Kirkkoharjun hakkuut sulkevat lenkkipolkuja talvella

1
Tulevana talvena osa Kirkkoharjun liikuntareiteistä on pois käytöstä metsätöiden takia. Harjuilta poistetaan varsin paljon puustoa taajamametsästä tehdyn hoitosuunnitelman mukaisesti.

Kun maa jäätyy ja talvi saapuu, ilmestyvät myös metsäkoneet Kirkkoharjuun. Samalla rajoittuu lenkkipolkujen ja hiihtourien käyttö keskustan tuntumassa ja Kyötikkäläntien varressa.
Hakkuut liittyvät Kirkkoharjun taajamametsän hoitoon, jota aletaan toteuttaa keväällä hyväksytyn hoitosuunnitelman mukaisesti.
Harjumetsistä on jo paikoin poistettu pienpuustoa raivaussahatyönä, ja tulevan talven hakkuualueiden raivaustöihin aletaan marraskuun aikana.
– Varsinaisen hakkuutyön ajankohdan sanelee talvi. Me saamme kaluston paikalle heti, kun maa kestää, hakkuut toteuttavan Metsä Groupin metsäasiantuntija Erkki Keihäs selvittää.
Pienpuuston raivauksesta vastaa puolestaan Etelä-Pirkanmaan Metsänhoito Oy.
Jos talvi tulee varhain, nyt toteutettavaksi aiotut metsätyöt saatetaan saada valmiiksi jo ennen vuodenvaihdetta. Jos kelit kuitenkin noudattelevat esimerkiksi viime talven mallia, työtä saatetaan joutua tekemään vaiheittain aina säiden mukaan.
Keihään mukaan metsätöihin kuluu kolmisen viikkoa, jos ne saadaan tehtyä yhtä soittoa.

Kangasalan kunnan maankäyttöinsinööri Mikko Kakkosen mukaan tulevan talven hakkuualue on varsin suuri, noin 30 hehtaaria, ja puusto järeää.
Hakkuualueita on kaksi, joista suurempi sijoittuu Kirkkoharjuun suunnilleen Mäntyveräjän ja Harjunsalon läheisyydessä sijaitsevan vesitornin välille.
Toinen ja pienempi hakkuualue rajoittuu Kyötikkäläntien molemmin puolin Suoraman koulun ja tien ylittävän hiihtosillan välille.
Käytännössä konetyötä tehdään kahdessa vuorossa aamukuuden ja iltakymmenen välillä.
Työt on tarkoitus aloittaa ylärinteestä läheltä liikuntareittiä.
Keihään mukaan metsä on muuten normaali metsätyökohde, mutta oman haasteensa muodostavat jyrkät etelärinteet.
Hakkuualueilta poistetaan harventamalla erityisesti vanhaa kuusikkoa, kuitenkin niin, että alueelle jää vaihtelevasti tiheämpiä ja harvempia alueita. Myös aluspuustoa poistetaan runsaasti.
Keihäs uskoo kuusissa olevan paljon lahovikaa, ja Kakkosen mukaan männyissä puolestaan esiintyy puita tappavaa tervasrosoa, jonka leviämistä pyritään vähentämään.

Taajamametsän hoidossa tavoitteena on ylläpitää metsän liikunta- ja harrastusolosuhteita, parantaa metsän virkistystekijöitä, huolehtia puuston elinvoimaisuudesta ja alueen turvallisuudesta. Samalla vahvistetaan harjuluonnon ominaispiirteitä.
Työn jälki onkin Kirkkoharjussa hakkuutuloja tärkeämpää.  Hakkuutähteet pyritään keräämään metsistä pois, eikä harjumetsiä myöskään käsitellä yhtä tasaisesti kuin talousmetsiä.
Kakkonen kuitenkin varoittelee, että keväällä alueelta tulee vielä löytymään risukkoa, eivätkä marjastusmaat ole ensimmäisenä hakkuunjälkeisenä kesänä välttämättä vielä marjaisassa kunnossa.

Keihäälle Kirkkoharjun metsät ovat tuttuja jo aikaisemmilta työvuosilta, sillä hän hoiti harjualueen hakkuita myös edelliskerran, vuonna 1984.
– Silloin harvennushakkuissa oli toistakymmentä metsuria. Työt tehtiin sulan maan aikaan elokuussa.
Nyt puiden kaadot hoitaa monitoimikone ja puiden kuljetukset kuormauspaikkoihin ajokone. Lisäksi Etelä-Pirkanmaan Metsänhoito hoitaa risujen kuljetuksia omalla kalustollaan.
Vaikka pimeässä loistavat työkoneiden valot saattavat houkutella katsomaan metsätöitä lähempääkin, ulkopuolisten toivotaan pysyvän poissa hakkuualueilta turvallisuussyistä.
Koneita ei kannata mennä sataa metriä lähemmäs, sillä puunkappaleita saattaa sinkoutua pitkiäkin matkoja. Kaatokoneen kuljettaja ei välttämättä myöskään pysty havainnoimaan esimerkiksi koneen takaa lähestyviä ihmisiä.
Hakkuualueelle luvatta ilmestyvät ulkopuoliset ihmiset myös hidastavat hakkuita.
Oman vaaransa luovat ajokoneet ja puita noutavat tukkirekat.
Rekkoja tulee kulkemaan sekä Asemantien kevyen liikenteen väylällä että Kirkkoharjun ulkoilureiteillä, joiden varteen kasataan puupinot poiskuljetusta varten.
Autot saattavat joutua käymään kääntymässä Kirkkoharjun näkötornin juurella asti, ja reittejä myös hiekoitetaan tarvittaessa autoja varten.
Metsätöistä ilmoitetaan työalueella kyltein ja merkein. Tieto töiden aloituksesta tulee näkyviin myös Kangasalan kunnan verkkosivuille.
Kirkkoharjun taajamametsän maisematyölupa on voimassa kymmenen vuotta ja harjualueella tullaan suorittamaan hakkuita lähes vuosittain.

Lisätietoa Kirkkoharjun metsänhoidosta löytyy osoitteesta theseus.fi hakusanalla kirkkoharjun taajamametsän hoitosuunnitelma.

1 kommentti

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.