Kolmasluokkalaisten lukujärjestykseen tulee lisätunti matematiikkaa: Opetussuunnitelman muutoksella halutaan tukea perustaitojen oppimista

0
Elokuusta lähtien kolmasluokkalaiset opiskelevat yhden vuosiviikkotunnin verran enemmän matematiikka kuin nyt.
Elokuusta lähtien kolmasluokkalaiset opiskelevat yhden vuosiviikkotunnin verran enemmän matematiikka kuin nyt.

Kangasalan kolmasluokkalaisten lukujärjestykseen lisätään elokuusta lähtien yksi lisätunti matematiikkaa. Asiasta päätti sivistyslautakunta viime kokouksessaan.

Tuntijaon kasvattamisesta lautakunta päätti jo viime syyskuussa. Lisäys rahoitetaan koulujen hallinnollisilla yhdistämisillä ja oppimateriaaleihin varatuista määrärahoista.

Matematiikkaan ja kolmasluokkalaisiin päädyttiin opetushenkilöstön toiveesta. Opettajat kokevat, ettei nykyisten kolmen vuosiviikkotunnin aikana ehditä riittävän syvällisesti käydä läpi opetussuunnitelman tavoitteita.

Opettajat katsovat, että neljäs vuosiviikkotunti antaa mahdollisuuden syventää opittua entistä enemmän myös toiminnallisesti. Tämä tukee matematiikan perustaitojen oppimista ja ehkäisee myöhempiä hankaluuksia matematiikassa.

Matematiikassa aiempien asioiden osaaminen on ratkaisevaa uusien, monimutkaisempien taitojen omaksumisessa.

Koulumatematiikassa tarvitaan vahva pohja muun muassa lukumääräisyyden tajulle sekä kymmenjärjestelmän ja paikka-arvon oppimiselle, sillä nämä luovat pohjaa laskutaitojen oppimiselle.

Matematiikassa aiempien asioiden osaaminen on ratkaisevaa uusien, monimutkaisempien taitojen omaksumisessa. Taidot myös kehittyvät suhteessa toisiinsa ja ennustavat matemaattista osaamista.

Opetushenkilöstön mukaan lisätunti tuo ratkaisevaan ikävaiheeseen sopivan joustomahdollisuuden. Sitä voidaan hyödyntää paitsi perustaitojen, myös motivaation ja oppilaiden omiin kykyihin luottamisen kasvattamiseen.

Matematiikalla on laskutoimitusten lisäksi suurempia elinikäisen oppimisen tavoitteita, kuten loogisen päättelyn, havaintojen tekemisen, vaihtoehtojen näkemisen, kokonaisuuksien hahmottamisen ja ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen.

Lisätunnin sijoittamisen vaihtoehtona pohdittiin tunne- ja vuorovaikutustaitojen lisäämistä yläkoulun 7.- tai 8.-luokalle. Kyseisten taitojen opiskelun nähtiin kuitenkin kuuluvan osana muihin aineisiin, kuten suomen kieleen ja kirjallisuuteen, uskontoon/elämänkatsomustietoon, terveystietoon ja kotitalouteen.

Tarkoituksena on tehdä erillinen suunnitelma, miten tunne- ja vuorovaikutustaitoja eri vuosiluokilla ja oppiaineissa käsitellään.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.