Lastensuojelussa liikaa asiakkaita myös Kangasalla

0
Johtava sosiaalityöntekijä Tessa Tuukkanen-Salovesi korostaa, että apua saa ja sitä kannattaa pyytää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kangasalan kunnan verkkosuilta löytyy Apua-nappi, jolla voi pyytää apua omaan, lapsen, perheen tai muun läheisen tilanteeseen.

Sosiaaliasiamiehet esittivät helmikuun alussa huolensa siitä, että lähes kaikilla Tampereen seutukunnan sosiaalityöntekijöillä on asiakkainaan suosituksia suurempi määrä lapsia. Vain Tampereella ja Nokialla suositukset täyttyvät.

Liian suurten asiakasmäärien vuoksi työntekijät eivät välttämättä ehdi tapaamaan lapsia ja selvittämään heidän tilannettaan ja mielipidettään riittävästi.

– Valtakunnallisissa uutisissa on nostettu esiin yksittäistapauksia, joissa lapsille on käynyt huonosti juuri sosiaalityöntekijöiden liian suuren työtaakan vuoksi. Me sosiaaliasiamiehet olemme huolissamme sekä lasten että työntekijöiden oikeusturvasta. Lapselle annettu apu on investointi tulevaisuuteen, sosiaaliasiamies Laura Helovuo sanoo.

Raportti esittelee kurjia lukuja myös Kangasalan osalta. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan yhdellä sosiaalityöntekijällä tulisi olla vastuullaan korkeintaan 30–40 asiakasta.

Kangasalla, jolla on hoidettavanaan myös Pälkäneen lastensuojelu ja sosiaalihuoltolain mukainen lapsiperheiden sosiaalityö, lapsia per sosiaalityöntekijä on 40–48.

Suuret luvut eivät kuitenkaan monien muiden kuntien tavoin selity henkilöstösäästöillä tai vakanssien täyttämättä jättämisellä. Itse asiassa sosiaalipalvelut säästyi viime vuonna kokonaan leikkauksilta.

Johtava sosiaalityöntekijä Tessa Tuukkanen-Salovesi kuitenkin myöntää, että lisäkäsiä toisinaan tarvittaisiin, sillä sosiaalityön asiakkaiden määrä on jo pitkään ollut tasaisessa kasvussa.

– Sosiaalityöntekijän työ on todella kuormittavaa, ja vaihtuvuus sosiaalialalla on yleisesti ottaen suurta. Työssä, jossa joudutaan toisinaan tekemään tahdonvastaisia toimenpiteitä, risuja vastaanotetaan ruusuja useammin.

Asiakaslukuihin lasketaan myös lapset, joiden kanssa sosiaalityöntekijä ei työskentele aktiivisesti, vaan lapsella on tukenaan esimerkiksi tukiperhe.

– Jos tarvetta asiakkuuteen ei enää ole, tulisi toki sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen asiakkuus lopettaa, Tuukkanen-Salovesi toteaa.

Niin lastensuojeluilmoitusten kuin huostaanottojenkin määrät ovat olleet kasvussa viime vuosina. Lastensuojeluilmoituksia Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueella tehtiin viime vuonna yhteensä 651, ja sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja tuen tarpeen arvioimiseksi 212.

Lastensuojeluilmoitusta seuraa palvelutarpeen arviointi, jonka on määrä olla valmis kolmessa kuukaudessa sen aloittamisesta. Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään, onko lastensuojeluun tarvetta, vai kyetäänkö perhettä auttamaan sosiaalihuoltolain mukaisissa perhepalveluissa, kuten esimerkiksi perhetyön tai tukiperheen avulla.

Tuukkanen-Salovesi korostaa, että huostaanotot ovat viimeisistä viimeisin toimenpide. Hän myös muistuttaa, ettei huostaanotto ole yhtä kuin lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu, vaikka yhä toisinaan niin luullaan.

– Kunta on mukana monenlaisessa toiminnassa, jonka tarkoitus on tukea perheiden jaksamista varhaisessa vaiheessa. Ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuus ja toimivuus on kaikkien etu.

Viime vuonna Kangasalla on esimerkiksi otettu käyttöön Perheesi parhaaksi -toimintamalli, joka tarjoaa pääasiallisesti alle kouluikäisten lasten perheille apua erilaisiin arjen pulmatilanteisiin. Neppis-valmennus on puolestaan moniammatillista neuropsykiatrisesti oireilevien lasten kanssa tehtävää työtä. Vauvaperheille tarkoitetussa Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmässä pysähdytään miettimään arkisten tilanteiden vaikutuksia perheen eri jäseniin.

Tuukkanen-Salovesi on huolissaan yläkouluikäisten kouluakäymättömien määrän hurjasta kasvusta.

– Olemme yhdessä sivistystoimen kanssa hakeneet STM:ltä hankeavustusta koulupudokkaiden tukemiseen. Toivotaan, että pyyntöömme vastataan.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.