Kirkkoharjun hakkuut etenevät – ei tuumaustaukoja luvassa

0
Metsätalousinsinööri Jukka Ruutiaisen mielestä Kirkkoharjun hakkuut ovat vieneet puita liian rankalla kädellä. Kaupungin edustajan mukaan kaadettu puumäärä on oleellisesti pienempi kuin hoitosuunnitelman sisältämä suurin sallittu hakkuumäärä.

Kirkkoharjun metsien hakkuut ovat kirvoittaneet viime päivinä jyrkkäsanaistakin keskustelua. Arvostelijat vaativat metsän käsittelyyn kevyempiä otteita. Kaupungin kanta on, että metsän hoitosuunnitelma ja sen toteutustapa ottavat riittävästi huomioon kohteen erityisluonteen.

Pro Kirkkoharju -liikkeen edustajat kertoivat huolestaan yleisönosastokirjoituksen kautta. Samalla tavoin toi kantansa esille myös metsätalousinsinööri Jukka Ruutiainen, joka on työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan monitavoitteisen metsänhoidon parissa.

Hoitosuunnitelma sisältää Ruutiaisen perusteellisen kommenttiosuuden, jonka hän laati hyvissä ajoin ennen suunnitelman hyväksyntää. Kommentit olivat liitteenä mukana lautakuntakäsittelyssä.

Hakkuu on ollut käynnissä viimeksi Asemantien vierustalla. Työn tulokset ovat nostaneet huolen siitä, että metsä harvenee liian rankalla otteella.

– Kaadetun puun määrä on niin iso, että kyseessä on lähinnä normaali talousmetsän harvennushakkuu. Samalla kaupunki menetti monimuotoisen metsänhoidon mahdollisuudet.

Ruutiainen ei ole vastustanut virkistyksen, maiseman ja luonnon kannalta perusteltuja hakkuita. Harvennus on toteutunut hänen mielestään liian kaavamaisesti. Tavoiteltu metsän tiheyden ja kerroksellisuuden vaihtelu jää saavuttamatta.

Kaupungin maankäyttöinsinööri Mikko Kakkonen toteaa, että tähän mennessä kaadettu puumäärä on vain noin 60 prosenttia suunnitelman mukaisesta enimmäismäärästä.

Hakkuiden yksi tavoite on ollut harjun näkymien avaaminen. Hakkuu on vienyt osan metsäalueista selvästi avarampaan suuntaan.

– Kyseessä on taajamametsä, ja se on ahkerassa virkistyskäytössä. Osa käyttäjistä toivoisi vielä voimakkaampaakin harventamista.

Kakkosen mukaan aiemmin talousmetsänä hoidetulle alueelle on jätetty enemmän tiheysvaihtelua, kuin talousmetsän käsittelyssä olisi jäänyt.

Kirkkoharjun lakialueiden harvennukset alkavat ensi kuun vaihteen tienoilla. Ruutiaisen mielestä harjun päällinen ja jyrkät ylärinteet eivät tarvitsisi välttämättä lainkaan harvennusta.

– Metsäkoneiden ei pitäisi mennä laella kulkevalle ikiaikaiselle polulle, jotta sen olemus säilyisi. Vanhat ja oksistoltaan näyttävät puut ovat kasvaneet yhdessä lähes 150 vuotta. Niiden harvennus ei tuo enää mitään hyötyä. Vanhat puut pitäisi säästää  myös hiihtoladun vierustoilla.

Metsäkone on tulossa töihin harjun laelle, ja jonkin verran puita poistuu maisemasta.

– Polulla on ajettu ennenkin metsäkoneilla. Nyt kone ajaa entistä uraa polulla tai polun vieressä, Kakkonen painottaa.

Tarkoitus on poistaa laelta ja ylärinteistä vain sairaat ja muutoin selkeästi poiston tarpeessa olevat puut.

Laella on noin 30 latu-uralle yltävää puuta. Kakkonen tutkii kaadon tarpeen kunkin puun osalta erikseen.

Työ jatkuu, ja metsäkone siirtyy seuraavaksi Kyötikkälään. Arvostelijoiden vaatimaa tuumaustaukoa ei ole luvassa.

– Meillä on olemassa hyväksytty suunnitelma. Jatkamme hakkuita sen mukaisesti, tekninen johtaja Mikko Ilkka toteaa.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.