Kuhmalahden ja Sahalahden alueen kouluverkkoselvitys on valmistunut – vaihtoehdoissa mukana Kuhmalahden uusi koulu ja Vilpeilän lakkauttaminen

0

Sivistyslautakunta käy ensi tiistain kokouksessaan läpi itäisen alueen, eli Kuhmalahden ja Sahalahden, kouluverkkosuunnitelmaa. Valtuusto päätti suunnitelman päivittämisestä huhtikuussa pitämässään kokouksessa.

Sivistyskeskuksen laatimassa kouluverkkoselvityksessä esitetään yhteensä kahdeksan vaihtoehtoa itäisen alueen opetuksen järjestämiseksi tulevaisuudessa.

Ensimmäisten vaihtoehtojen mukaan Kuhmalahden alueen 1.–2.-luokkalaiset sijoitaan Kuhmalahden päiväkodille ja 3.–6.-luokkalaiset Sariolan kouluun. Vilpeilän koulu joko jatkaa tai lakkautetaan ja oppilaat sijoitetaan Sariolan kouluun.

Vaihtoehdoissa kaksi Kuhmalahden alueen 1.–2.-luokkalaiset opiskelevat Kuhmalahden päiväkodilla, 3.–4.-luokkalaiset Kuhmalahdelle rakennettavassa koulussa ja 5.–6.-luokkalaiset Sariolan koulussa. Vilpeilän koulussa opetus jatkuu tai lopetetaan, jolloin oppilaat siirtyvät joko kokonaan Sariolan kouluun tai heidät jaetaan Sariolan ja Kuhmalahden kouluihin.

Kolmansien vaihtoehtojen mukaan Kuhmalahden alueen 1.–2.-luokkien oppilaat käyvät koulua Kuhmalahden päiväkodilla ja 3.–6.-luokkalaiset Kuhmalahdelle rakennettavassa koulussa. Vilpeilän koulussa opetus joko jatkuu tai loppuu, jolloin kaikki oppilaat sijoitetaan Sariolaan tai jaetaan Sariolaan ja Kuhmalahdelle.

Itäisen alueen kouluverkkosuunnitelman pohjana on käytetty aiempaa päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmaa vuosille 2015–2030. Lisäksi suunnitelmassa on huomioitu kaupunkistrategia 2025 ja kaupunkitalouden näkökulma. Myös teknisen keskuksen tiedot alueen kiinteistöistä on päivitetty.

Eri vaihtoehtojen tarkastuksia on tarkasteltu muun muassa koulumatkojen ja kustannusten näkökulmasta.

Itäisen alueen kouluverkkosuunnitelmassa ovat mukana alueen koulut, mutta eivät päiväkodit. Suunnitelma liitetään osaksi koko kaupungin varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkosuuunnitelmaa. Sen on tarkoitus valmistua maaliskuussa 2020.

Päätöksiä Kuhmalahden ja Sahalahden alueen oppilaiden opetuksesta valtuusto tekee koko palveluverkkosuunnitelman pohjalta keväällä. Teknisen keskuksen investointiesityksessä rahat Kuhmalahden kouluun on varattu.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.