Koti Pääuutiset Lamminrahka tuo lisää liikuntamahdollisuuksia

Lamminrahka tuo lisää liikuntamahdollisuuksia

0
Ote Lamminrahkan liikuntapuiston yleissuunnitelmasta, Ramboll Finland Oy.

Ojala-Lamminrahkan suunnittelu etenee katujen ja viheralueiden suunnittelulla. Mossin puistokadun katusuunnitelmat sekä Ojalan että Lamminrahkan puolella ja Lamminrahkan liikuntapuiston yleissuunnitelma ovat paraikaa nähtävillä.

Nykyinen Lamminrahkassa voimalinjan alla kulkeva, seudullisesti merkittävä latuyhteys korvataan Mossin puistokadun rakennusurakan yhteydessä uudella reitillä, joka on linjattu metsäalueelle Ojalan ja Lamminrahkan väliin. Reitti on osa Kauppi–Kyötikkälä–Kirkkoharju-reittiä ja linkki itäisen Tampereen ja Kangasalan ulkoilureitti- ja latuverkon välillä.

Reitti rakennetaan vuosina 2020-22, ja nykyinen, voimalinjan alla kulkeva reitti jää kesäkäyttöön, kunnes sen kohdalle rakennetaan voimalinjan maakaapeloinnin myötä asuinkortteleita. Reitillä on perinteiset ladut molempiin suuntiin ja keskellä tila luistelutyylin hiihdolle. Reitti valaistaan. Reitin pituus on noin 2,2 kilometriä.

Uusi ulkoilureitti Atalasta Kangasalan asemalle kulkee Mossin puistokadun puista kaarisiltaa pitkin.

Uusi silta on nimetty Hikipingon sillaksi.

Liikuntapuisto rakennetaan aivan Lamminrahkan keskustaan, tärkeimpien kulkureittien risteykseen ja torin ja koulukeskuksen jatkeeksi.

Puistoon tulee tekonurmikenttä, peliareena, padel-kenttä, fitness-puisto sekä juoksusuora ja hyppypaikka. Liikuntapuiston ja torin välissä on lisäksi varaus leikkipuistolle. Talviaikana tekonurmikentällä on kaukalo ja erillinen luistelukenttä.

Mossin puistokatu on uusien kaupunginosien selkäranka. Se kulkee sekä Ojalan että Lamminrahkan läpi ja yhdistää alueet sekä Aitolahdentiehen että Lahdentiehen. Kadun varrelle rakentuvat sekä Lamminrahkan että Ojalan keskustat ja se toteutetaan hidasliikenteisenä, vehreänä puistokatuna kadunvarsipysäköinteineen. Kokoojakatujen risteämäkohtiin rakennetaan kiertoliittymät. Kadulla kulkee tulevaisuudessa bussilinja.

Pyöräily on ohjattu Aitolahdentien päätä lukuun ottamatta ajoradan ja viherkaistan välisille yksisuuntaisille pyöräkaistoille, jotka päällystetään punaisella sävyasfaltilla. Näin autoilija havaitsee pyöräilijän helpommin ja pystyy paremmin ennakoimaan pyöräilijän kulkua. Lisäksi vältytään pyöräteitä katkaisevilta reunakiviltä ja risteämisiltä jalkakäytävien kanssa.

Lamminrahkan keskustan osuus Mossin puistokadusta toteutetaan jaettuna katutilana, jossa kävely on sallittu koko katualueella eikä kadun ylityskohtia ole merkitty suojatein.

Pyöräily tapahtuu ajoradalla. Ratkaisun tavoitteena on hillitä ajonopeuksia ja luoda viihtyisä, kävelyyn ja oleskeluun ja kaupassa poikkeamiseen houkutteleva katumiljöö. Jalkakäytävillä on tilaa terasseille, penkeille, katupuille ja muille istutuksille.

Ratiotielle on varattu tilaa Mossin puistokadulla noin 500 metrin matkalla.

Suunnittelussa on varauduttu siihen, että raitiotie tulee Lamminrahkaan Koiliskeskuksen jatkeena Risson suunnasta. Linjan päätepysäkki on Lamminrahkan keskustassa. Linjan toinen päätepysäkki on Pirkkalassa. Katusuunnittelu on tuolla osuudella sovitettu tarkoin Tampereen raitiotien vaatimuksiin.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi
Kirjoita nimesi tähän