Kunnan imago on vaarassa

0

Jokainen kunta haluaa huolehtia imagostaan. Onnistuneella julkisuuskuvan luonnillaan kunta voi tehdä itsestään houkuttelevan paitsi uusille asukkaille, myös yrityksille ja matkailijoille. Tällöin tuloksena on elinvoimainen ja kehittyvä kunta.

Kuntamme imagon merkitystä ei voi liikaa korostaa Tampereen ympäristökuntien keskinäisessä kilpailussa. Imagokeskustelu onkin nyt erityisen ajankohtainen kaupunkinimityksen ja uuden strategian suunnittelun myötä.

Onnistuneen imagon luominen ei ole yksinkertaista. Vaikutelma kunnasta rakentuu mielikuvien, kokemusten ja faktojen kautta. Yksi tapa ajatella on, että kunnan maine on yhtä hyvä kuin sen heikoin lenkki.

Kun taloudellisia resursseja on käytössä rajallisesti, ristiriitaisia intressejä syntyy paljon, koska kaikki saavat rahansa kuitenkin samasta kassasta. Kunnan eri toimintojen laadukkuus ja houkuttavuus olisi oltava jotakuinkin tasapainossa.

Kangasalan opetuspalveluilla on ollut pitkään hyvä maine. Täällä on tehty laadukasta opetus- ja kasvatustyötä. Tämän on mahdollistanut keskeisesti se, että kouluilla on ollut käytössään riittävät resurssit opetuksen jär­jes­tä­mi­seen ja opetustilat ovat olleet tarkoituksenmukaiset. Tätä kautta kuntaan on ollut helppo rekrytoida myös erityisen pätevää opetushenkilöstöä.

Nyt tämä maine on kuitenkin erityisessä vaarassa. Muutaman vuoden aikana koulujen tuntikehyksiä on leikattu hyvästä keskitasosta niin, että tällä hetkellä kunnassamme oppilas saa vain vähän yli valtion määräämän minimin verran opetusta.

Pirkanmaalla ainoastaan Valkeakoskella ja Akaassa tilanne on vielä huonompi. Tuntikehyksen leikkaus on myös suurentanut opetettavien luokkien ryhmäkokoja, ja sitä kautta opetuksen laatu on pakostakin heikentynyt.

Hyvää opetuspalveluiden imagoa uhkaavat tällä hetkellä myös epäterveelliset oppimisympäristöt. Eri kouluilla esiintyvät sisäilmaan liittyvät epäselvyydet ovat nyt kuumin puheenaihe.

Mikäpä kunta ei olisi viime vuosina kokenut kovaakin kolausta maineeseensa juuri huonosti hoidetuista kiinteistöjen sisäilmaongelmista? Koska esimerkkejä on lähellä ja kaukaa paljon, toivon kuntamme ottavan mallia niistä paikkakunnista, joissa tämä hankala asia on hoidettu hyvin. Malleja riittää.

Olen huomannut, että hyvä asian hoito on vaatinut perusteellisten ja riippumattomien tutkimusten lisäksi asiallista, läpinäkyvää ja jämäkkää asioihin puuttumista.

Tärkeää on luottamuksen palauttaminen siihen, että oppilas voi opiskella turvallisessa ympäris­tössä. Joskus se vaatii yllättäviä, isoja uhrauksia pikaisiin väistötiloihin ja uudisrakennuksiin. Tähän on monissa kunnissa käytetty esimerkiksi velkarahaa, jotta terveelliset opiskelu- ja työolosuhteet on saatu palautettua.

Oikea-aikaiset ja riittävän tehokkaat toimenpiteet ovat tulleet myös ennen pitkää kunnalle edullisemmaksi kuin asioiden hidas sieltä täältä hoitaminen. Kaiken inhimillisen kärsimyksen ja terveysongelmien vähenemisen lisäksi kunnan imago on saatu tärkeältä osalta eheytetyksi.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.