Kirkkoharjun suojeltu, hakkaamaton metsä halutaan lähes tuplata – vastaus kaupunkilaisten toiveisiin

0
Isolukon luonnonsuojelualuetta halutaan kasvattaa noin 17 hehtaarilla, jotta kaikki arvokkaat lukot eli supat saadaan suojeltua. Luonnonsuojelualueilla lenkkeillä saa jo olemassa olevilla reiteillä. Koirien kiinnipitoa säätelevät metsästys- ja järjestyslaki.

Kirkkoharjun suojeltu metsäalue lähes kaksinkertaistuu, jos Pirkanmaan ely-keskus hyväksyy kaupungin hakemuksen Isolukon luonnonsuojelualueen laajentamiseksi.

– Suojellun alueen laajentamisella vastataan kaupunkilaisten toiveisiin, kaupungin ympäristötarkastaja Taru Lainkari kertoo.

Vuonna 2017 hyväksytyn Kirkkoharjun taajamametsien hoitosuunnitelman mukaiset hoitotyöt, kuten hakkuut ovat saaneet kangasalalaiset toivomaan, että Kirkkoharjussa olisi nykyistä enemmän luonnontilaista metsäaluetta.

Alueen laajennuksella saataisiin suojelun piiriin koko Kirkkoharjun arvokas lukkoalue. Tällä hetkellä luonnonsuojelualue kattaa neljä lukkoa.

Monimuotoiset supat

Lukot, eli supat ovat jääkauden sulamisvaiheessa harjualueille syntyneita, usein syviä painanteita. Isolukon suppien syvyys on 30–40 metriä.

Supat ovat arvokkaita luonnon monimuotoisuuden kannalta, sillä niissä kasvaa ympäröivästä maastosta poikkeavaa lajistoa.

Lainkari mainitsee, että supissa esiintyy esimerkiksi lahopuita, joista lähes neljännes metsälajeista on riippuvaisia.

Alue on sellainen, että lain perusteet luonnonsuojelualueen perustamiseksi täyttyvät.

Ehdotetun laajennuksen alue koostuu lehdosta sekä lehtomaisista ja tuoreista kankaista. Kuusivaltaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi varttuneita tai vanhoja.

Metsätyypissä viihtyy esimerkiksi uhanalainen liito-orava, jonka elinpiiri on havaittu Isolukon suojelualueen länsipuolella.

Liito-oravan elinpiirin saaminen suojelun piiriin, puoltaakin osaltaan nykyisen suojelualueen kasvattamista.

Kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa elinympäristölautakunnan päätöksen hakea Kirkkoharjussa sijaitsevan Isolukon luonnonsuojelualueen laajentamista noin 17 hehtaarilla.

– Kaupunginhallituksen päätöspöytäkirja on toimitettu elylle. Päätöksen saamisessa kestää jonkin aikaa. Edelliset vastaavat ovat kestäneet useita kuukausia. Varmasti aika riippuu siitä, kuinka paljon elyn pitää vielä tarkastella aluetta ja kuinka paljon muita hakemuksia on ely-keskuksessa vireillä, Lainkari kertoo.

Hänen mukaansa laajennuksen toteutumisen pitäisi kuitenkin olla periaatteessa varmaa, sillä siitä keskusteltiin elyn kanssa jo ennen hakemuksen tekemistä.

– Alue on sellainen, että lain perusteet luonnonsuojelualueen perustamiseksi täyttyvät, Lainkari toteaa.

Ympäröivät metsät hoidetaan hoitosuunnitelman mukaisesti

Nykyinen Isolukon luonnonsuojelualue on kooltaan 20 hehtaaria. Valtaosa laajennuksesta, eli noin 15 hehtaaria sijoittuisi nykyisen suojelualueen ympärille. Pieni 1,7 hehtaarin suuruinen osa tulisi Kyötikkäläntien länsipuolelle, jossa sijaitsevat supat kuuluvat samaan kokonaisuuteen Isolukon suppien kanssa.

Maat ovat kokonaan kaupungin omistuksessa. Ne on kaavoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi, luonnontilaisena säilytettäväksi puistoalueeksi sekä urheilu- ja virkistysalueeksi, joka on liito-oravan vuoksi säilytettävä joka tapauksessa luonnontilaisena.

Suojelualue rajautuu suunnitelmassa siten, että sitä ympäröiviä metsiä voidaan hoitaa hoitosuunnitelman mukaisesti.

Kulku vain valmiita polkuja pitkin

Lainkari kertoo, että satunnainen retkeilijä tulee tuskin huomaamaan metsän muuttumista luonnonsuojelualueeksi. Pidemmällä aikavälillä luonto toki muuttuu, koska alueella ei suoriteta metsänhoidollisia toimenpiteitä. Luonnonsuojelualueita hoidetaan hoito- ja käyttösuunnitelmien mukaisesti, jotka Pirkanmaan ely-keskus hyväksyy.

– Jo olemassa olevilta reiteiltä siivotaan kaatuneet puut, mutta muuten metsätöitä ei tehdä, Lainkari toteaa.

Luonnonsuojelulain mukaan suojelualueella saa marjastaa ja sienestää sekä kulkea valmiita polkuja pitkin. Suojellussa metsässä ei saa liikkua moottoriajoneuvoilla.

Elylle lähteneessä laajennushakemuksessa on huomioitu, että Kirkkoharjulla suunnistetaan paljon. Lainkarin mukaan lajin harrastaminen ja kilpailujen järjestäminen on mahdollista suojellulla alueella, mutta niistä ei saisi syntyä maastoon uusia polkuja.

TIESITKÖ?

Kaupungin omistamat ja kaupungin mailla olevat luonnonsuojelualueet

  • Pähkinäkallio
  • Laikkolannokka
  • Kirkkoharjun Isolukko
  • Suoramanjärven lehto
  • Hietalahden jalopuumetsikkö
  • Lemposen lehto
  • Hanhiluponkorpi
  • Pahakorpi
  • Kaupunki hoitaa luonnonsuojelualueita niiden hoito- ja käyttösuunnitelmien mukaan.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.