Lähes kaikki Lamminrahkan valitukset kaatuivat

0
Riidan aiheena olevat maat sijaitsevat Tampereen rajalla Lamminrahkassa, jonne on suunniteltu täysin uutta kaupungiosaa. Myös Tampere on kaavaillut uusia asuinalueita omalle puolelleen rajaa.

Maaoikeus on hylännyt Lamminrahkan maiden lunastustoimitusta koskevat valitukset lähes täysin. ‌
Alue sijaitsee Kangasalan ja Tampereen rajan tuntumassa Vatialan ja Lahdentien pohjoispuolella. Viime vuonna kunta lunasti siellä yksityisiltä maanomistajilta runsaat 150 hehtaaria maata uutta kaupunginosaa varten.
Maan arvon kunta laski lähistöllä toteutuneiden maakauppojen perusteella, mutta asiasta valittaneiden maanomistajien mielestä korvaukset olivat liian pieniä.
Kunta korvasi lunastettavasta raakamaasta indeksikorotuksineen runsaat 1,60 euroa neliömetriltä, mutta valittajat vaativat noin 2,70:tä euroa.
Maanomistajat vertasivat saamiaan summia Tampereen ja muiden lähikuntien maksamiin korvauksiin. Heidän mukaansa hyvästä maasta hyvällä paikalla maksettiin keskivertohintaa vähemmän.
He vaativat myös parempaa korvausta sähkölinjojen alueista ja metsäteiden maapohjasta.

Maaoikeutena toimivan Kanta-Hämeen käräjäoikeuden mukaan maiden arvo oli määritelty oikein, koska Kangasalla oli tehty riittävästi sopivia vertailukauppoja. Se huomautti, että muissa kunnissa tehdyt kaupat eivät välttämättä ole vertailukelpoisia, koska eri kunnilla on erilainen maapolitiikka.
Käytännössä oikeus vahvisti hintatason, jota kunta tarjosi maanomistajille jo ennen lunastusta.
– Toivottavasti päätös vahvistaa maanomistajien luottamusta kuntaan sopimuskumppanina, sanoo Kangasalan kunnan geodeetti Juha Mäkinen.
Mäkisen mukaan on tärkeää, että kuntaa pidetään maakauppa-asioissa luotettavana, tasapuolisena ja ennustettavana kumppanina.
Alunperin kunta tarjosi raakamaista 1,45 euron neliöhintaa. Maanmittauslaitoksen määräämä lunastustoimikunta päätyi 1,50 euron neliöhintaan. Päälle lisättiin indeksikorotukset.
Mäkisen mukaan viiden sentin ero johtui siitä, että toimikunta otti hinta-arviossaan huomioon naapurikunnankin maanhintoja.
– Ehkä oikeuden päätöksestä voi lukea rivien välistä, ettei se olisi ollut tarpeen ja että Kangas-alankin hinnat olisivat riittäneet, Mäkinen sanoo.

Oikeus muistutti, että lunastettavana oli asemakaavoitettavaa maata eli raakamaata. Siitä maksetaan metsätalousmaata korkeampi hinta, mutta siihen ei lisätä esimerkiksi taimikoiden arvoa.
Lisäksi oikeus huomautti, että lunastuslain mukaan kor­vausten määrät oli laskettava nimenomaan tammikuun 2010 hintatason mukaan eikä kaavanlaatimispäätöksen tuoman arvonnousun jälkeen.
Metsäautoteiden maapohjasta kunta korvasi vain puolet raakamaan hinnasta. Valittajat vaativat myös niiden korvaamista täydellä hinnalla, mutta oikeus ei nähnyt sille perustetta. Koska Lamminrahkan tiet ovat yli 15 vuotta vanhoja, niiden rakentamiskustannuksista ei tarvinnut maksaa edes osaa.

Kaikkia valituksia oikeus ei edes tutkinut, koska osa niistä oli jätetty myöhässä. Valtaosa valittajista vaati puustokorvauksien ja voimalinjojen johtoalueiden korvausten korottamista vasta valitusajan jälkeen.
Silti oikeus totesi, että yhden maanomistajan saamaa korvausta on korotettava runsaat 600 euroa, koska lunastustoimikunnalta oli jäänyt vahingossa huomioimatta yhden metsäpalstan puusto.
Maaoikeuden ratkaisu on heti täytäntöönpanokelpoinen mahdollisesta valitusluvan hakemisesta huolimatta. Aikaa valitusluvan hakemiseen ja valituksen jättämiseen on 30. marraskuuta saakka.
Lunastuksesta valittaneiden maanomistajien joukkoon kuuluvan vatialalaisen Ari Raatalan mukaan oli käsittämätöntä, että kunta ei jatkanut neuvotteluja vaan ryhtyi lunastamaan maita. Myös oikeuden päätös oli yllätys.
– Emme ole vielä keskustelleet jatkovalituksesta muiden maanomistajien kanssa. Asiaa pitää harkita, hän sanoo.
Raatalan mukaan korvausten laskentatavassa voi olla edelleen setvittävää.
– Tässä on kysymys laajemmista kuin yhden kunnan asioista.
Muitakin maanomistajia avustanut kangasalalainen Aarno Koukkula kuvailee päätöstä tyrmistyttäväksi.
– Voi olla, että maanomistajat ovat jo kyllästyneet asiaan ja tuntevat jo tehneensä velvollisuutensa, hän kuitenkin arvelee.
Koukkulan mukaan maanomistajat ovat kokeneet, että maiden lunastamisesta on pitänyt valittaa ja taistella jo heidän oman itsetuntonsa säilyttämiseksi.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.