Luontojärjestöt valittivat Lamminrahkan kaavasta

0
Näkymä Lamminrahkaan Lahdentien yli johtavan sillan kupeesta.

Lamminrahkan ja Ojalan tammikuisista osayleiskaavapäätöksistä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
Valitukset ovat tehneet Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri, Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ja Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys.
Kunnanjohtaja Oskari Auvinen oli varautunut takapakkiin. Hänestä valitusoikeus kuuluu suomalaiseen oikeuskäytäntöön, ja se on laajan kaavoitusprosessin tavanomainen osanen.
– Hyvä, että asiat käydään huolella läpi.

Valituksen käsittely kestää 1–3 vuotta riippuen siitä, viedäänkö hallinto-oikeuden päätös vielä Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) käsittelyyn.
Perusasiaa vireillä oleva valitus ei Auvisen mukaan muuta. Lamminrahkan kaavoitusta jatketaan taustalla, ja asiassa edetään sopimusten ja sitoumusten mukaan. Samoin toimitaan Tampereella Ojalan alueen suhteen.
 Yhteisalueen pilottihankkeeksi valittu Lamminrahkan koulu piti rakentaa vuonna 2019, mutta aikataulua myöhennettiin viime vuonna vuodella. Valitus vie aloitusta vielä tuostakin jonkin verran eteenpäin.
Viiveellä on myönteisiäkin vaikutuksia.
– Investointipaineisiin saadaan pieni hengähdystauko, tämä on kolikon kääntöpuoli.

Läntisen Kangasalan kouluahtautta Lamminrahkan kouluviive pahentaa entisestään.
Koska Kyötikkälän kouluhanke lienee valtuuston taannoisesta siunauksesta huolimatta jo haudattu, ratkaisua ahtauteen haetaan Pitkäjärven, Suoraman ja Vatialan yläkoulujen käyttöä järkeistämällä ja niiden tiloja kartuttamalla.
Miten ja mihin lisätilaa tehdään, kerrotaan kunnan kouluverkkoselvityksessä, joka valmistuu huhtikuun lopulla.

Luontojärjestöt perustelevat valituksiaan sillä, että Lamminrahkan ja Ojalan alueen rakentaminen tuo neitseelliselle metsäalueelle 13 000–14 000 asukasta.
Laajuudessaan asuttaminen on yhdistyksistä vastoin maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteita. Se on myös vastoin luonnonsuojelulakia, koska yleiskaavassa ei oteta riittävästi huomioon alueen liito-oravapopulaatiota.

Liito-oravakanta on yhdistyksistä niin merkittävä ja elinpiiriltään niin laaja, että lajin edut on turvattava yleiskaavassa, ei asemakaavoituksen yhteydessä.
Jos yleiskaava toteutetaan Kangasalan ja Tampereen valtuustojen hyväksymässä muodossa, liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat harvenevat rajusti. Kulkuyhteydet heikkenevät siinä määrin, että myös Kaupin ja Niihaman liito-oravakanta on vaarassa.

Lamminrahkan ja Ojalan alueet muodostavat linnustollisesti merkittävän alueen. Luontojärjestöjen mukaan niiden ekologiset yhteydet – samoin kuin liito-oravien – ovat dramaattisesti huonontuneet alueella jo tehtyjen mittavien hakkuiden vuoksi.
Valituksen mukaan Lamminrahkan linturikkain alue uhkaa jäädä rakentamisen alle. Siellä pesivät muun muassa pyy, pikkusieppo, tuulihaukka sekä koko joukko pöllö- ja tikkalajeja.

Lamminrahkan hulevedet huolettavat luontojärjestöjä niin ikään, koska ne aiotaan ohjata pienen Halimasjärven valuma-alueelle.
Uhka hulevesien vaikutuksista on niistä merkittävä, samoin alueen virkistysalueille suunnitellut hulevesialtaat.
Kangasalan Luonto ei ole mukana Luonnonsuojelupiirin, ympäristönsuojeluyhdistyksen ja lintutieteellisen yhdistyksen valituksessa.

 

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.