Kouluissa karsitaan kirjoja ja oppitunteja

0
Pikkolassa yhdeksättä luokkaa käyvät Elias Kyllönen, Nea Karttunen, Veera Heman, Oona Bordi ja Lotta Ollila eivät pidä järkevänä kielten tehtäväkirjoissa säästämistä. Nuoret aikovatkin hankkia ruotsin tehtäväkirjat itse.

Tiukka taloustilanne on laittanut koulut ahtaalle ja säästöjä haetaan kaikesta mahdollisesta.
Kangasalan valtuuston päätöksen mukaisesti kunta ei ota vastaan resurssiopettajarahoja eli ylimääräistä valtionapua ryhmäkokojen pienentämiseksi.
Päätöksen myötä kunta on ohjeistanut kouluja vähentämään opetustunteja. Tuntien tarkemmasta sijoittelusta ja koulun käyttötaloudesta vastaa rehtori.
Koulukirjoista ja -tarvikkeista on annettu ohjeeksi vähentää kuluvana lukuvuonna 30 prosenttia, joka on yhteensä noin 170 000 euroa.
Tunteja on karsittu rivakasti, myös tuki- ja erityisopetuksesta. Samalla ryhmäkokoja on kasvatettu.
– Jokaisella luokka-asteella on yksi viikkotunti vähemmän. Sen lisäksi opetustunteja on vähennetty 24 tunnin verran. Liikuntaryhmiä ei jaeta ja tukiopetukseen käytettävät tunnit vähenevät merkittävästi, Huutijärven koulun rehtori Tuire Amaral kertoo.
Resurssiopettajia ei ole ja sijaisuudet pyritään hoitamaan koulun sisäisesti. Opettajat ovat pitäneet myös palkattomia säästövapaita.
Pikkolan yläkoulussa koulunkäynnin ohjaajien määrä on laskenut kuudesta viiteen ja koululla on yksi seitsemäs luokka vähemmän kuin aiemmin.
Pitkäjärvellä erityisen tuen tunteja on vähennetty ja seitsemästä seiskaluokasta muodostettiin kuusi kasiluokkaa.

Koulutarvikkeisiin ja oppikirjoihin käytettävästä määrärahasta on vähennetty 30 prosenttia. Se mistä säästöjä tehdään, on koulukohtaista.
– Koska emme juuri voi vähentää käsityön, kotitalouden ja kuvataiteen määrärahoja, joudumme suuntaamaan lähes kaikki kyseiset säästöt oppikirjojen hankintaan, Pikkolan koulun rehtori Ville Vuorisalmi toteaa.
Pikkolassa on jo viime vuosina tehostettu kirjojen kierrätystä ja tekstikirjat kiertävät keskimäärin kuusi vuotta.
– Olemme siirtyneet monissa aineissa malliin, jossa tehtäväkirjoja on vain luokassa opetusmateriaalin tukena, eivätkä oppilaat saa niitä omikseen tai tehdä niihin merkintöjä, Vuorisalmi sanoo.
Myös alakouluilla säästöjä haetaan materiaaleista.
– Tälle lukuvuodelle ostettiin työkirjoja ainoastaan alkuopetukseen ja englantiin, Ruutanan koulun rehtori Vesa Mäkinen kertoo.

Säästöt tuntuvat erityisesti siellä, missä on paljon oppilaita ja ne kohdistuvat erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin.
– Oppilaat yleensä, ja varsinkin erityisen ja tehostun tuen oppilaat, saavat nyt vähemmän tukea kuin aiemmin, ja joutuvat opiskelemaan suuremmissa yleisopetuksen ryhmissä. Myös opettajan työssä jaksamiselle suuremmat ryhmäkoot ovat haaste, Suoraman koulun rehtori Jyrki Taipale sanoo.
Kouluilla toivotaan laihojen vuosien olevan väliaikaisia ja paluun normaaliin koittavan pian. Hyviä puolia säästöistä on vaikea keksiä, mutta joitakin huomioita tiukat ajat ovat mukanaan tuoneet.
– Koulun resurssit joudutaan tarkasti priorisoimaan ja kohdentamaan sinne missä tarve on suurinta. Ehkä olemme siis vielä paremmin kartalla oppilaiden ja koulun tarpeista, Suoraman koulun rehtori toteaa.
Pikkolan koulun rehtori muistuttaa, että muutokset koulumaailmassa eivät välttämättä ole pahasta.
– Olemme tottuneet tietynlaiseen tapaan käydä koulua. Uusien­ käytäntöjen myötä voi löytyä uudenlaisia oppimismenetelmiä, Vuorisalmi sanoo.
Samankaltaisia ajatuksia on myös Ruutanan koulun rehtorilla.
– Ehkä esimerkiksi työkirjojen puute pakottaa löytämään uusia toimintatapoja, Mäkinen pohtii.
Tiukkoina aikoina yhteishenki tiivistyy ja apua voi saada ympäröivältä yhteisöltä. Pikkolan koulun vanhempainyhdistys esimerkiksi suunnittelee tilaavansa ruotsin tehtäväkirjoja omatoimisesti ja Raikun koululla yhteistyö vanhempien ja lähikylien kanssa on auttanut säästötalkoissa.
– Valmistamme opetusmateriaaleja paljon itse ja askartelut ja käsityöt tehdään kodeista kerätyistä ja kierrätysmateriaaleista. Vanhempainyhdistyksen avulla olemme saaneet hankittua koululle soittimia, taidetarvikkeita ja järjestäneet retkiä. Vanhemmat auttavat myös koulukyydeissä, Raikun koulun rehtori Pia Viljanen kertoo.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.