Koti Pääuutiset Valtuusto pukeutui mustiin menehtyneen valtuutetun muiston kunniaksi

Valtuusto pukeutui mustiin menehtyneen valtuutetun muiston kunniaksi

0
Valtuusto pukeutui maanantain kokoukseen mustiin menehtyneen valtuutetun Tuomas Bährendin muiston kunnioittamiseksi.
Valtuusto pukeutui maanantain kokoukseen mustiin menehtyneen valtuutetun Tuomas Bährendin muiston kunnioittamiseksi.

Kangasalan kaupunginvaltuusto palasi kesätauoltaan maanantaina. Valtuuston jäsenet olivat pukeutuneet mustiin kunnioittaakseen menehtyneen kokoomuksen valtuutetun muistoa.

44-vuotias maatalousyrittäjä Tuomas Bährend menehtyi kesäkuun lopulla pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana.

– Tuomas teki työtä kotikuntansa eteen suurella sydämellä, puhui valtuuston puheenjohtaja Hanna Laine kokouksen aluksi.

Ennen varsinaista kokousta valtuusto nousi ylös ja piti hiljaisen hetken Bährendin muistolle.

Kokoomuksen ensimmäinen varavaltuutettu Tapio Tulenheimo nousi Bährendin tilalle varsinaiseksi valtuutetuksi.

Kahden äänestyksen päätös

Ensimmäisenä asiana kokous käsitteli Herttualan uuden asuntoalueen osayleiskaavaa. Asiasta päädyttiin äänestämään.

Muun muassa osa alueen ratsastustalliyrittäjistä ovat olleet huolissaan kaavan vaikutuksista. Osayleiskaavaehdotuksessa on kirjattu, että ratsastustallit voivat edelleen toimia alueella ja uusia polkumaisia ratsastusreittejä on merkitty peltoalueen reunaan.

Valtuutettu Timo Keskinen (kd) nosti kokouksessa esiin huolen kaavan vaikutuksista ratsastustalliyrittäjiin. Hän sanoi kokouksessa valtuustolle, että osayleiskaavan alueella toimii tällä hetkellä 5-6 ratsastustallia.

– Kangasalla taitaa olla tällä hetkellä noin tuhat hevosta, ja olemmekin ylpeästi puhuneet ”hirnuvasta Kangasalasta”. Siksi minulle oli pettymys, miten huonosti kaavoituksen valmisteluprosessi oli ottanut kaupunkimme yhden hevoskylän elinvoimaisuuden huomioon, Keskinen totesi.

Hän kysyikin puheenvuorossaan, minkä verran talliyrittäjien kanssa on käyty keskusteluja muun muassa laidunmaatarpeesta ja ratsastusreiteistä.

Elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala kertoi, että kaavaehdotuksen suunnittelussa on kuultu jo alkuvaiheessa alueen yrittäjiä.

– Talli-ihmisiä on kuultu ja heidän kanssaan on keskusteltu hyvässä hengessä. Ratsastusreittejä on myös siirretty heidän toiveestaan, Malviala huomautti.

Asiasta jouduttiin äänestämään kahteen kertaan. Ensin äänestettiin Timo Keskisen muutosehdotusta, jossa asiaa esitettiin palautettavaksi valmisteluun, jotta talliyrittäjiä voitaisiin kuulla paremmin.

Äänestyksessä  muutosehdotus kumottiin äänin 39-12.

Toisena äänestettiin Jorma Mäntylän (vas) muutosehdotuksesta. Siinä kaavaa ehdotettiin palautettavaksi valmisteluun maanomistajuuden selvittelyn vuoksi.

Esityksen mukaan osayleiskaava tuotaisiin valtuuston käsittelyyn uudelleen vasta, kun kaupunki olisi ostanut lainmukaisesti käypään hintaan kaavoitettavan alueen yksityisomistuksessa olevan maan.

Ehdotusta vastustettiin useissa puheenvuoroissa ja se kumottiin äänin 47-2. Kaksi valtuutettua äänesti tyhjää.

Kaava tuo perheasuntoja

Äänestysten jälkeen valtuusto päätti hyväksyä osayleiskaavaehdotuksen.

Kaava ohjaa tulevaa asemakaavoitusta, maankäyttöä ja rakentamista.

Osayleiskaavan tavoitteena on lisätä perheasuntoja keskustan tuntumaan ja luoda samalla uusia työpaikkoja. Varsinainen teollisuusalue on sijoitettu kaavassa Lahdentien varteen.

Suunnitelmien mukaan alueen rakentaminen alkaa vuonna 2030 kaavan länsiosasta. Tavoitteena on, että vuonna 2040 alueella on noin 2 000 asukasta.

Yksimielinen päätös Lemetyn korttelista

Asemakaavan muutos Lemetyn korttelissa sai samassa kokouksessa kaupunginvaltuuston hyväksynnän. Päätös tehtiin yksimielisesti ilman yhtään puheenvuoroa.

Valtuuston hyväksymä kaava sijaitsee Linkosuon leipomon pohjoispuolella.

Alueelle on tulossa pien- ja rivitaloja sekä kerrostaloja. Uusia asuntoja tulee noin 220. Kaavamuutos tehtiin maanomistajan, eli Kiinteistö Oy Mannakorven toiveesta.

Alueen keskelle tullaan jättämään puistoalue, joka toimii muun muassa liito-oravien kulkuyhteytenä.

Kaupunki hoitaa omakotitonttien luovuttamisen sekä puiston ja katujen rakentamisen.

Noin 450 asukkaan alue rakentuu  useamman vuoden aikana.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi
Kirjoita nimesi tähän