Kyläläiset kamppailevat kyläkoulunsa puolesta

0
Kautialan koulun salissa nähtiin totisia kasvoja. Kangasalan sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski toimi tiedottajana kuulemistilaisuudessa.

Kautialassa järjestettiin tiistaina koulun lakkauttamista koskeva kuulemistilaisuus. Koulun lopettamisesta on laskettu kertyvän säästöä­­­ 115 792 euroa vuodessa.
– Syy, miksi pikkukoulut ovat nyt tapetilla tällaisessa ei niin mukavassa muodossa, on tietenkin talous, totesi tilaisuutta luotsannut Kangasalan sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski.
– Yksittäisenä asiana Kautialan koulun lopetus ei tietenkään taloutta pelasta. Tässä on monenlaisia toimenpiteitä.
Kautialassa opiskelee tällä hetkellä 29 lasta. Kuulemistilaisuuteen saapuneet vanhemmat puolustivat kiivaasti jälkikasvunsa opinahjoa. Moni esitti eriävän mielipiteensä siitä, koituuko hankkeesta todellisuudessa ennalta kaavailtuja säästöjä.
Paikalla oli myös valtuuston jäseniä.
Kautialan ja Raikun koulujen lakkauttaminen ei ole uusi asia. Se oli esillä valtuustossa, jossa hyväksyttiin koko kuntaa koskeva päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma.
Kautialan koulun lakkauttamisesitys käsitellään kasvatus- ja opetuslautakunnassa 22. syyskuuta, jonka jäkeen se siirtyy kunnanhallitukseen.
Valtuusto käsittelee asian marraskuun puolivälissä talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Laskelmiin tyytymätöntä kommentointia yleisön taholta aiheutti muun muassa se, että eläköityville opettajille kuuluvat varhaiseläkemenoperusteiset maksut otetaan huomioon koulun henkilöstökuluissa.
Opettajiston ikärakenne voi näin ollen vaikuttaa toimintakulujen määrään. Pajukoski painotti, että laskelmat tehdään samalla tavoin kaikkien koulujen osalta.
– Kautialan kohdalla tuo luku näyttää todella huonolta, eikä sillä ole opetuksen kulujen kanssa mitään tekemistä. Se kulu ei poistu, vaikka koulu lopetetaan, yleisöstä jyrähdettiin.
Oppilaiden huoltajien suunnalta tähdennettiin sitä, kuinka säntillisesti vanhempainyhdistys on aina osallistunut kyläkoulun tarvehankitaan.
– Jos jotain tarvikkeita puuttuu, niitä hankitaan heti. Näin koulu säästää rahaa. Moista mahdollisuutta ei ole suuremmissa yksiköissä.

Useita paikalla ollutta kyläläistä huolestutti erityisesti, kuinka koulun alasajo vaikuttaa kylän verotuloihin ja muuttoliikkeeseen.
Kautialan koulun oppilaiden on tulevaisuudessa tarkoitus jatkaa opinpolkuaan Huutijärven koulussa, jota laajennetaan parhaillaan.
– Olemme juuri tehneet 4,7 miljoonan euron laajennuksen Huutijärven koululle, ja nyt Kautialan koulun lopetusta perustellaan säästönä, ihmetteli valtuutettu Jari Leino (ps).

Huutijärven rehtori Tuire Amaral kertoi, että laajennushanke on ollut koulun investointilistalla yli kymenen vuotta.
– Olemme käyneet koulua erittäin haastavissa olosuhteissa. Nykyiset opetustilat on suunniteltu enintään 180 oppilaalle, ja meillä on tällä hetkellä talossa 228, hän selvitti.
Amaral korosti sitä, että laajennushanke on toteutettu vain nykyistä oppilasmäärää silmällä pitäen.
– Mikäli lakkautettavien koulujen oppilaat sijoitetaan Huutijärvelle, joudun rehtorina miettimään, kuinka saan heidät mahtumaan sinne.
Raudanmaan kyläyhdistyksen puheenjohtajan, Jussi Tanilan puheenvuoro koostui selkeistä sanoista.
– Koulumme vanhemmat ovat niin oma-aloitteista ja aktiivista porukkaa, että mikäli taajamassa toimittaisiin samalla tavoin, kuinka halvaksi kunnan veroäyri tulisikaan. Toivomme päätösvaihtoehtoja esitettäväksi poliittisille päättäjille. Vaikutusten arviointi ei saa koskea pelkkää koulutoimintaa, vaan muutkin asiat on huomioitava.

Ensimmäisen luokan oppilas Heta Lindberg on vasta aloittanut koulutaipaleensa Kautialassa. Hän ja toista luokkaa käyvä Ida-Kaisa Karppila olivat vanhempiensa mukana kampanjoimassa kyläkoulun elinkaaren loppumista vastaan.
– Koulun lakkautus tuntuu inhottavalta, koska pieni koulu on hauskempi, ja täällä Kautialassa on niin kiva oppia kaikkea, Heta ilmoitti.
– Ja ei ole mukavaa mennä näin nuorena bussilla tai taksilla kouluun, tuumasi Ida-Kaisa.
– Tänne voi tulla pyörällä tai kävellen.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.