Kokoontumisrajoitukset jatkuvat huhtikuussa – lisäksi taattava yhä turvavälit asiakas- ja toimitiloissa

0
Kuva: Pixabay

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) kieltää alueellaan yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset koko huhtikuun ajan, avi kertoo tiedotteessaan 26. maaliskuuta.

Uusi päätös kokoontumisrajoituksista on voimassa 1.–30.4.2021. Päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 58.

Avin mukaan tapahtumia voi kuitenkin järjestää, jos niihin osallistuu korkeintaan kuusi henkilöä ja ne pystytään järjestämään terveysturvallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä noudattaen.

Turhia lähikontakteja tulee silti sinnikkäästi välttää avin painokkaan suosituksen mukaan.

Avi myös jatkaa tartuntatautilain pykälän 58 d mukaista määräystä turvavälien tosiasiallisesta säilyttämisestä asiakas- ja toimitiloissa. Tämä päätös on voimassa 1.–18.4.2021.

Päätös koskee seuraavia toimijoita:   

  • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt  
  • yksityiset elinkeinonharjoittajat  
  • kunnat ja kuntayhtymät  
  • uskonnolliset yhdyskunnat  
  • julkisoikeudelliset laitokset.  

Päätös koskee toimijoiden    

  • sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun  
  • rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan vastaa toiminnan järjestäjä.  

Toimijoiden tehtävä kirjallinen suunnitelma

Avi tarkentaa, että lähikontakti tarkoittaa ihmisten fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.  

Avin päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Pirkanmaan tilanne huonontunut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on melko nopeasti huonontunut. Myös valtakunnallisen tilanteen epävakaus ja erityisesti eteläisen Suomen tiettyjen kaupunkialueiden kriittinen tilanne aiheuttavat huomattavaa epävarmuutta Pirkanmaalla.

Pirkanmaa on nyt ensimmäistä kertaa leviämisvaiheessa.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä suosittelikin 23. maaliskuuta aluehallintovirastolle myös tartuntatautilain pykälän 58 d mukaisen päätöksen jatkamista PSHP-alueella.

Aluehallintovirasto katsoi välttämättömäksi jatkaa määräystä turvavälien tosiasiallisesta säilyttämisestä kuultuaan ohjausryhmää ja PSHP:n asiantuntijoita.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.