Kirkossa vietetty Ruutanan koulun joulujuhla johti kanteluun

2
Uskonnonvapaus on perusoikeus, johon kuuluu vapaus uskoa, vapaus olla uskomatta, ja valtion tasapuolinen suhtautuminen eri vakaumuksiin.

Uskonnottomat Suomessa ry:n on tehnyt kantelun Ruutanan koulun joulujuhlasta. Juhla pidettiin kirkossa ja siellä laulettiin kristillisiä joululauluja. Nyt aluehallintovirasto selvittää, onko koulun joulujuhlassa loukattu uskonnonvapautta.  Asiaa käsiteltiin viime viikolla sivistyslautakunnan kokouksessa. 

Uskonnottomat Suomessa ry:n tekemän kantelun mukaan koulussa on loukattu uskonnonvapautta ja toimittu oppilaita uskontoon sitouttavasti. Koulun joulujuhla järjestettiin Kangasalan kirkossa. Juhlassa myös laulettiin yhteislauluja, joissa kaikissa oli uskonnollinen sanoma. Tämä käy ilmi kotiin toimitetusta kutsusta. Joulujuhlassa oli myös  jouluevankeliumi-kuvaelma ja pappi piti puheen.

Kantelun mukaan Ruutanan koulussa on toimittu  uskonnonvapautta koskevan perustuslain 11 pykälän sekä eduskunnan perustusvaliokunnan mietinnössä esitettyjen perusteiden vastaisesti. Koululla ei myöskään ole noudatettu Opetushallituksen antamaa määräystä opetussuunnitelman perusteista eikä ohjetta uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta sekä uskonnollisista tilaisuuksista. 

Kantelussa viitattiin oikeusasiamiehen tekemään ratkaisuun vuodelta 2015. Ratkaisussa todettiin, että juhlassa saa olla kuvaelma ja yksittäinen virsi, mutta muuten koulun juhlan on oltava uskontoon sitouttamaton. 

Joulujuhlan järjestämisestä kirkossa kerrottiin oppilaille etukäteen, ja se oli elämänkatsomustiedon opiskelijoille vapaaehtoinen. Ruutanan koulun rehtori Tarja Eskelinen perusteli vastineessaan juhlan pitämistä kirkossa sillä, että lähiympäristössä ei ole muita tarpeeksi isoja tiloja. Joulujuhla kirkossa on myös perinne. ”Joulu on Suomessa vahvasti kristillinen juhla ja koemme, että joulun ja kirkon yhdistäminen on näin ollen osa suomalaista joulukulttuuria.”

Rehtori lupasi vastineessaan, että ”Jos joskus koulumme juhla olisi vielä kirkossa, on uskontoon sitoutumattomille varjojuhla koululla. Pyrimme kuitenkin vastaisuudessa järjestämään juhlamme niin, että kaikki pystyvät siihen osallistumaan.”

Sivistyslautakunta käsitteli asiaa ja tuli omassa selvityksessään siihen lopputulemaan, ettei Ruutanan koulun joulujuhlaa järjestettäessä ole toimittu uskonnonvapauden vastaisesti, koska tilaisuuteen ei ole ollut pakko osallistua. Jatkossa kouluille annetaan ohjeistukseksi järjestää joulu- ja kevätjuhlat siten, että jokainen oppilas ja perhe voivat niihin osallistua.

Kaupungin selvitys menee aluehallintoviraston käsiteltäväksi, joka antaa asiasta päätöksen todennäköisesti ensi syksyn aikana. Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston lakimies Anna Sahavirta ei ota kantaa keskeneräiseen asiaan. Suoria johtopäätöksiä esimerkiksi virsien määrästä tai vastaavasta ei voida johtaa, merkityksellistä on sisältö kokonaisuudessaan.

– Lähtökohta on, että joulu- ja kevätjuhlat ovat osa opetusta ja niihin on kaikilla oikeus osallistua. Ne tulisi järjestää niin, että kaikki myös voivat niihin osallistua, Sahavirta toteaa.

Opetuspäällikkö Merja Lehtosen mukaan Kangasalan kouluissa noudatetaan opetushallituksen ohjeistusta uskontoa ja koulun juhlia koskien. 

– Uskonvapauteen liittyviin asioihin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tällä hetkellä teemme päivitystä tasa-arvosuunnitelmaan, joka laajennetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaksi. Myös siihen tulee ohjeistus koulun juhlien järjestämiseksi, Lehtonen kertoo.

2 kommenttia

  1. Joulu ja joulujuhlahan (kun tätä nimeä juhlasta käytetään) on vahvasti sidoksissa jouluun, Kristuksen syntymäjuhlaan. Mikään ei ole kirkkoa parempi paikka juhlistaa tätä tapahtumaa ja samalla opettaa lapsillemme, mikä tuo iso rakennus keskellä kylää oikein on. Vapaaehtoisuuteen perustuvana sen ei tulisi loukata ketään ja muille voidaan hyvin järjestää disko koululle siksi aikaa. Virallinen lukukauden päätös tilaisuus voidaan pitää kaikille yhteisenä koululla ja yhteislauluna siellä voisi olla ” Elämä on ihanaa, kun sen oikein ymmärtää” .

  2. Kangasalan päättäjä

    On meillä tultu kummaan tilaan, kun ateistitkin haluaa viettää joulua ja joululomaa, mutta ei salli , että juhlakalusta saisi puhua sanaakaan hänen omassa juhlassaan..

    Joululoma ja muutkin kristilliset juhlat pitäisi olla i tulevaisuudessa vapaapäiviä vain kristityille, muut voivat tulla kouluun, jos kristillisyys on ongelma, sillä onhan hullua juhlia Jeesuksen syntymää, kun Jeesus on vain satuolento ja ryypätä Juhannuksena pari ylimääräistä päivää.

    Ratkaisu on yksinkertainen lopetetaan kirkon ja valtion yhdessä olo ja kouluilta poistetaan kristillinen kasvatus ja opetus ja sen hoitaa kirkkokunnat ja ateisteilla kommunistisolut, kouluun jää vain hyvien käytöstapojen ja lakipykälien opetus, koska käskyjä ei voi opettaa kristillisinä ja näin tajutaan ,että lait noudatt

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.