Linja-autoaseman kortteli menossa uusiksi

0
Mikäli kunnan ja SRV:n yhteistyösopimus johtaa tuloksiin, linja-autoasema katoaa keskustakuvasta vuoden parin kuluessa.

Kangasalan kunta ja SRV Rakennus Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen linja-autoaseman korttelin kehittämisestä.
Sopimuksessa on sovittu alueen asemakaavan muuttamisen pääperiaatteista.
Jos ne todentuvat, ja asemakaavan muutos tulee lainvoimaiseksi, osapuolet sopivat korttelin uudelleen rakentamisen edellyttämistä käytännön järjestelyistä.
Näitä ovat muun muassa asemarakennuksen myynti ja uudistonttien vuokraaminen SRV:lle.

Linja-autoaseman korttelin omistavat kunta ja Kiinteistö Oy Kangasalan liikekeskus, jossa kunta on yhtenä osakkaana.
Yhteishankkeen tavoitteena on kaavoittaa kortteli uudestaan niin, että siihen voidaan rakentaa 7 000 kerrosneliön verran asuntoja ja vähintään 700 kerrosneliötä liiketilaa.
Sopimusjärjestelyissä uudiskorttelin maapohja siirtyy kokonaisuudessaan kunnalle, joka sitoutuu vuokraamaan uuden kaavan mukaiset tontit tai tontin 50 vuodeksi yhtiöille, jotka SRV perustaa.

Kunta maksaa Kangasalan liikekeskuksen omistamasta tonttimaasta SRV:lle 160 000 euroa ja SRV asemarakennuksesta kunnalle 320 000 euroa.
Osa kauppahinnasta kuitataan liiketiloin, joita kunta varaa uudiskiinteistöstä myöhemmin ilmoittamansa määrän.
Asemakaavan vahvistuttua SRV on velvoitettu käyttämään korttelin rakennusoikeudesta kolmessa vuodessa 50 ja viidessä vuodessa 90 prosenttia.
Asemakaavan valmistelun edellyttämistä suunnittelu- ja selvityskuluista vastaa SRV. Sen vastuulla on myös varsinaisen rakennushankkeen rahoituksen järjestäminen.
Yhtiö vastaan niin ikään asemarakennuksen purkamisesta.

Kunta on jo aiemmin käynnistänyt linja-autoaseman korttelin asemakaavoituksen, ja työ on luonnosvaiheessa. Kaavoitusta on tarkoitus jatkaa välittömästi yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
SRV:n osalta yhteistoimintasopimus on jo kuitattu, kunnan osalta asia on esillä 15.6. kunnanhallituksen kokouksessa.

Yhteistyösopimus on osa Kangasalan kuntastrategiaa, jossa pyritään kuntakeskustan korkeatasoiseen, selkeälinjaiseen ja vetovoimaiseen rakentamiseen.
Strategian tavoitteena on kulttuuri-, liikunta- ja liiketilatarjonnaltaan rikas keskusta.

 

 

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.