautisen hoidon myöntämiselle määritellyt edellytykset. Tarjotusta hoivakotipaikasta kieltäytyi kolme.

Seitsemän päivän sisällä paikka järjestyi viidelle asiakkaalle. Noin kuukauden sisällä paikan sai 13 asiakasta, 17 joutui odottamaan 1-3 kuukautta. Yli kolme kuukautta paikkaa joutui jonottamaan 22 hakijaa. Vuoden lopussa hakijoista kuusi odotti ja kahdeksan ei enää tarvinnut hoitopaikkaa.

Päätöksenteossa ei saa aiheetta viivytellä

Sosiaalipalveluista tehdään päätös sen jälkeen, kun asiakas on hakenut palvelua ja sen tarve on arvioitu. Vanhuspalvelulaki velvoittaa kiireellisistä tapauksissa tekemään päätöksen heti ja järjestämään palvelut viipymättä.

Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivyttelyä. Iäkkäällä on oikeus saada nämä hänelle myönnetyt palvelut viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.