Lasten vakavat mielenterveysongelmat vaativat lisärahoitusta – Osastohoidosta päätyy nopeasti avohuollon sijoitukseen

0

Lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja palkat vaativat lisärahoitusta liki kolme miljoonaa ensi vuodelle. Kiireelliset sijoitukset ovat vähentyneet, mutta lapsia sijoitetaan yhä enemmän toipumaan kodin ulkopuolelle laitokseen tai perhesijoitukseen.

Sosiaali- ja terveyskeskus tarvitsee 2,9 miljoonaa lisärahoitusta ensi vuoden budjettiin. Esimerkiksi lastensuojeluun ja sijaisperhehoitoon esitetään 890 000 euron lisäystä sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä.

Sosiaalityön johtaja Kaisa Braggen mukaan avohuollon tukitoimena yhteistyössä vanhempien kanssa on tehty tänä vuonna 36 avohuollon sijoitusta. Tämä on kymmenkunta sijoitusta enemmän kuin viime vuonna.

Sosiaalityön johtajan mukaan avohuollon sijoitukset ovat kasvava suuntaus lastensuojelussa.

Lasten vakavat mielenterveys­ongelmat ovat lisääntyneet, mutta lastenpsykiatrian osastojaksoille pääsy on vaikeutunut ja osastohoitojaksot ovat lyhentyneet.

– Erikoissairaanhoidon supistukset ovat vaikuttaneet siihen, että mielenterveysongelmista kärsiviä lapsia ei joko saada osastojaksolle tai heitä ei uskalleta sijoittaa lyhyiden osastojaksojen jälkeen takaisin kotiin, Bragge kertoo.

Sosiaalityön johtajan mukaan kiireellisten sijoitusten määrä on vähentynyt vuonna 2018, mutta avohuollon laitossijoitusten määrä on kasvanut edellisvuodesta. Laitossijoitukset maksavat enemmän tai yhtä paljon kuin esimerkiksi sijoitukset perheisiin.

Parhaillaan 52 kangasalalaista lasta on huostaanotettuina. Viime vuonna tehtiin 11 huostaanottopäätöstä, jotka tuntuvat taloudessa myös ensi vuonna.

– Lisämääräraha on jaettu tulevan vuoden talousarvioon sekä lasten ja perheiden tukitoimiin että sijaishuoltoon. Tarkoitus on saada painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin myös talousarviossa, Bragge kertoo.

Palvelujen hankintaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä varataan 1,09 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lannen mukaan väestön ikääntyminen ja sairastavuus nostaa erikoissairaanhoidon palveluiden kysyntää.

Palvelut kallistuvat sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Valtakunnallinen palkkojen korotus myös Kangasalan sosiaali- ja terveyspalveluiden 650 työntekijälle merkitsee 800 000 euron lisäystä budjettiin.

Sosiaali- ja terveysjohtajan mukaan talousarvioon tehdään muutoksia myös kohdentamalla varoja uudelleen. Hänen mukaansa joitain prosesseja on tehostettu ja säästöillä rahoitetaan esimerkiksi kotihoitoon neljä uutta hoitajaa.

– Toiminnanohjausjärjestelmällä olemme voineet kohdentaa omaa henkilökuntaa esimerkiksi sairauspoissaolojen aikana niin, että nyt saamme lisää vakituisia työntekijöitä, Lanne toteaa.

Lannen mukaan toinen tärkeä asia on suunnata 300 000 euroa lisää vanhusten pitkäaikaisen hoidon ostopalveluihin, koska tarve on noussut tänä vuonna ennakoitua suuremmaksi.

Kehitysvammahuollon päivätoimintaan on luvassa kaksi uutta ohjaajaa.

Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveyskeskuksen kulut arvioidaan ensi vuonna noin 100 miljoonaksi euroksi ja toimintatuotot 25,2 miljoonaksi euroksi.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.