Koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa halutaan lisätä ensi vuonna – määrärahaa budjetoidaan esimerkiksi koulukuraattoreiden ja erityisluokanopettajien palkkaamiseen

0

Sivistyskeskuksen ensi vuoden talousarviossa kohdennetaan varoja varhaiskasvatuksen ja opetuspalvelujen henkilöstön lisäämiseen. Arvio sisältää määrärahat kolmen vakituisen, lapsiryhmissä varahenkilöinä toimivien lastenhoitajien palkkaamiseen.

Lisäksi rahaa on varattu kahden muun kasvatushenkilöstön jäsenen palkkaamiseen.Heidät rekrytoidaan uuden Vatialan koulun esiopetusyksikköön. Yksikön yhdeksästä kasvattajasta seitsemän siirtyy muista yksiköistä. Heidän koulutuksensa ratkaisee, millaista koulutusta uusilta työntekijöiltä edellytetään. Henkilöstölisäyksen lisäksi budjetissa on varauduttu varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusimiseen.

Opetuspalveluissa määrärahaa käytetään kahden koulukuraattorin, kahden erityisluokanopettajan ja kahden koulunkäynninohjaajan toimen lisäämiseen. Myös Suoraman koulun apulaisrehtorin palkkaaminen sisältyy talousarvioon.

Varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden resurssimuutokset tulevat voimaan elokuun alusta 2020.

Kulttuuri ja vapaa-aikapalveluiden resurssimuutokset koskevat Euroopan kulttuuripääkaupunki 2016 -hankehakua, kulttuuriavustuksia ja taiteen perusopetuksen avustuksia sekä ostopalveluita ja osallistavan toiminnan, kuten erilaisten tapahtumien järjestämisen, tukemista.Osallistava toiminta tarkoittaa esimerkiksi kaupunkilaisten, yhdistysten, seurojen tai järjestöjen ideoimia tapahtumia ja tempauksia. Myös nuorisovaltuusto voisi myöntää pientä määrärahaa oppilas- ja opiskelijakunnille kouluhyvinvoinnin edistämiseen.

Merkittävimpiä sivistyskeskuksen rakennushankkeita vuonna 2020 ovat Vatialan koulun uudisrakentaminen ja Lamminrahkan koulun suunnittelu. Lisäksi talousarviossa mainitaan Ruutanan monitoimitalon ja Tursolan päiväkodin palaneen rakennuksen korjaustyöt.

Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden palveluverkkolinjaukset laaditaan keväällä 2020 valmistuvassa päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmassa.

Sivistyslautakunta hyväksyi laaditun talousarvioesityksen muilta osin, mutta päätti esittää siitä poiketen, että Kangasala-talon avustusta pienennettäisiin 20 000 eurolla ja summa siirrettäisiin kulttuuriavustuksiin ja taiteen perusopetuksen avustuksiin.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.