Maaseutualueiden osayleiskaava etenee – arkeologit jatkavat maaston tutkimista kesäkuun loppuun asti

0
Näkymä Vehoniemen näkötornista. Kuva: KS arkisto
Näkymä Vehoniemen näkötornista. Kuva: KS arkisto

Kangasala on laatimassa maaseutualueiden osayleiskaavaa. Kaava-alue kattaa suurimman osan niin sanotun vanhan Kangasalan maaseutualueista: muun muassa Suomatka-Keso-Kautiala-Ponsa, Ohtola-Haapaniemi-Kuohenmaa, Raikku-Ihari ja Vehoniemi-Saarikylät.

Kaavoitusta varten kaupunki teettää arkeologinen täydennysselvityksen Kulttuuriympäristöpalvelut Heilu Oy:n arkeologeilla. Selvitykseen liittyvät maastotyöt toteutuvat keväällä 2021.

Arkeologisella selvityksellä kaupunki pyrkii muodostamaan ajantasaisen kuvan alueen arkeologisista kohteista.

Selvitys täydentää edellisiä kartoituksia ja selvittää jo tunnettujen muinaisjäännösten nykytilaa.

Silmämääräistä havainnointia

Tarkoituksena on tutkia kaava-alueen maastoa silmämääräisesti havainnoimalla eikä tehdä laajempia kaivaustutkimuksia maastotöiden yhteydessä.

Maaperän kerrostumien havainnoimisessa käytetään tarpeen mukaan kairaa tai muutamia lapionpistoja. Arkeologit tekevät maastotyötä huhtikuun puolivälistä noin kesäkuun loppuun.

Maaseutualueiden osayleiskaava ohjaa hajarakentamista ranta-alueiden ulkopuolella niin sanotuilla kuivan maan alueilla. Se myös määrittelee alueet, joilla loma-asunnon voi muuttaa vakituiseksi asunnoksi.

Kaava-alueen rajaus, aiemmat selvitykset ja muut kaava-asiakirjat löytyvät kaupungin verkkosivulta.

Tarvittaessa arkeologista selvitystä tai maastotöitä koskevat yhteydenotot sähköpostitse info@heilu.fi tai puhelimitse maanantaisin kello 13–15, p. 041 711 4655. Arkeologeille voi myös ilmoittaa maastohavainnoista.

Lue myös: Maaseutualueiden osayleiskaava-alueelle tehdään arkeologinen selvitys

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.